" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazda kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

BEFEKTETÉSI ADMINISZTRÁCIÓS REFERENS

Az MNB portfoliójában lévő értékpapírokkal és derivatív ügyletekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. Az értékpapírokkal kapcsolatos pénzforgalom ellenőrzése, elszámolása, rekonsziliálása. Adónyomtatványokkal kapcsolatos teendők ellátása, valamint az értékpapírok adózására vonatkozó szabályok követése. A Kondor pozícióvezető rendszer törzsadatainak karbantartása. Folyamatos szakmai kapcsolattartás nemzetközi elszámoló házakkal. Az elszámoló házak működésével kapcsolatos nemzetközi trendek követése.

ELEMZŐ - JDK

Részt vesz az MNB monetáris politikai eszköztárának kialakításában, működtetésében; részt vesz a Monetáris Tanács részére készülő döntéselőkészítő anyagok, előterjesztések elkészítésében; részt vesz a pénzügyi piacok likviditásával és struktúrájával kapcsolatos elemzési és kutatási projektekben; részt vesz devizatartalék-stratégiával kapcsolatos elemzési és kutatási munkában; kapcsolatot tart, szakmai véleménycserét folytat a jegybank kereskedelmi banki és egyéb partnereivel;

Felügyeleti tanácsadó

Az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során részt vesz az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelést nyújt az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozását és továbbfejlesztését. Nyomon követi az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődését.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

PORTFÓLIÓKEZELŐ

Az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel; deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása; a devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás; napi devizalikviditási pozíció menedzselése; rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel;

Senior IT biztonsági szakértő

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

Senior IT Security Analyst

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

STATISZTIKAI MUNKATÁRS/SENIOR STATISZTIKAI MUNKATÁRS

Az MNB adatszolgáltatási rendeleteiben és határozataiban elrendelt adatszolgáltatások fogadása, ellenőrzése és határidőre történő feldolgozása. Az adatszolgáltatóktól érkezett jelentések tartalmi ellenőrzése az adatok előírásoknak való megfelelése céljából. Közreműködés az ellenőrzési szabályok kidolgozásában, a rendszerfejlesztésekben, az adatszolgáltatások rendszerekbe történő definiálásában. Adatszolgáltatókkal való kapcsolattartás. Együttműködési megállapodásokban, szolgáltatási szerződésekben szereplő adatátadások, adatfogadások határidőre történő teljesítése.

TESZTELÉSI SZAKÉRTŐ

Az informatikai alkalmazások, rendszerek, folyamatok fejlesztését célzó üzleti igények megvalósítása során a tesztelési módszertanok kialakítása, folyamatos fejlesztése, valamint az alkalmazások tesztelési feladatainak támogatása, illetve elvégzése; a fejlesztési feladatokat megvalósító projektekben a projekttagokkal együttműködve az egyes fejlesztések tesztelési stratégiájának, tesztelési tervének meghatározása, teszteseteinek összeállítása; külső szállító által készített tervek és tesztesetek véleményezése; fejlesztési projektekben a tesztelési folyamat menedzselése, koordinációja, adott esetben tesztelési feladatok ellátása; a tesztelés tervezéséhez, tesztelési tevékenységhez szükséges dokumentálási feladatok ellátása;

VEZETŐ SZAKÉRTŐ, INFORMATIKAI ELLENŐRZÉS FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

Felvigyázói és felügyeleti minőségében elemzi és értékeli a rendszerkockázati szempontból kiemelt fizetési és elszámolási rendszerek és az egyes fizetési megoldások (internetbank, mobil fizetések, innovatív fizetési megoldások) működését. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozását és továbbfejlesztését. Nyomon követi az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődését. Részt vesz a Európia Központi Bank (EKB), az Európai Bankhatóság (EBA) ás az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) nemzetközi munkacsoportjaiban.