" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazda legfontosabb feladata a felügyelete alá tartozó alkalmazások üzemszerű működésének zökkenőmentes biztosítása és a működési minőség folyamatos fenntartása, dokumentálása. Koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. A felügyelete alá tartozó alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. Aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel, felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai szakmai képviseletét. Fejlesztési igények esetén véleményezi és javaslataival segíti a megvalósíthatósági tervek elkészítését.

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

Elemző (KVE KVK)

Közreműködés nemzetközi szervezetekkel közös költségvetési vonatkozású munkákban, A nemzetközi fiskális folyamatok elemzése, A hazai államháztartási folyamatok elemzése és előrejelzése, Hazai költségvetési hatásvizsgálatok mikromodellek segítségével, Költségvetési témájú kutatási projektekben való részvétel.

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ - HITELKOCKÁZATI SZAKÉRTŐ

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: átfogó, cél- és témavizsgálatokban való részvétel hitelkockázati témakör kapcsán; a kompetenciájába tartozó hitelkockázati témák szakértői feladatainak ellátása; projektfeladatok ellátása; kijelölés alapján részvétel az EU, más nemzetközi szervezetek, illetőleg az általuk létrehozott munkacsoportok munkájában;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT PROJEKTVEZETŐ

Informatikai fejlesztési projektek vezetése az MNB Projektirányítási módszertanában foglaltaknak megfelelően; projektek előkészítése, igényfelmérése, többszintű tervezése, jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő dokumentumok készítése; a jóváhagyott projektek megvalósításának előrehaladásának nyomon követése és rendszeres riportolása; a feladatok és a projektben résztvevők koordinálása és irányítása a célkitűzésekkel egyező teljesítés érdekében (elvárt tartalomban és minőségben, határidőre és költséghatékony módon); kapcsolattartás alvállalkozókkal;

JOGÁSZ (FPT)

Részvétel a Fenntartható pénzügyek főosztály munkájában különösen az alábbiak szerint: jogi szakértői támogatás nyújtása; uniós vagy hazai jogalkotási munkában való részvétel; ajánlások, vezetői körlevelek, belső szabályozások készítése; tanulmányok, elemzések, szakmai cikkek készítésében való részvétel;

JOGÁSZ (FVJ)

Közreműködés a szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében; a felügyeleti vizsgálatok lebonyolításának támogatása, továbbá személyes részvétel a helyszíni vizsgálatokban; a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő kérdésekben; részvétel a felügyeleti állásfoglalások kialakításában és véleményezésében; közreműködés a jogszabályok és egyéb szabályozó eszközök előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben a felügyeleti vélemény kialakításában;

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ

A nemzetközi monetáris politikai trendek és az azokat meghatározó döntések nyomon követése, az európai és egyéb gazdaságpolitikai fórumokon felmerülő aktuális monetáris politikai témák, illetve legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelemmel kísérése; A Bank felsővezetésének tájékoztatása a monetáris politikát meghatározó legfőbb nemzetközi trendekről, valamint közreműködés a hazai monetáris politikai döntések előkészítésében; Részvétel az Inflációs jelentés című kiadvány, illetve egyéb kiadványok készítésében és az előrejelzési folyamatban; Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel a nemzetközi monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban; A Bank képviselete nemzetközi monetáris politikai szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

junior elemző/elemző (KGE KMF)

Közreműködés az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. Az új munkatárs az Igazgatóság Közgazdasági modellezési főosztályának tevékenységébe kapcsolódik be, mely során részt vesz a makrogazdasági témájú önálló elemzési, kutatási projektekben. Részletesen: Részvétel az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeinek működtetésében és fejlesztésében Előrejelzések készítése az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeivel Makrogazdasági és mikroökonómiai témájú önálló elemzési, kutatási projektekben való részvétel

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (PIF)

az elektronikus pénzforgalom fejlődését célzó gazdaságpolitikai döntéstámogató elemzések készítése; a fizetési módokat és elszámolási rendszereket érintő fejlesztések kidolgozása és megvalósítása; az azonnali fizetési rendszerre épülő új fizetési megoldások bevezetésének stratégiai kérdéseit érintő elemzések és javaslatok készítése; innovatív fizetési megoldások, új technológiai trendek hazai és nemzetközi vonatkozásainak elemzése; a szakterület MNB-n belüli és kívüli (hazai és nemzetközi) képviselete, esetenként szakértőkből álló csoportok munkájának koordinálása, szakmai projektek vezetése.

JUNIOR FELVIGYÁZÓ/FELVIGYÁZÓ (PIF)

folyamatosan figyelemmel kíséri a pénz-, tőke- és energiapiacok kockázatait és hatékonyságát; részt vesz a KELER csoport kockázatkezelési módszerének véleményezésében, kockázatkezelési módszertanának EMIR szerinti validálásában, és a kapcsolódó kockázatelemzések (és piaci hatáselemzések) elkészítésében; aktív kapcsolatot tart a pénz-, tőke- és energiapiaci szereplőkkel (pl. BÉT, HUDEX), és közösen elemzi a piaci helyzeteket és a felépülő kockázatokat; részt vesz a Európia Központi Bank (EKB), az Európai Bankhatóság (EBA) és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) nemzetközi munkacsoportjaiban.

Junior portfóliókezelő

Az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel; Deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása; A devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás; Napi devizalikviditási pozíció menedzselése; Rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel;

KONDOR RENDSZER (FUSION CAPITAL) ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazda legfontosabb feladata a felügyelete alá tartozó alkalmazások üzemszerű működésének zökkenőmentes biztosítása és a működési minőség folyamatos fenntartása, dokumentálása. Koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. A felügyelete alá tartozó alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. Aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel, felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai szakmai képviseletét. Fejlesztési igények esetén véleményezi és javaslataival segíti a megvalósíthatósági tervek elkészítését.

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

A nemzetközi monetáris politikai trendek és az azokat meghatározó döntések nyomon követése, az európai és egyéb gazdaságpolitikai fórumokon felmerülő aktuális monetáris politikai témák, illetve legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelemmel kísérése, feljegyzések, javaslatok készítése; A Bank felsővezetésének tájékoztatása a monetáris politikát meghatározó legfőbb nemzetközi trendekről, valamint közreműködés a hazai monetáris politikai döntések előkészítésében; Részvétel az Inflációs jelentés című kiadvány, illetve egyéb kiadványok készítésében és az előrejelzési folyamatban; Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel a nemzetközi monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban. Közreműködés az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében. A Bank képviselete nemzetközi monetáris politikai szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

Muzeológus

Elnöki utasítás szerint gyűjteménykezelői értéktárosi feladatok ellátása. Gyűjtemény rendszerezésének felügyelete, irányítása. Értéktár (a Gyűjtemény értéktárgyainak tárolására alkalmasnak minősített, többszörös zárrendszerrel ellátott páncélterem) helyiségeiben található adattári dokumentumok áttekintése, rendszerezése, leltározása. A Gyűjtemény kezelése, leltározása HunTéka (gyűjtemény digitális állomány) rendszerben. Katalogizálás, adatbázis-kezelés.

NYILVÁNTARTÁSI SZAKÉRTŐ

Pénzügyi intézményeket érintő alapadatok nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos munkafolyamatok ellátása, az adatok rögzítése, módosítása a vonatkozó dokumentumok alapján; együttműködés, kapcsolattartás a társszervezeti egységekkel; adatbeküldésekkel kapcsolatos ügyfélmegkeresések megválaszolása; komplex adatszolgáltatás előkészítése, kezelése, ellenőrzése; a nyilvántartási rendszer továbbfejlesztésben való részvétel.

Osztályvezető

Részvétel a Fenntartható pénzügyek főosztály munkájában különösen az alábbiak szerint: fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos elemzési feladatok irányítása a Főosztályon belül működő Elemzési-módszertani osztályt vezetve; fenntartható pénzügyi kutatásokban való részvétel, tanulmányok készítésében való részvétel; rövid elemzések, szakmai cikkek készítése, ezek elkészítésének irányítása; részvétel fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos nemzetközi munkacsoportokban.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ - HITELKOCKÁZATI MODELLEZŐ

Részvétel a banki tőkekövetelményt meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban; közreműködés a hitelintézetek tőkeszámítási modelljeinek (PD, LGD, CCF) rekonstruálásában és validációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek fejlesztésében; eredmények vizualizációja, vezetői bemutatása; nagy, analitikus banki adatbázisok elemzése;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ - ÜZLETI MODELLEZŐ

Részvétel a felügyelt hitelintézetek stratégiájának és üzleti modelljének vizsgálatában, a jövedelmezőségük fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok feltérképezésében, valamint az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó felügyeleti ajánlások kialakításában; részvétel a hitelintézetek működését leíró modellek és stressz tesztek kialakításában és továbbfejlesztésében; bankok mérlegének elemzése; belső banki stressztesztek értékelése, elemzése; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, vezetői prezentációk készítése;