" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Informatikai alkalmazások üzemszerű működésének biztosítása. Alkalmazásfelügyeleti feladatok ellátása. Kapcsolattartás a felhasználókkal. Felhasználói profilok, csoportok megtervezése, kialakítása, karbantartása, nyilvántartása, felhasználói jogosultsági igények kezelése. Az alkalmazásverzió támogatási ciklusok nyomon követése, verzióváltások kezdeményezése, valamint részvétel azok tesztkörnyezetbe való telepítésében.

ELEMZŐ/ KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

Az MNB makroprudenciális eszköztárába (pl. adósságfék szabályok, tőke- és likviditási előírások, zöld- és adat alapú átállást segítő szabályozás) tartozó eszközök bevezetéséhez, működtetéséhez és utókövetéséhez kapcsolódó folyamatok támogatása, koordinációja; Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése, koordinálása a pénzügyi szektorra vonatkozó, rendszerkockázatok szempontjából kiemelt fontosságú policy és szabályozási kérdésekről; Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk készítése; Közreműködés az egyéb elemzési, kutatási projektekben, az MNB pénzügyi stabilitáshoz kapcsolódó kiadványainak készítésében, nemzetközi munkacsoportokban.

ESB ALKALMAZÁSGAZDA

ESB(Enterprise Service Bus) komponensek (IBM APP Connect Enterprise – ACE, IBM Message Queue – MQ, IBM Managed File Transfer – MFT) üzemszerű működésének biztosítása. Szolgáltatás orientált architektúra (SOA) szemléletű fejlesztések megtervezése, részvétel a megvalósítási projektekben. Alkalmazásfelügyeleti feladatok végrehajtása, koordinálása, ellenőrzése. Kapcsolattartás a felhasználókkal. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása.

junior szakmai titkár/szakmai titkár

A Monetáris Tanács üléseinek szervezése, előkészítése, lebonyolítása, és az azzal kapcsolatos további feladatok ellátása; Közreműködés a Monetáris Tanács számára a stratégiaalkotást és a monetáris politika vitelét támogató és megalapozó döntéselőkészítő anyagok, valamint a döntési centrumok munkáját elősegítő háttéranyagok készítésében; A monetáris politikai döntések hivatalos kommunikációjának támogatása; A Monetáris politikáért, pénzügyi elemzésekért és statisztikáért felelős ügyvezető igazgatóságon futó projektek támogatása, az ügyvezető igazgatói szakmai munka segítése; A monetáris politikáért, pénzügyi elemzésekért és statisztikáért felelős ügyvezető igazgató részére szakmai anyagok előkészítése, ellenőrzése, összefoglalt prezentálása;

JUNIOR SZÁMVITELI SZAKÉRTŐ

Devizaértékpapírok, határidős ügyletek egyeztetése az analitikus és főkönyvi könyvelések számviteli szabályai szerint. A könyvelési tételek monitoring szemléletű vizsgálata, a kötelező egyezőségek, szokásos mértéket meghaladó, szokatlan vagy indokolatlan változások elemzésével. Kézi főkönyvi könyvelési műveletek kontírozása, könyvelése. Devizatartalékhoz kapcsolódó adatszolgáltatások készítésében való részvétel. Angolnyelv-tudás esetén, a kiegészítő melléklet elkészítésében és angol nyelvre való fordításában részfeladatok elvégzése.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ

Részvétel a banki tőkeszükségletet meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban, elősorban a hitelezési és működési kockázatok tekintetében; közreműködés a hitelintézetek hitelezési és működési kockázati tőkeszámítási modelljeinek rekonstruálásában és challenge-elésében, javíttatásában. Továbbfejlesztési javaslatok és előírások megfogalmazása; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, elemzése; részvétel hazai és nemzetközi bankcsoportok modellvalidációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek és módszertanok fejlesztésében;

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. Az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítése és megszervezése. A nemzetközi protokoll és rendezvényszervezési trendek figyelemmel kísérése és azokkal kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítése. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

SAP RENDSZERMÉRNÖK

SAP rendszer működésének felügyelete, bázis adminisztrátori feladatok végrehajtása. Az SAP működési biztonságához szükséges tevékenységek tervezése és végrehajtása, megelőző karbantartások lebonyolítása, hibák elhárítása. Verzióváltások lebonyolítása. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása. Üzemeltetési dokumentumok kialakítása, naprakészen tartása.

Statisztikai elemző/ vezető statisztikai elemző (JBF)

Aktív részvétel a nemzeti számlák részét képző pénzügyi számlák összeállításában, a pénzügyi számlák adataira épülő hazai és nemzetközi publikációk, sajtóközlemények elkészítésében, különös tekintettel a háztartások és a pénzügyi intézmények számláinak összeállítására; Részvétel az adatok feldolgozását végző informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó követelményspecifikációk elkészítésében, az elkészült fejlesztések tesztelésében, működtetésében; Kapcsolattartás az MNB-n belüli szakterületekkel és a partnerintézményekkel, valamint együttműködés a hazai és nemzetközi elemzőkkel; Részvétel a szakterület által készített termékek módszertani fejlesztésében.

SZÁMVITELI REFERENS

Szállítói számlák és egyéb bizonylatok számviteli ellenőrzése, könyvelése. Üzleti bankkártyás elszámolások ellenőrzése, adminisztrációja, elszámolása, könyvelése. Adókötelezettségekkel kapcsolatos adminisztráció, számviteli feladatok ellátása, adókötelezettség elszámolása, könyvelése. Részvétel az adóbevallásokkal, önellenőrzésekkel, önellenőrzési pótlékszámítással kapcsolatos feladatokban. Részvétel az egyes adóelszámolásokhoz kapcsolódó főkönyvi egyeztetési feladatokban.

SZÁMVITELI SZAKÉRTŐ

Devizaértékpapírok, határidős ügyletek ellenőrzése az analitikus és főkönyvi könyvelések számviteli szabályai szerint. A könyvelési tételek monitoring szemléletű vizsgálata, a kötelező egyezőségek, szokásos mértéket meghaladó, szokatlan vagy indokolatlan változások elemzésével. Összetett kézi főkönyvi könyvelési műveletek kontírozása, könyvelése. A pénz-, tőke- vagy devizapiaci ügyletek, valamint devizabefektetések, könyv szerinti és piaci értékének, jövőbeni pénzáramlásának, kamat- és lejárati szerkezete megállapításának és könyvelésének a koordinációja. Devizatartalékhoz kapcsolódó adatszolgáltatások készítése.

VEZETŐ FELÜGYELŐ - IT FELÜGYELET

Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelés nyújtása az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozásának és továbbfejlesztésének támogatása. Az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődésének nyomon követése.