" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BANKMŰVELETI REFERENS

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

Elemző (BPK)

Biztosítók, pénztárak befektetési tranzakcióinak elemzése. Mutatószámok alapján kockázatok azonosítása és rendszeres elemzése, értékelése. Részvétel a befektetési monitoring területet segítő mutatószámok kidolgozásában. A biztosítók, pénztárak befektetéseinek monitorozása, és ezzel kapcsolatban elemzések készítése. Háttértámogatás nyújtása a biztosítók és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak helyszíni vizsgálataihoz.

Fejlesztő/Senior fejlesztő (C#.NET)

Az MNB Alkalmazásfejlesztési osztályára keresünk informatikai alkalmazások programozási feladatainak ellátására programozó munkatársat. A fejlesztési feladatokat elsősorban Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven kell végrehajtani. A főbb feladatok: fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

FELÜGYELETI REFERENS

Pénzügyi tárgyú, azon belül elsősorban fogyasztóvédelmi vonatkozású jogszabályok, azok változásai, ajánlások, etikai normák figyelemmel kísérése, a változások napi munkába történő beépítése, szükség szerint tájékoztatás készítése; írásbeli ügyfélmegkeresések alapján tájékoztatás nyújtása a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítés lehetséges módjairól, a megfelelő módon támogatva az ügyfeleket a szükséges dokumentumok kitöltésében, összeállításában; tájékoztatás nyújtása pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben a fogyasztói döntések támogatása, a fogyasztók pénzügyi tájékozottságának, ismereteinek bővítése és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében; az ügyfélmegkeresések alapján a pénzügyi szektor negatív folyamatainak megelőzése érdekében az új típusú kockázatokról vagy azok lehetőségéről jelzés, elemzés készítése; részvétel a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálytervezetek véleményezésében.

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ (BPK)

A kérelemre, illetve a hivatalból indult fogyasztóvédelmi vizsgálatokban való közreműködés, az ellenőrzések vizsgálati szakaszának lefolytatása. A felügyelet belső szabályzatainak véleményezésében, a jogszabályok és egyéb szabályozások előkészítése során a felügyeleti vélemény kialakításában való közreműködés. A felügyelete alá rendelt intézményekkel kapcsolatos hírek, értesülések azok termékeinek, a termékek kondícióinak fogyasztóvédelmi szempontú naprakész figyelemmel követése. Kapcsolattartás az intézmények fogyasztóvédelmi felügyelőivel. Felkérés, illetve kijelölés alapján munkacsoportok tevékenységében való részvétel.

FŐOSZTÁLYVEZETŐ

Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítésének koordinálása a hazai és nemzetközi pénzügyi technológiai és innovációs (FinTech) trendekről, koncepciókról, alkalmazott technológiákról. A FinTech és digitalizációs jelentés című kiadvány elkészítésének koordinálása. Az innovatív technológiai megoldások (megosztott főkönyvi technológiák, mesterséges intelligencia, gépi tanulás stb.) fejlődésének nyomon követése, az érintett szervezeti egységekkel együttműködésben javaslatok kidolgozása azok jegybankon belüli vagy a pénzügyi szektort érintő lehetséges gyakorlati alkalmazására, illetve szabályozására vonatkozóan. Részvétel az MNB Innovation Hub és Regulatory Sandbox működtetésében. Digitális transzformáció támogatása, biztonságos innovációk terjedését korlátozó szabályozó akadályok vizsgálata és javaslatok kidolgozása a szabályozói eszközök modernizálására, finomhangolására. A pénzügyi szektor digitalizációjának, innovatív technológiák alkalmazásának témakörében végzett kutatások, szakmai cikkek készítése, koordinálása, ezek publikálása.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT PROJEKTVEZETŐ

MNB informatikai fejlesztési projektjeinek vezetése az MNB Projektirányítási módszertanában foglaltaknak megfelelően. A főbb feladatok: projektek előkészítése, többszintű tervezése, jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő dokumentumok készítése, a jóváhagyott projektek megvalósításának előrehaladásának nyomonkövetése és rendszeres időközönként történő beszámolás; a feladatok és a projektben résztvevők koordinálása és irányítása a célkitűzésekkel egyező teljesítés érdekében (elvárt tartalomban és minőségben, határidőre és költséghatékony módon); informatikai fejlesztési projektekben az igényfelmérési, megvalósítással összefüggő majd a tesztelési feladatok irányítása, támogatása;

JOGÁSZ (TFJ)

Közreműködés a szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében, a felügyeleti vizsgálatok lebonyolításának támogatása, továbbá személyes részvétel a helyszíni vizsgálatokban, a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő kérdésekben, részvétel a felügyeleti állásfoglalások kialakításában és véleményezésében, közreműködés a jogszabályok és egyéb szabályozó eszközök előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben a felügyeleti vélemény kialakításában.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (DIG)

Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a hazai és nemzetközi pénzügyi technológiai és innovációs (FinTech) trendekről, koncepciókról, alkalmazott technológiákról. Az innovatív technológiai megoldások (blockchain, mesterséges intelligencia, gépi tanulás stb.) fejlődésének nyomon követése, az érintett szervezeti egységekkel együttműködésben javaslatok kidolgozása azok jegybankon belüli vagy a pénzügyi szektort érintő lehetséges gyakorlati alkalmazására, illetve szabályozására vonatkozóan. Részvétel az MNB Innovation Hub és Regulatory Sandbox működtetésében. Digitális transzformáció támogatása, biztonságos innovációk terjedését korlátozó szabályozó akadályok vizsgálata és javaslatok kidolgozása a szabályozói eszközök modernizálására, finomhangolására. Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk, döntéselőkészítő anyagok készítése.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (KGE)

Közreműködés részfeladatok, kisebb komplexitású feladatok ellátásában az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A vezetők folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló rendszeres jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében.

junior elemző (PRE)

Közreműködés a pénzügyi közvetítőrendszer működését, fejlődését érintő elemzési projektekben, valamint részvételi lehetőség alkalmazott kutatási projektekben, Részvétel a Pénzügyi stabilitási jelentés c. MNB kiadvány írásában, illetve elemzési módszertanának, modelljeinek továbbfejlesztésében, Jegybanki vezetők alkalmankénti írásbeli és szóbeli tájékoztatása, Az elemzések és alkalmazott kutatások eredményeinek publikálása az MNB saját kiadványaiban, tudományos folyóiratokban.

junior statisztikai elemző/ statisztikai elemző

A tőkepiacra vonatkozó felügyeleti adatigények felmérése alapján az adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységes szabályozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások hazai alkalmazása. Elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek kidolgozásában való részvétel. Felügyeleti jelentések adattartalmának értelmezése, adatszolgáltatói és felhasználói kérdések megválaszolása. A felügyeleti adatok felhasználásával belső riportok, valamint publikációk, sajtóközlemények készítése.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ, HITELKOCKÁZATI SZAKÉRTŐ (IFF)

Részvétel a banki tőkekövetelményt meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban; Közreműködés a hitelintézetek hitelkockázathoz kapcsolódó tőkeszámítási modelljeinek (PD, LGD, EAD) rekonstruálásában és validációjában; Részvétel felügyeleti benchmark modellek fejlesztésében; Nagy, analitikus banki adatbázisok elemzése; Eredmények vizualizációja, új eredmények vezetői bemutatása;

Projekt koordinátor (TKI)

IT fejlesztő cégek részére történő ajánlatkérések szakmai tartalmának kialakítása; Részvétel IT fejlesztő cégek ajánlatainak szakmai ellenőrzésében, összehasonlításában, kiértékelésében; Jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő dokumentumok készítése; Projekt megvalósítás előrehaladásának nyomonkövetése és rendszeres időközönként történő beszámolás; Projektdokumentációs feladatok naprakészségének biztosítása;

RENDSZERGAZDA (ALKALMAZÁSGAZDA)

Az alkalmazásgazda kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartását, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, -számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalék-képzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS

Deviza-ügyfélszámla vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Deviza-fizetési forgalom (papíron és elektronikusan érkező fizetési megbízások) lebonyolítása, ellenőrzése, jutalékok, díjak, kamatok elszámolása, kapcsolódó levelezés. Nosztró számlák egyeztetése és nyitott tételek nyilvántartása, feladása a társterületeknek. Főkönyvi egyeztetések, leltározás. Aláírásellenőrzés és specimenkezelés.

Statisztikai munkatárs

Az MNB adatszolgáltatási rendeleteiben és határozataiban elrendelt, valamint nemzetközi intézmények közvetlenül hatályosuló jogszabályaiban előírt egyes adatszolgáltatások befogadása, az adatbefogadási, valamint az adatszolgáltatói kapcsolattartást érintő feladatok ellátása, pl.: a havi, negyedéves és éves R-kódú adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, az Európai Bankhatóság által előírt adatszolgáltatások befogadásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hiányzó adatszolgáltatások begyűjtése, adatszolgáltatókkal való kommunikáció a hibátlan jelentések rendelkezésre állása érdekében. Együttműködés a szakértői területekkel, információs és adatigények kielégítése. Adatbefogadó és feldolgozó rendszerek napi használata, lekérdezések készítése. Adatátadási feladatok teljesítése más statisztikai szervek részére (pl. KSH).