" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

DEVIZAPIACI ÜZLETKÖTŐ

Devizatartalék-kezelés célú piaci műveletek végrehajtása; MNB monetáris politikai célú pénz-, tőke- és devizapiaci műveleteinek végrehajtása devizában és forintban; A kamatbenchmarkok (BUBOR, BIRS, HUFONIA swap) fixálása; Az NHP program során üzletkötés és kapcsolattartás a partnerbankokkal; Hazai és nemzetközi pénzügyi piaci fejlemények folyamatos nyomon követése;

ENGEDÉLYEZŐ JOGÁSZ

Tőkepiaci engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokban ügyintézőként történő közreműködés különösen a befektetési vállalkozásokra, a hitelintézetek befektetési szolgáltatási tevékenységére, befektetési alapkezelőkre, bizalmi vagyonkezelőkre, tőkepiaci közvetítőkre kiterjedően; állásfoglalások tervezetének előkészítése; tőkepiaci európai uniós és magyar jogszabályok változásának folyamatos nyomon követése; szabályozási, jogalkotási véleményezési feladatokban közreműködés.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JOGÁSZ

Közreműködik a piacfelügyeleti, illetve a kibocsátói jogérvényesítési szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések (kiemelten jogosulatlan pénzügyi tevékenység, bennfentes kereskedelem, piaci manipuláció) tervezetének előkészítésében; támogatja a piacfelügyeleti és egyéb hatósági eljárások lebonyolítását, továbbá személyesen is részt vesz a helyszíni ellenőrzésekben; a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspontot alakít ki a felmerülő kérdésekben; közreműködik a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos felügyeleti vélemény kialakításában; az egyes eljárások során tudomására jutott jogszabálysértés esetén a társhatóságok eljárását kezdeményezi;

JUNIOR DEVIZAPIACI ÜZLETKÖTŐ

Devizatartalék-kezelés célú piaci műveletek végrehajtása; MNB monetáris politikai célú pénz-, tőke- és devizapiaci műveleteinek végrehajtása devizában és forintban; A kamatbenchmarkok (BUBOR, BIRS, HUFONIA swap) fixálása; Az NHP program során üzletkötés és kapcsolattartás a partnerbankokkal; Hazai és nemzetközi pénzügyi piaci fejlemények folyamatos nyomon követése;

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ (KGE)

A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló rendszeres jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében. A részterület értékelése. Az elemzések eredményeinek értelmezése, következtetések levonása, lehetséges továbblépési irányok beazonosítása. Az új információk kvalitatív értékelése.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ (MIO)

Részvétel a banki tőkekövetelményt meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban; közreműködés a hitelintézetek tőkeszámítási modelljeinek rekonstruálásában és validációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek fejlesztésében; eredmények vizualizációja, új eredmények vezetői bemutatása; nagy, analitikus banki adatbázisok elemzése;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ (ÜMO)

Részvétel a felügyelt hitelintézetek ICAAP vizsgálatában és a felügyeleti tőkekövetelmény meghatározásában; részvétel a hitelintézetek piaci és banki könyvi kamatlábkockázati modelljeinek felülvizsgálatában és ellenőrzésében; bankok mérlegének elemzése; belső banki stressz tesztek értékelése, elemzése piaci kockázatok szempontjából; felügyeleti benchmark számítások továbbfejlesztése és futtatása;

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, az utazásával kapcsolatos ügyintézés. Vendégek fogadása és kísérése. Protokoll ajándék előkészítése, beszerzése, raktárkészletének felügyelete.

RENDSZERMÉRNÖK (ORACLE)

Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. Az informatikai infrastruktúra folyamatos működésének és magas szintű rendelkezésre állásának érdekében proaktív rendszerfelügyelet ellátása. A felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részvétel a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. A felügyelete alá tartozó rendszerek közötti működési kapcsolatok folyamatos figyelése és koordinálása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, dokumentálása, és intézkedés a rendszerek közötti integritás helyreállítása érdekében. Szakmai véleményt adása a munkaterületéhez kapcsolódó anyagokhoz, igény esetén részvétel azok kidolgozásában az üzemeltetés szempontjainak érvényre juttatása érdekében, közreműködés az informatikai projektekben, a követelményspecifikációk kidolgozásában.

RENDSZERMÉRNÖK (UNIX)

Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. Az informatikai infrastruktúra folyamatos működésének és magas szintű rendelkezésre állásának érdekében proaktív rendszerfelügyelet ellátása. A felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részvétel a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. A felügyelete alá tartozó rendszerek közötti működési kapcsolatok folyamatos figyelése és koordinálása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, dokumentálása, és intézkedés a rendszerek közötti integritás helyreállítása érdekében. Szakmai véleményt adása a munkaterületéhez kapcsolódó anyagokhoz, igény esetén részvétel azok kidolgozásában az üzemeltetés szempontjainak érvényre juttatása érdekében, közreműködés az informatikai projektekben, a követelményspecifikációk kidolgozásában.

RENDSZERMÉRNÖK (WINDOWS)

Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. Az informatikai infrastruktúra folyamatos működésének és magas szintű rendelkezésre állásának érdekében proaktív rendszerfelügyelet ellátása. A felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részvétel a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. A felügyelete alá tartozó rendszerek közötti működési kapcsolatok folyamatos figyelése és koordinálása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, dokumentálása, és intézkedés a rendszerek közötti integritás helyreállítása érdekében. Szakmai véleményt adása a munkaterületéhez kapcsolódó anyagokhoz, igény esetén részvétel azok kidolgozásában az üzemeltetés szempontjainak érvényre juttatása érdekében, közreműködés az informatikai projektekben, a követelményspecifikációk kidolgozásában.

SENIOR STATISZTIKAI MUNKATÁRS

Az MNB adatszolgáltatási rendeleteiben és határozataiban elrendelt adatszolgáltatások fogadása, különösen a 35/2018. (XI.13.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló rendelet alapján az adatbefogadási valamint az adatszolgáltatói kapcsolattartást érintő feladatok ellátása. Az adatszolgáltatóktól érkezett jelentések tartalmi ellenőrzése az adatok előírásoknak való megfelelése céljából. Közreműködés az ellenőrzési szabályok kidolgozásában, a rendszerfejlesztésekben, az adatszolgáltatások rendszerekbe történő definiálásában.

STATISZTIKAI ELEMZŐ / JUNIOR STATISZTIKAI ELEMZŐ

Aktív részvétel a hitelintézetek statisztikai mérlegéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi publikációk, közlemények összeállításában, illetve az ehhez szükséges adatok ellenőrzésében, előkészítésében. Aktív részvétel a beérkezett adatok adatminőségének javítását célzó újabb ellenőrzési szempontok kidolgozásában. Részvétel az adatok feldolgozását végző informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó követelményspecifikációk elkészítésében, az elkészült fejlesztések tesztelésében. Kapcsolattartás az MNB-n belül és a partnerintézményekkel, valamint együttműködés a hazai és nemzetközi elemzőkkel. Az adatszolgáltatási igények képviselete az adatszolgáltatók felé.

VEZETŐ STATISZTIKAI ELEMZŐ

A 35/2018. (XI.13.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló rendelet alapján az adatszolgáltatóktól érkezett jelentések első szintű tartalmi ellenőrzése az adatok előírásoknak való megfelelése céljából. Adatmodell megismerése. Szakértők támogatása a további ellenőrzési feladatok ellátásában. Közreműködés az ellenőrzési szabályok kidolgozásában, a rendszerfejlesztésekben, az adatszolgáltatások rendszerekbe történő definiálásában. Üzleti folyamatokhoz kapcsolódó informatikai fejlesztések során a terület érdekeinek folyamatos képviselete.

VEZETŐ STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ (SZAKMAI PROJEKTVEZETŐ)

Az igazgatóságon párhuzamosan futó projektek és kapcsolódó szakmai tevékenységek koordinálása. Részvétel az igazgatóság közép és hosszú távú stratégiájának kialakításában. Üzleti folyamatokhoz kapcsolódó informatikai fejlesztések során a terület érdekeinek folyamatos képviselete. Kapcsolattartás az üzleti terület képviseletében az IT területtel, valamint szükség esetén a fejlesztőkkel, Scope-, ütem-, költség és erőforrástervezés.