" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

junior elemző/elemző (KGE)

Közreműködés részfeladatok, kisebb komplexitású feladatok ellátásában az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. Főbb feladatok: A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére ki-emelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése.

KOCKÁZATELEMZŐ (JDK)

Részvétel a kockázatvállalási és befektetési stratégia kidolgozásában, implementációjában és rendszeres felülvizsgálatában; A pénzügyi kockázatmérési és jelentési rendszer működtetése; A kockázati limitrendszer fejlesztése, a referencia portfoliók meghatározása; Részvétel új ügylettípusok, eszközosztályok, kereskedési stratégiák üzleti döntés előkészítésében, értékelésében, külföldi és hazai hitelintézetek minősítésében; Rendszeres és igény szerinti egyedi riportok, tájékoztatók, elemzések elkészítése az MNB felső vezetése számára, szükség esetén ezek élőszóban történő bemutatása;

Statisztikai elemző

Statisztikai belső tájékoztatók, kimutatások készítése a közvélemény tájékoztatása, valamint a döntéshozatal támogatása érdekében. A közleményeket, jelentéseket megalapozó elemzések végzése, az elemzésekhez használt adatok ellenőrzése. A teljes statisztikai munka (adatgyűjtés, feldolgozás, közlemény, módszertan, minőségbiztosítás) fejlesztése, karbantartása, a közgazdasági tartalom és a jogi, szabályozási környezetnek való megfelelés biztosítása. A statisztikák belső és külső felhasználóival való kapcsolattartás, szakmai támogatás nyújtása mind az adatszolgáltatóknak mind a kollégáknak. Részvétel az adatszolgáltatási rendeletalkotás folyamatában. Társintézményekkel kötött megállapodásokból, illetve szolgáltatási szerződésekből eredő adatkiküldések, adatátadások teljesítése, adatok befogadása, továbbítása a felhasználók felé, aktív részvétel a folyamatok megszervezésében. Az IMF, az EKB valamint a BIS felé történő adatküldések elkészítése. Nemzetközi szervezetek Magyarországra vonatkozó adatainak ellenőrzése. A statisztikai és felügyelési célú termékek összeállításához szükséges informatikai rendszer fejlesztésben történő közreműködés. Javaslattétel a felelősségi körébe tartozó munkafolyamatok, termékek korszerűsítésére a munka hatékonyságának javítása érdekében. A jegybanki, illetve az OSAP adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó előírások véleményezése annak érdekében, hogy azok megfeleljenek mind a makrogazdasági és a monetáris elemzések, mind a nemzetközi intézmények által megkövetelt elvárásoknak. Javaslattétel a feladatkörébe tartozó statisztikák ellenőrzési módszertanának fejlesztésére, ellenőrzési leírások készítése. Az adatszolgáltatóktól elvárt tartalmi és formai elvárások, szabványok meghatározásának, az adatszolgáltatási rendeletek elkészítésének, módosításának koordinálása, szükség esetén támogatás az adatbefogadó rendszerek felkészítésében az új vagy módosuló adatszolgáltatások vonatkozásában. Részvétel a statisztikai minőségbiztosítás kereteinek meghatározásában, a folyamatba épített ellenőrzések, a minőségbiztosítás rendszer és a Statisztika ellenőrzési módszertanának fejlesztésében, illetve azok dokumentálásának felügyelése. Közreműködés a társosztályok minőségbiztosítására vonatkozó tevékenységének koordinálásában.

statisztikai információs rendszer tanácsadó

Az MNB Üzleti intelligencia kompetencia központ szakterületének fő feladata, hogy az adattárházban, illetve egyéb statisztikai és felügyeleti célból gyűjtött adatok tárolására és felhasználók kiszolgálására fejlesztett rendszerekben tárolt adatokat a jegybanki alapfeladatokat ellátó szervezeti egységek számára hozzáférhetővé tegye és adatfeldolgozással, illetve lekérdezéssel támogassa az ezen adatokat felhasználó területek munkáját. Az Üzleti intelligencia kompetencia központ gondoskodik a statisztikai és felügyeleti célú rendszerek üzemeltetésének felügyeletéről, fejlesztésének menedzseléséről és a karbantartási munkák elvégzéséről, valamint a rendszerek felhasználóival való kapcsolattartásról. Feladatok részletesen: informatikai alkalmazások fejlesztési igényeinek, illetve kapcsolódó üzleti folyamatok felmérése; felmérési folyamatok vezetése; üzleti terület számára készülő fejlesztési dokumentációk elkészítése, véleményezése; rendszerek üzleti logikájának, módszertanának kidolgozása és alkalmazása;