" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BEFEKTETÉSI ADMINISZTRÁCIÓS REFERENS

Az MNB portfoliójában lévő értékpapírokkal és derivatív ügyletekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Az értékpapírokkal kapcsolatos pénzforgalom ellenőrzése, elszámolása, rekonsziliálása. Adónyomtatványokkal kapcsolatos teendők ellátása, valamint az értékpapírok adózására vonatkozó szabályok követése. A Kondor pozícióvezető rendszer törzsadatainak karbantartása. Folyamatos szakmai kapcsolattartás a nemzetközi elszámoló házakkal, brókerekkel, ügynökökkel és jegybanki számlavezetőkkel Az elszámoló házak működésével kapcsolatos nemzetközi trendek követése.

DEVIZA- ÉS NYÍLTPIACI ÜZLETKÖTŐ

Devizatartalék-kezelés célú piaci műveletek végrehajtása; Az MNB monetáris politikai célú pénz-, tőke- és devizapiaci műveleteinek végrehajtása devizában és forintban; A kamatbenchmarkok (BUBOR, BIRS, HUFONIA swap) fixálása; Hazai és nemzetközi pénzügyi piaci fejlemények folyamatos nyomon követése; Rendszeres és ad-hoc piaci elemzések írása a felső vezetés számára.

ESB ALKALMAZÁSGAZDA

ESB(Enterprise Service Bus) komponensek (IBM APP Connect Enterprise – ACE, IBM Message Queue – MQ, IBM Managed File Transfer – MFT) üzemszerű működésének biztosítása. Szolgáltatás orientált architektúra (SOA) szemléletű fejlesztések megtervezése, részvétel a megvalósítási projektekben. Alkalmazásfelügyeleti feladatok végrehajtása, koordinálása, ellenőrzése. Kapcsolattartás a felhasználókkal. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása.

INFOREX ALKALMAZÁSGAZDA

Inforex számlavezető rendszer és kapcsolódó alkalmazások működésének biztosítása, alkalmazásfelügyeleti feladatok végrehajtása. Kapcsolattartás a felhasználókkal. Felhasználói profilok, csoportok megtervezése, kialakítása, karbantartása. Részvétel az alkalmazás módosítások tervezésében és végrehajtásában. Közreműködés üzleti esettanulmányok, ajánlati kiírások készítésében.

IT HELPDESK MUNKATÁRS

Irodai felhasználói- és egyedi fejlesztésű rendszerek üzemeltetése, támogatása, változáskezelése. Felhasználók szakértői támogatása. Hibabejelentések fogadása, kivizsgálása és kezelése, a felmerülő hibák elhárítása. Üzemeltetési folyamatok tervezése, dokumentálása. Vállalt SLA szintek biztosítása.

PORTFÓLIÓKEZELŐ

Az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel. Deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása. A devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás. Napi devizalikviditási pozíció menedzselése. Rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel.

RENDSZERSZERVEZŐ

Informatikai projektben rendszerszervezői feladatok ellátása, esetenként a rendszerszervezők munkájának koordinálása. A feladatok előkészítése során egyeztetés az Informatikai igazgatóság szervezeti egységeivel és a szakterületi megrendelőkkel, a fejlesztés célszerű megvalósítási módjáról, lehetőségeiről. Jelentések készítése a fejlesztési igényekről. A fejlesztési igények felülvizsgálata a meglévő alkalmazás architektúra és már működő megoldások figyelembevételével. Részvétel a specifikációk előkészítésében.

SAP ALKALMAZÁSGAZDA

SAP modulok és ahhoz kapcsolódó alkalmazások üzemszerű működésének biztosítása, ezek közül kiemelten a HR modullal kapcsolatos feladatok ellátása. Alkalmazásfelügyeleti feladatok végrehajtása, koordinálása, ellenőrzése. Kapcsolattartás a felhasználókkal. Felhasználói profilok megtervezése, kialakítása, karbantartása, jogosultsági igények kezelése. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása.

SAP RENDSZERMÉRNÖK

SAP rendszer működésének felügyelete, bázis adminisztrátori feladatok végrehajtása. Az SAP működési biztonságához szükséges tevékenységek tervezése és végrehajtása, megelőző karbantartások lebonyolítása, hibák elhárítása. Verzióváltások lebonyolítása. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása. Üzemeltetési dokumentumok kialakítása, naprakészen tartása.

statisztikai elemző (STAT)

Aktív részvétel az MNB által készített pénzügyi statisztikák, kapcsolódó publikációk, hazai és nemzetközi adatszolgáltatások, közlemények összeállításában, illetve az ehhez szükséges adatok és idősorok ellenőrzésében, előkészítésében és elemzésében; Aktív részvétel a beérkezett adatok adatminőségének javítását célzó ellenőrzésekben, ellenőrzési szempontok kidolgozásában; Részvétel az adatok feldolgozását végző informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó követelményspecifikációk elkészítésében, az elkészült fejlesztések tesztelésében, működtetésében; Kapcsolattartás az MNB-n belüli szakterületekkel és a partnerintézményekkel, valamint együttműködés a nemzetközi szervezetekkel; Részvétel adatgyűjtések kialakításában, fejlesztésében, az igények képviselete az adatszolgáltatók felé;

statisztikai információs rendszer szakértő (STAT AGF)

Az üzleti igények megértése és informatikai/adatelemzési támogatása; Az adattárház és a kapcsolódó alkalmazások architektúra felépítésének, működésének, folyamatának ismerete; Informatikai alkalmazások fejlesztési igényeinek felmérése, fejlesztési dokumentációk elkészítése, véleményezése; Üzleti területek támogatása a fejlesztési projektekben, együttműködés fejlesztő cégek szakértőivel; Szakterületi riportok, komplex elemzési rendszerek készítése (Dashboard, KPI).

SWIFT/VIBER ALKALMAZÁSGAZDA

A felügyelete alá tartozó alkalmazások üzemszerű működésének zökkenőmentes biztosítása. Alkalmazásfelügyeleti feladatok végrehajtása, koordinálása, ellenőrzése. Kapcsolattartás a felhasználókkal. Felhasználói profilok megtervezése, kialakítása, karbantartása, jogosultsági igények kezelése. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása.