" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazda kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; A döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; Közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; A megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; Kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

Deviza- és nyíltpiaci üzletkötő

Devizatartalék-kezelés célú piaci műveletek végrehajtása; MNB monetáris politikai célú pénz-, tőke- és devizapiaci műveleteinek végrehajtása devizában és forintban; A kamatbenchmarkok (BUBOR, BIRS, HUFONIA swap) fixálása; Az NHP program során üzletkötés és kapcsolattartás a partnerbankokkal; Hazai és nemzetközi pénzügyi piaci fejlemények folyamatos nyomon követése;

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (KFO)

A felügyelete alá utalt intézményekkel összefüggő ügyek érdemi döntésre való előkészítése. Az általa felügyelt intézményekhez kapcsolódó kockázatok rendszeres elemzése, értékelése. Részvétel a közvetítők helyszíni vizsgálataiban. Határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése. A helyszíni és helyszínen kívüli vizsgálatra való felkészülésben a vizsgálatot végzők támogatása, információk átadása a vizsgált közvetítőről.

FOGYASZTÓVÉDELMI REFERENS / FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában; a kijelölt intézmények tekintetében a folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében: az intézményekkel kapcsolatos hírek, értesülések figyelemmel kísérése és elemzése, az intézmények termékeinek naprakész ismerete, valamint kockázati szempontból történő elemzése; fogyasztóvédelmi vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban a beérkezett kérelmek kivizsgálása, figyelemmel a teljes körű tényállás tisztázási kötelezettségre;

FŐOSZTÁLYVEZETŐ

Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a hazai és nemzetközi pénzügyi technológiai és innovációs (FinTech) trendekről, koncepciókról, alkalmazott technológiákról. Az innovatív technológiai megoldások (megosztott főkönyvi technológiák, mesterséges intelligencia, gépi tanulás stb.) fejlődésének nyomon követése, az érintett szervezeti egységekkel együttműködésben javaslatok kidolgozása azok jegybankon belüli vagy a pénzügyi szektort érintő lehetséges gyakorlati alkalmazására. A digitalizációs újítások jegybanki alkalmazhatóságának, a jegybankon belüli technológiai és folyamat oldali megújulás lehetőségeinek elemzése és feltárása. A banki adatvagyon hatékonyabb felhasználására tett javaslatok kidolgozása modern adatelemzési eszközök igénybevételével, döntés-előkészítő anyagok készítése, valamint a projektekben érintett Banki területekkel való koordináció a közös megvalósítás érdekében. A pénzügyi szektor digitalizációjának, innovatív technológiák (mesterséges intelligencia, gépi tanulás, mély tanulás, megosztott főkönyvi technológiák stb.) alkalmazásának témakörében végzett kutatások, szakmai cikkek készítése, koordinálása, ezek publikálása.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

hálózati és biztonságtechnikai rendszermérnök

Az MNB informatikai hálózati infrastruktúra rendszerek (hálózati és hálózat-biztonsági infrastruktúra) üzemeltetési feladatainak ellátása, a működésének felügyelete, az infrastruktúra elemeinek karbantartása, hibák elhárítása, felmerülő problémák megoldása a biztonságos üzemelés érdekében teljes munkaidőben.A főbb feladatok: Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása, és adminisztratív teendők ellátása. Folyamatosan koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos infrastruktúra üzemeltetési feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Folyamatos aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel és a helpdesk munkatársaival. Ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai-szakmai képviseletét a módosítások teljes körű megalapozása érdekében. Javaslatot tesz az illetékességébe tartozó rendszerek informatikai biztonsági, rendelkezésre állási és működési paramétereinek optimális beállítására.

JOGÁSZ

FELADATAI TÖBBEK KÖZÖTT: Közreműködés az MNB monetáris politikai és devizatartalék-kezelési döntéseinek megalapozásához szükséges dokumentumok, elemzések véleményezésében, előkészítésében, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő előterjesztések, javaslatok kidolgozásában. Az ügyvezető igazgatóságon felmerülő jogi kérdések kezelése. Részletesen: Az ügyvezető igazgatóságot érintő, az MNB felsővezetése elé kerülő előterjesztések, tájékoztatók jogi as-pektusú ellenőrzése, szakmai véleményezése, felmerülő kérdések kezelésének koordinálása. Az ügyvezető igazgatóságon kezelt dokumentumok jogi szempontú véleményezése.

JOGÁSZ (TFJ)

Közreműködés a piacfelügyeleti szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében; a piacfelügyeleti és egyéb hatósági eljárások lebonyolításának támogatása, továbbá személyes részvétel a helyszíni ellenőrzésekben; a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő kérdésekben; közreműködés a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos felügyeleti vélemény kialakításában; az egyes eljárások során tudomására jutott jogszabálysértés esetén a társhatóságok eljárásának kezdeményezése;

junior statisztikai elemző/ statisztikai elemző

A tőkepiacra vonatkozó felügyeleti adatigények felmérése alapján az adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységes szabályozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások hazai alkalmazása. Elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek kidolgozásában való részvétel. Felügyeleti jelentések adattartalmának értelmezése, adatszolgáltatói és felhasználói kérdések megválaszolása. A felügyeleti adatok felhasználásával belső riportok, valamint publikációk, sajtóközlemények készítése.

junior statisztikai elemző/ statisztikai elemző (BPT)

A biztosítási és a pénztári szektorra vonatkozó adatigények felmérése alapján az adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységes, SII szabályozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások hazai alkalmazása. Elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek kidolgozásában való részvétel. A beérkező adatokra épülő monitoring rendszer működtetése és a fejlesztésében való részvétel. Felügyeleti jelentések adattartalmának értelmezése, adatszolgáltatói és felhasználói kérdések megválaszolása. A felügyeleti adatok felhasználásával belső riportok, valamint publikációk, sajtóközlemények készítése.

Közgazdasági elemző/Vezető közgazdasági elemző (AFPF)

Közreműködés az államadósság finanszírozási szerkezetéhez és a hazai pénzügyi piacokhoz kapcsolódó elemzések, javaslatok, előrejelzések készítésében. Jelentések készítése a finanszírozási, valamint a pénzügyi piaci folyamatokról a jegybanki döntéshozók számára. A jegybank monetáris politikai céljainak eléréséhez szükséges döntések kialakításában való aktív előkészítő szerep, közreműködés a közvetlen munkatársakkal és a társterületekkel. Az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítése. A szakterület elemzési eszköztárásnak fejlesztése, tovább gondolása.

NEMZETKÖZI SZAKÉRTŐ

Az ázsiai jegybankokkal, felügyeleti hatóságokkal, pénzügyi intézményekkel, think tankekkel és felsőoktatási intézményekkel való kétoldalú kapcsolattartás, koordináció, információcsere elősegítése, új együttműködési területek feltárása, közös projektek koordinálása, egyedi megkeresések kezelése. Az MNB számára releváns intézmények működésének figyelemmel kísérése, működésükről a felsővezetés és a szakértők számára tájékoztatás nyújtása. Részvétel a partner intézményekről és a felelősségi körébe tartozó relációkról készülő pénzügyi, gazdasági, külpolitikai és geopolitikai elemzések elkészítésében. Közreműködés az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítésében, szervezésében. Rendszeres nemzetközi sajtófigyelés, közreműködés az ezzel kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítésében.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ - HITELKOCKÁZATI MODELLEZŐ

Részvétel a banki tőkekövetelményt meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban; közreműködés a hitelintézetek tőkeszámítási modelljeinek (PD, LGD, CCF) rekonstruálásában és validációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek fejlesztésében; eredmények vizualizációja, vezetői bemutatása; nagy, analitikus banki adatbázisok elemzése;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ - ÜZLETI MODELLEZŐ

Részvétel a felügyelt hitelintézetek stratégiájának és üzleti modelljének vizsgálatában, a jövedelmezőségük fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok feltérképezésében, valamint az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó felügyeleti ajánlások kialakításában; részvétel a hitelintézetek működését leíró modellek és stressz tesztek kialakításában és továbbfejlesztésében; bankok mérlegének elemzése; belső banki stressztesztek értékelése, elemzése; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, vezetői prezentációk készítése;

projekt koordinátor (digitális tartalomgyártó, grafikus LPM)

Grafikák, infografikák készítése; Képszerkesztés, képfeldolgozás; Animációk készítése; Közösségi média tartalmak előállítása; Rendszeres és szezonális online marketing kampányok grafikai tervezése.

projekt koordinátor (junior informatikai szakértő LPM)

Senior projekt vezetők támogatása a közvetlenül a szakterülethez tartozó feladatok elvégzése során; Projekthez kapcsolódó kiírások elkészítése, bemutatása a projekt vezető részére; Dokumentációk készítése, kezelése; Specifikációk készítésének támogatása; Rábízott feladatok nyomon követése, ellenőrzése;

projekt koordinátor (szövegíró LPM)

Szakterületi feladatokhoz kapcsolódó írásbeli kommunikációs feladatok ellátása, szövegírás, szöveges tartalmak gyártása; A szakterületi közösségi média felületeken megjelenő írásbeli kommunikációs feladatok ellátása, rövid, tömör szövegek írása. A szakterületi feladatellátás során keletkezett írásbeli anyagok lektorálása.

RENDSZERSZERVEZŐ

informatikai projektben rendszerszervezői feladatok ellátása, szükség esetén a rendszerszervezők munkájának koordinálása; a feladatok előkészítése során együttműködik az Informatikai Igazgatóság szervezeti egységeivel, illetve a szakterületi megrendelővel a fejlesztés célszerű megvalósítási módjáról, lehetőségeiről; a fejlesztési igényekről, tervezési és beszámolási céllal rendszeres vagy eseti összegzéseket, jelentéseket készít; a fejlesztési igényeket a meglévő alkalmazás architektúra és már működő megoldások figyelembevételével felülvizsgálja, igény esetén részt vesz a specifikációk előkészítésében; a megvalósítandó alkalmazás (rendszer) logikai tervezése, szükség esetén a megvalósítás tervezése;

SAP ALKALMAZÁSGAZDA

Az MNB vállalat irányítási rendszerének - SAP és ahhoz kapcsolódó alkalmazások – alkalmazás-felügyelete teljes munkaidőben, nyújtott műszakos munkarendben. A felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása, és adminisztratív teendők ellátása az SAP és az ahhoz kapcsolódó banki alkalmazások területén. Folyamatosan koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Folyamatos, aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel, felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai-szakmai képviseletét a módosítások teljes körű megalapozása érdekében. A felügyelete alá tartozó alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változások tervezésében és végrehajtásában.