" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

AKTUÁRIUS

Közreműködik a Szolvencia II Irányelv hazai alkalmazásával összefüggő hazai és nemzetközi feladatokban, kiemelten: intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése; felügyeleti Szolvencia II-es módszertan fejlesztése; részvétel engedélyezési eljárásokban (pl. belső modellek); saját kockázat- és szolvenciaértékelések (ORSA) feldolgozása;

Bankjegyismereti képzési referens

A Magyar Nemzeti Bank bankjegyvédelmi stratégiájából adódó, a kereskedelmi és pénzügyi szféra pénztárosi tevékenységének támogatását, képzését biztosító feladatok végrehajtásának szervezése, végrehajtása, közreműködés, javaslattétel új stratégiai irányok kidolgozásában: a készpénzes fizetéseket bonyolító pénztárakat működtető kereskedelmi és pénzügyi partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás; e körben a készpénzismerettel kapcsolatos képzési igényeinek felmérése, az igények kielégítésének szervezése, végrehajtása, bankjegyismereti képzések szervezése, lebonyolítása, tájékoztató előadások szakmai tartalmának összeállítása, bankjegyismereti tájékoztató előadások tartása a fővárosban és vidéken; a felhasználói igényekhez igazodó bankjegyismereti segédanyagok, tájékoztató kiadványok összeállítása; a külföldi jegybankok fenti tevékenységére vonatkozó gyakorlatok, példák megismerése, hasznosítása a saját tevékenység végzése során;

FEJLESZTŐ (C#.NET FEJLESZTŐ)

A teljes fejlesztési folyamat szakmai nyomon követése, kapcsolattartás külső beszállítókkal, projektvezetőkkel; követelményspecifikáció véleményezése, rendszerterv elkészítése; fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

FELÜGYELŐ (PKF)

Részvétel az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, biztosítási és pénzpiaci közvetítők prudenciális felügyelési feladataiban, helyszíni és helyszínen kívüli vizsgálataiban; kockázatok azonosítása a felügyeleti módszertan alapján és javaslatok megfogalmazása a feltárt kockázatok kezelésére; részvétel kockázatértékelések, kockázatértékelési összefoglalók elkészítésében; kapcsolattartás a felügyelt intézményekkel, azok szolgáltatóival; kapcsolattartás és szakmai egyeztetés az MNB társterületeivel;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT konzulens

kapcsolattartás az MNB bankszakmai, felügyelési és támogató szakterületeivel, informatikai igények befogadása és feldolgozása; az informatikai piac és az MNB informatikai rendszereinek ismerete alapján javaslatok megfogalmazása az ügyfelek igényeire; az üzleti igényekről rendszeres és ad hoc jellegű összegzések, jelentések készítése; üzleti igények pontosítása, specifikációja a meglévő informatikai környezet és megoldások figyelembe vétele mellett; üzleti igények megvalósítási lehetőségeinek feltárása, megvalósíthatósági tanulmány, hatásvizsgálat és döntés előkészítő dokumentum készítése;

IT PROJEKTVEZETŐ

A Magyar Nemzeti Bank belső, elsősorban informatikai fejlesztési projektjeinek vezetése a bank projektirányítási módszertanában foglaltaknak megfelelően. Projektek előkészítése, többszintű tervezése, jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntéselőkészítő dokumentumok készítése; a jóváhagyott projektek megvalósításának előrehaladásának nyomonkövetése és rendszeres időközönként történő beszámolás; a feladatok és a projektben résztvevők koordinálása és irányítása a célkitűzésekkel egyező teljesítés érdekében (elvárt tartalomban és minőségben, határidőre és költséghatékony módon); informatikai fejlesztési projektekben az igényfelmérési, majd a tesztelési feladatok irányítása, támogatása;

IT Rendszermérnök (ADMIN)

Az MNB informatikai infrastruktúra rendszerek (operációs rendszerek, hálózati és biztonsági infrastruktúra, alapszoftverek) üzemeltetési feladatainak ellátása, működésének felügyelete, az infrastruktúra elemeinek karbantartása, hibák elhárítása, felmerülő problémák megoldása a biztonságos üzemelés érdekében. Napi 8 órás teljes munkaidőben, csúsztatott munkarendben 7:00-18:00 között. Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása, és adminisztratív teendők ellátása. Folyamatosan koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos infrastruktúra üzemeltetési feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Folyamatos aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel és a helpdesk munkatársaival. Ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai-szakmai képviseletét a módosítások teljes körű megalapozása érdekében. Javaslatot tesz az illetékességébe tartozó rendszerek informatikai biztonsági, rendelkezésre állási és működési paramétereinek optimális beállítására.

IT Rendszermérnök (IT SEC)

Az MNB informatikai infrastruktúra rendszerek (operációs rendszerek, hálózati és biztonsági infrastruktúra, alapszoftverek) üzemeltetési feladatainak ellátása, a működésének felügyelete, az infrastruktúra elemeinek karbantartása, hibák elhárítása, felmerülő problémák megoldása a biztonságos üzemelés érdekében. Napi 8 órás teljes munkaidőben, csúsztatott munkarendben 7:00-18:00 között. Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása, és adminisztratív teendők ellátása. Folyamatosan koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos infrastruktúra üzemeltetési feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Folyamatos aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel és a helpdesk munkatársaival. Ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai-szakmai képviseletét a módosítások teljes körű megalapozása érdekében. Javaslatot tesz az illetékességébe tartozó rendszerek informatikai biztonsági, rendelkezésre állási és működési paramétereinek optimális beállítására.

Jogtanácsos

a jogtanácsosi tevékenységről szóló törvényben meghatározottak szerint jogi szolgáltatás nyújtása, különösen: jogi tanácsadás nyújtása, jogvélemény készítése, szerződések kidolgozása, közreműködés a belső szabályozási és döntés-előkészítő anyagok elkészítésében és véleményezésében; az MNB működéséhez kapcsolódó jogi operatív feladatok ellátása; az MNB bíróságok és hatóságok előtti jogi képviselete.

Junior készpénzpolitikai szakértő

A Magyar Nemzeti Bank készpénzes stratégiájából adódó, a bankjegyek és érmék kibocsátására, illetve gyártatására és forgalmazására vonatkozó, valamint készpénzlogisztikával összefüggő stratégiai ügyekkel kapcsolatos elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése. Így különösen: A készpénzlogisztikai működéshez, stratégiai döntésekhez kapcsolódó szakértői elemzések, vezetői döntés-előkészítő anyagok kidolgozása. A Készpénzlogisztikai igazgatóság hatáskörét érintő készpénzpolitikai feladatok tekintetében elemzések és prognózisok készítése. Szakmai tanulmányok készítése, kutatások végzése készpénzstratégiai kérdésekben. Részvétel az MNB készpénzlogisztikát érintő belső szakmai projektjeiben.

KONDOR RENDSZER (FUSION CAPITAL) ALKALMAZÁSGAZDA

az alkalmazásgazda kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

VEZETŐ FELÜGYELŐ (VIZSGÁLÓ)

Közreműködik a jogszabályi rendelkezések által előírt átfogó, valamint a kockázati alapon elrendelt cél-, utó- és témavizsgálatokban, kijelölés esetén a vizsgálatvezetői feladatokat is ellátja; közreműködik a Szolvencia II Irányelv hazai alkalmazásával összefüggő vizsgálati feladatokban, kiemelten: intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése; felügyeleti Szolvencia II-es módszertan fejlesztése; IFRS szerint készített beszámolók értékelése, elemzése.