" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

Elemző/Junior Elemző (felvigyázói)

Részvétel fizetési és elszámolási rendszerek működésének elemzésében, rendszerkockázatainak feltárásában, azok nyomon követésében és értékelésében; Elemzések publikálása az tudományos folyóiratokban, MNB saját kiadványaiban, illetve ezek bemutatása konferenciákon, előadásokon Részvétel a Jelentés a fizetési rendszerről c. MNB kiadvány elkészítésében, illetve elemzési módszertanának továbbfejlesztésében, Jegybanki felsővezetők írásbeli és szóbeli tájékoztatása A fizetési és elszámolási rendszerekkel kapcsolatos statisztikai nyilvántartás, valamint az arra épülő belső információs rendszer fejlesztése, karbantartása

Elemző/Junior Elemző (pénzforgalmi)

Részvétel a hazai pénzforgalmi szabályok hitelintézeteknél történő helyszíni és helyszínen kívüli elle-nőrzésében Részvétel a Jelentés a fizetési rendszerről c. MNB kiadvány elkészítésében, illetve elemzési módszertanának továbbfejlesztésében, Jegybanki vezetők írásbeli és szóbeli tájékoztatása Elemzések publikálása az MNB saját kiadványaiban, tudományos folyóiratokban, illetve ezek bemutatása konferenciákon A fizetési és elszámolási rendszerekkel kapcsolatos statisztikai nyilvántartás, valamint az arra épülő belső információs rendszer fejlesztése, karbantartása

Elemző/Közgazdasági Elemző (KGE)

A magyar és a nemzetközi gazdaság makrogazdasági folyamatainak elemzése és előrejelzése, Közreműködés az MNB monetáris politikai döntéseit előkészítő elemzések készítésében, Makrogazdasági témájú elemzési, kutatási projektekben való részvétel.

FEJLESZTŐ (C#.NET FEJLESZTŐ)

A teljes fejlesztési folyamat szakmai nyomon követése, kapcsolattartás külső beszállítókkal, projektvezetőkkel; követelményspecifikáció véleményezése, rendszerterv elkészítése; fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (INGATLAN ÉRTÉKBECSLŐ)

Az MNB által felügyelt intézmények ingatlanfedezet befogadási és értékelési folyamatainak, módszertanának áttekintése, véleményezése, felülvizsgálata; A lakó és nem lakó ingatlanok esetén alkalmazott átértékelési módszertan véleményezése, tesztelése; Az MNB által lefolytatott felügyeleti eljárások során egyedi hitelvizsgálatokhoz kapcsolódó ingatlanfedezetek értékelése akár desktop módszerrel, akár helyszíni szemlével összekötve; Az MNB szakmai ajánlásainak előkészítése az ingatlanfedezet értékelésekkel kapcsolatban.

Fogyasztóvédelmi szakértő (FVI)

A Szakterület többek között felelős az MNB által felügyelt biztosítási és független biztosításközvetítői tevékenységi engedéllyel rendelkező intézmények fogyasztóvédelmi ellenőrzési feladatainak ellátásáért. Az MNB törvényben foglaltak szerint, jogszabályi megfelelőség alapján vizsgálja, ellenőrzi és értékeli a felügyelt intézmények fogyasztóknak nyújtott szolgáltatásait. kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban kivizsgálja a beérkezett kérelmeket, figyelemmel a teljes körű tényállás tisztázási kötelezettségre, fogyasztóvédelmi vizsgálatot folytat le, vizsgálati programot és jelentést készít, részt vesz állásfoglalások véleményezésében, szükség esetén állásfoglalást megkérését kezdeményezi a Bank illetékes szervezeti egységétől, részt vesz a jogszabályok és szabályozás előkészítése során a felügyeleti vélemény kialakításában, valamint javaslatokat tesz jogszabályok megalkotására.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

GYAKORNOK (SJS)

A Szanálási jogi és szabályozási igazgatóság SzMSz-ben meghatározott feladatainak ellátását segítve, főként az alábbi tevékenységekben vesz részt: szakterületi összefoglalók, tájékoztatók, elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet és a legjobb gyakorlatok vizsgálata, összefoglalók készítése; a szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő szakmai feladatok.

IT konzulens

kapcsolattartás az MNB bankszakmai, felügyelési és támogató szakterületeivel, informatikai igények befogadása és feldolgozása; az informatikai piac és az MNB informatikai rendszereinek ismerete alapján javaslatok megfogalmazása az ügyfelek igényeire; az üzleti igényekről rendszeres és ad hoc jellegű összegzések, jelentések készítése; üzleti igények pontosítása, specifikációja a meglévő informatikai környezet és megoldások figyelembe vétele mellett; üzleti igények megvalósítási lehetőségeinek feltárása, megvalósíthatósági tanulmány, hatásvizsgálat és döntés előkészítő dokumentum készítése;

IT Rendszermérnök (ADMIN)

Az MNB informatikai infrastruktúra rendszerek (operációs rendszerek, hálózati és biztonsági infrastruktúra, alapszoftverek) üzemeltetési feladatainak ellátása, működésének felügyelete, az infrastruktúra elemeinek karbantartása, hibák elhárítása, felmerülő problémák megoldása a biztonságos üzemelés érdekében. Napi 8 órás teljes munkaidőben, csúsztatott munkarendben 7:00-18:00 között. Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása, és adminisztratív teendők ellátása. Folyamatosan koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos infrastruktúra üzemeltetési feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Folyamatos aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel és a helpdesk munkatársaival. Ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai-szakmai képviseletét a módosítások teljes körű megalapozása érdekében. Javaslatot tesz az illetékességébe tartozó rendszerek informatikai biztonsági, rendelkezésre állási és működési paramétereinek optimális beállítására.

IT Rendszermérnök (IT SEC)

Az MNB informatikai infrastruktúra rendszerek (operációs rendszerek, hálózati és biztonsági infrastruktúra, alapszoftverek) üzemeltetési feladatainak ellátása, a működésének felügyelete, az infrastruktúra elemeinek karbantartása, hibák elhárítása, felmerülő problémák megoldása a biztonságos üzemelés érdekében. Napi 8 órás teljes munkaidőben, csúsztatott munkarendben 7:00-18:00 között. Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása, és adminisztratív teendők ellátása. Folyamatosan koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos infrastruktúra üzemeltetési feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Folyamatos aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel és a helpdesk munkatársaival. Ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai-szakmai képviseletét a módosítások teljes körű megalapozása érdekében. Javaslatot tesz az illetékességébe tartozó rendszerek informatikai biztonsági, rendelkezésre állási és működési paramétereinek optimális beállítására.

Junior Elemző/Elemző (KGE-programozói)

Programozási feladatok, Adatbázisok kezelése, Makrogazdasági témájú elemzési, kutatási projektekben való részvétel.

JUNIOR KUTATÓ / KUTATÓ

háttérelemzések készítése döntéselőkészítő anyagok megalapozásához; részvétel alkalmazott kutatási projektekben; adatbázisok kezelése, tisztítása; adatelemzés.

Statisztikai elemző (Monetáris)

A szakterület által készített statisztikai közlemények, jelentések, elemzések készítése illetve az elkészítésben való közreműködés Kapcsolattartásban az MNB-n belül és a partnerintézményeknél, a monetáris statisztika szakterület adatszolgáltatási igényeinek képviselete az adatszolgáltatók felé, különös tekintettel a 2017-től bevezetésre kerülő a hitelintézetek statisztikai mérlegét részletező derívatíva adatszolgáltatás témakörében Részvétel a szakterület által készített termékek módszertani fejlesztésében a statisztikák, közlemények minőségének, megalapozottságának növelésének érdekében.

Statisztikai elemző vagy Vezető statisztikai elemző (Felügyeleti)

Az adatigények felmérése alapján a felügyeleti célú hitelintézeti adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységes adatszolgáltatások hazai implementálása Az elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek megújításában, új adatgyűjtési, ellenőrzési és feldolgozási folyamatok kialakításában és bevezetésében való részvétel Pénzügyi jelentések adattartalmának értelmezése, adatmodellezésben való részvétel

SZABÁLYOZÁSI SZAKÉRTŐ

hitelintézetek és befektetési vállalkozások válságkezelésére és szanálására vonatkozó szakmapolitikai (policy) elemzések, tájékoztatók, előterjesztések, döntéselőkészítő anyagok készítése; a szanálás nemzetközi (G20, FSB, IOSCO, stb.) szakmapolitikai aspektusainak nyomon követése, a sztenderdek hazai implementálásában való részvétel; a szanálási irányelv kapcsán kiadott végrehajtási rendeletek változásainak nyomon követése, ill. az Európai Bankhatóság ajánlásainak és iránymutatásainak feldolgozása, utóbbiak implementálásában való részvétel; a kollektív (garancia)alapokkal (OBA, Beva, Szanálási Alap, stb.) kapcsolatos jegybanki tevékenység ellátásában való közreműködés; a külföldi szanálási hatóságok tevékenységének nyomon követése és elemzése, a jó gyakorlatok azonosítása;

Szakmai titkár

szervezeti egység vezetője részére elemzések előkészítése, szakmai anyagok ellenőrzése, összefoglalt prezentálása, továbbá különböző szakmai jelentések, feljegyzések készítése, a kapcsolódó, szakmai területek által megvalósítandó munkafolyamatok koordinálása szervezeti egysége munkafolyamatainak fejlesztésére javaslatok tétele, közreműködés a döntés-előkészítő szakmai anyagok előkészítésében szervezeti egység vezetőjének operatív támogatása menedzsment-feladatokban hazai és nemzetközi szakmai kiadványok, publikációk, anyagok feldolgozása, rendszerezése részvétel az MNB szakmai publikációs tevékenységének szervezésében

VEZETŐI ASSZISZTENS (KUT)

általános irodai teendők ellátása, ügyintézés, adminisztratív feladatok, napi operatív titkárnői feladatok elvégzése egy nagyon dinamikus munkakörnyezetben; ülésekről és megbeszélésekről szó szerinti jegyzőkönyv készítése (alkalmanként sok résztvevős, több órás ülések); értekezletek, találkozók előkészítése, szervezése, emlékeztetők, riportok összeállítása; a vezetők adminisztratív teendőinek figyelemmel kísérése, azok teljesítésének előkészítése; postázás, futárszolgálattal való eseti kapcsolattartás, beérkező hívások fogadása, iktatás;

Vezetői asszisztens (MPH)

vezető napi munkájának operatív és adminisztratív támogatása az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív jellegű feladatok ellátása külföldi, belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó dokumentáció kezelése, nyilvántartása költségelszámolások dokumentálása tárgyalások előkészítése

Vezető közgazdasági elemző vagy elemző

kamatdöntéseket előkészítő háttérelemzések készítése a Monetáris Tanács részére monetáris politikai döntések hivatalos közleményeinek, kommunikációjának összeállítása részvétel monetáris politikai stratégiával, pénzpiaccal kapcsolatos alkalmazott kutatási projektekben hazai pénzügyi piacok működésének, keresleti-kínálati tényezőinek, likviditásának elemzése az MNB Infláció jelentés c. kiadványának készítésében való részvétel