" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazda kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

C#.NET FEJLESZTŐ

Az MNB Alkalmazásfejlesztési osztályára keresünk informatikai alkalmazások programozási feladatainak ellátására programozó munkatársat. A fejlesztési feladatokat elsősorban Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven kell végrehajtani. Fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT PROJEKTVEZETŐ

Az MNB belső, elsősorban informatikai fejlesztési projektjeinek vezetése az MNB Projektirányítási módszertanában foglaltaknak megfelelően. A főbb feladatok: projektek előkészítése, többszintű tervezése, jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő dokumentumok készítése; a jóváhagyott projektek megvalósításának előrehaladásának nyomonkövetése és rendszeres időközönként történő beszámolás; a feladatok és a projektben résztvevők koordinálása és irányítása a célkitűzésekkel egyező teljesítés érdekében (elvárt tartalomban és minőségben, határidőre és költséghatékony módon); informatikai fejlesztési projektekben az igényfelmérési, majd a tesztelési feladatok irányítása, támogatása;

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ (PIF)

Felvigyázói és felügyeleti minőségében elemzi és értékeli a rendszerkockázati szempontból kiemelt fizetési és elszámolási rendszerekkel kapcsolatban felmerülő kockázatokat. Részt vesz a KELER KSZF kockázatkezelési módszertanának EMIR szerinti validálásában (biztosítékrendszer, marginok, garanciaalapok, tőkekövetelmény számítás) és a kapcsolódó risk assessment elkészítésében. Portfoliók kockázatának mérése VaR, és más kockázati mértékek alkalmazásával a KSZF által garantált tőke és árupiacokon. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek kockázatkezelési módszertanának kialakítását. Részt vesz az Európia Központi Bank (EKB), az Európai Bankhatóság (EBA) ás az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) nemzetközi munkacsoportjaiban.

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI SZAKÉRTŐ

Részvétel az MNB oktatási tevékenységében; önálló előadások, előadássorozatok tartása, esetenként akár külső helyszíneken is; tananyag kidolgozása, tanterv összeállítása, fejlesztése; szakmai támogatás az oktatási programok szervezéséhez. Kapcsolattartás a különböző szakterületekre specializálódott elemzőkkel és kutatókkal az általuk felhalmozott ismeretek összegzése és közvetítése céljából;

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI SZAKÉRTŐ (MNB-BCE)

Részvétel az MNB oktatási tevékenységében, különös tekintettel a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági mesterképzésének „Jegybanki specializáció”-ja vonatkozásában; önálló előadások, előadássorozatok tartása; tananyag kidolgozása, tanterv összeállítása, fejlesztése; szakmai támogatás az oktatási programok szervezéséhez. Kapcsolattartás a különböző szakterületekre specializálódott elemzőkkel és kutatókkal az általuk felhalmozott ismeretek összegzése és közvetítése céljából;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ (VSF)

Közreműködés a nagyobb hitelintézetek éves SREP vizsgálatának lebonyolításában. Közreműködés a hitelintézetek kockázatait számszerűsítő modellek validálásában. Jegybanki vezetők írásbeli és szóbeli tájékoztatása. Az MNB képviselete az Európai Bankhatóság munkacsoportjaiban. Hitelintézeti szektorhoz kapcsolódó elemzések, módszertani útmutatók készítése és esetenként publikálása.

Senior IT biztonsági szakértő

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

Senior IT Security Analyst

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

STATISZTIKAI ELEMZŐ (MSF)

A szakterület által készített statisztikai közlemények, jelentések, elemzések készítése, illetve az elkészítésben való közreműködés. Kapcsolattartás az MNB-n belül és a partnerintézményeknél, a monetáris statisztika szakterület adatszolgáltatási igényeinek képviselete az adatszolgáltatók felé. Részvétel a szakterület által készített termékek módszertani fejlesztésében a statisztikák, közlemények minőségének, megalapozottságának növelésének érdekében, különös tekintettel a pénzügyi stabilitás, a biztosítók és nyugdíjpénztárak statisztikáira.

TESZTELÉSI SZAKÉRTŐ

Az informatikai alkalmazások, rendszerek, folyamatok fejlesztését célzó üzleti igények megvalósítása során a tesztelési módszertanok kialakítása, folyamatos fejlesztése, valamint az alkalmazások tesztelési feladatainak támogatása, illetve elvégzése; a fejlesztési feladatokat megvalósító projektekben a projekttagokkal együttműködve az egyes fejlesztések tesztelési stratégiájának, tesztelési tervének meghatározása, teszteseteinek összeállítása; külső szállító által készített tervek és tesztesetek véleményezése; fejlesztési projektekben a tesztelési folyamat menedzselése, koordinációja, adott esetben tesztelési feladatok ellátása; a tesztelés tervezéséhez, tesztelési tevékenységhez szükséges dokumentálási feladatok ellátása;