" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BUSINESS OBJECTS (BO) ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazdai feladatokat ellátó munkavállaló (rendszergazda) kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

DEVIZAPIACI ÜZLETKÖTŐ

Devizatartalék-kezelés célú piaci műveletek végrehajtása; MNB monetáris politikai célú pénz-, tőke- és devizapiaci műveleteinek végrehajtása devizában és forintban; A kamatbenchmarkok (BUBOR, BIRS, HUFONIA swap) fixálása; Az NHP program során üzletkötés és kapcsolattartás a partnerbankokkal; Hazai és nemzetközi pénzügyi piaci fejlemények folyamatos nyomon követése;

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (BPK)

A biztosítók prudens működésének folyamatos felügyelése, ellenőrzése. A biztosítók tevékenysége során keletkező egyedi és szektoriális kockázatok kiszűrése, jelzése, kezelése. Komplexebb feladatok (pl. szektorelemzések) elvégzése, irányítása. Intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése. Részvétel a biztosítók helyszíni vizsgálataiban.

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ

Aktívan közreműködik a fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök fejlesztésében, részt vesz fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében, részt vesz a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában, a kijelölt intézmények tekintetében a folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében: figyelemmel kíséri és elemzi az intézményekkel kapcsolatos híreket, értesüléseket, naprakészen ismeri az intézmények termékeit, valamint kockázati szempontból elemzi az intézmények termékeit, fogyasztóvédelmi vizsgálatot folytat le, vizsgálati programot és jelentést készít, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban kivizsgálja a beérkezett kérelmeket, figyelemmel a teljes körű tényállás tisztázási kötelezettségre.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JUNIOR AKTUÁRIUS/AKTUÁRIUS

A rendelkezésre álló információk alapján rendszeres elemzése és értékelése az aktuárius módszerekkel megragadható kockázatoknak, különös tekintettel a tőkehelyzetre és a tartalékokra. Részvétel a Központi kgfb tételes adatbázissal (KKTA) kapcsolatos aktuáriusi feladatokban. Intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése. Részvétel a biztosítók helyszíni vizsgálataiban. Saját kockázat- és szolvenciaértékelések (ORSA) feldolgozása.

JUNIOR DEVIZAPIACI ÜZLETKÖTŐ

Devizatartalék-kezelés célú piaci műveletek végrehajtása; MNB monetáris politikai célú pénz-, tőke- és devizapiaci műveleteinek végrehajtása devizában és forintban; A kamatbenchmarkok (BUBOR, BIRS, HUFONIA swap) fixálása; Az NHP program során üzletkötés és kapcsolattartás a partnerbankokkal; Hazai és nemzetközi pénzügyi piaci fejlemények folyamatos nyomon követése;

MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐ / VEZETŐ MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐ (BANKFELÜGYELET)

Banki kockázatokkal kapcsolatos felügyeleti módszertani fejlesztésekben részvétel; helyszíni banki vizsgálatokban való részvétel; Bázel III-mal kapcsolatos szakértői támogatói munka végzése; részvétel az Európai Bankhatóság és a Bázeli Konzultációs Bizottság szakértői munkájában; felsővezetői felkészítők, eseti elemzések és hatásvizsgálatok elkészítésében történő részvétel.

MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐ / VEZETŐ MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐ (BIZTOSÍTÁSFELÜGYELET)

Biztosítói, pénztári prudenciális kockázatokkal kapcsolatos felügyeleti módszertani fejlesztésekben részvétel; különböző kockázatokra fókuszáló helyszíni vizsgálatokban való részvétel; részvétel az EIOPA szakértői munkájában; felsővezetői felkészítők, eseti elemzések és hatásvizsgálatok elkészítésében történő részvétel.

NEMZETKÖZI SZÁMLAKAPCSOLATI SENIOR REFERENS

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalék-képzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ (MIO)

Részvétel a banki tőkekövetelményt meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban; közreműködés a hitelintézetek tőkeszámítási modelljeinek rekonstruálásában és validációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek fejlesztésében; eredmények vizualizációja, új eredmények vezetői bemutatása; nagy, analitikus banki adatbázisok elemzése;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ (ÜMO)

Részvétel a felügyelt hitelintézetek ICAAP vizsgálatában és a felügyeleti tőkekövetelmény meghatározásában; részvétel a hitelintézetek piaci és banki könyvi kamatlábkockázati modelljeinek felülvizsgálatában és ellenőrzésében; bankok mérlegének elemzése; belső banki stressz tesztek értékelése, elemzése piaci kockázatok szempontjából; felügyeleti benchmark számítások továbbfejlesztése és futtatása;

RENDSZERMÉRNÖK (ORACLE)

Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. Az informatikai infrastruktúra folyamatos működésének és magas szintű rendelkezésre állásának érdekében proaktív rendszerfelügyelet ellátása. A felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részvétel a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. A felügyelete alá tartozó rendszerek közötti működési kapcsolatok folyamatos figyelése és koordinálása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, dokumentálása, és intézkedés a rendszerek közötti integritás helyreállítása érdekében. Szakmai véleményt adása a munkaterületéhez kapcsolódó anyagokhoz, igény esetén részvétel azok kidolgozásában az üzemeltetés szempontjainak érvényre juttatása érdekében, közreműködés az informatikai projektekben, a követelményspecifikációk kidolgozásában.

RENDSZERMÉRNÖK (UNIX)

Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. Az informatikai infrastruktúra folyamatos működésének és magas szintű rendelkezésre állásának érdekében proaktív rendszerfelügyelet ellátása. A felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részvétel a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. A felügyelete alá tartozó rendszerek közötti működési kapcsolatok folyamatos figyelése és koordinálása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, dokumentálása, és intézkedés a rendszerek közötti integritás helyreállítása érdekében. Szakmai véleményt adása a munkaterületéhez kapcsolódó anyagokhoz, igény esetén részvétel azok kidolgozásában az üzemeltetés szempontjainak érvényre juttatása érdekében, közreműködés az informatikai projektekben, a követelményspecifikációk kidolgozásában.

RENDSZERMÉRNÖK (WINDOWS)

Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. Az informatikai infrastruktúra folyamatos működésének és magas szintű rendelkezésre állásának érdekében proaktív rendszerfelügyelet ellátása. A felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részvétel a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. A felügyelete alá tartozó rendszerek közötti működési kapcsolatok folyamatos figyelése és koordinálása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, dokumentálása, és intézkedés a rendszerek közötti integritás helyreállítása érdekében. Szakmai véleményt adása a munkaterületéhez kapcsolódó anyagokhoz, igény esetén részvétel azok kidolgozásában az üzemeltetés szempontjainak érvényre juttatása érdekében, közreműködés az informatikai projektekben, a követelményspecifikációk kidolgozásában.

RENDSZERSZERVEZŐ (statisztikai információs rendszer szakértő)

Részvétel az igazgatóság közép és hosszú távú stratégiájának kialakításában. Üzleti igények felmérése, követelményspecifikáció készítése. Üzleti folyamatokhoz kapcsolódó informatikai fejlesztések során a terület érdekeinek folyamatos képviselete. Rendszerek közötti kapcsolatok kialakításában történő aktív részvétel. Kapcsolattartás az üzleti terület képviseletében az IT területtel, valamint fejlesztőkkel.

SENIOR BANKMŰVELETI REFERENS

A munkáltatói hitelek igénylésével kapcsolatos személyes tanácsadás, levelezés; A kölcsönkérelmek, valamint a becsatolt dokumentumok ellenőrzése, hiányzó dokumentumok bekérése, az adósminősítés lefolytatása; Előterjesztés készítése a hitel elfogadására vagy visszautasítására; Az előterjesztés előadása, jegyzőkönyvvezetés, a kérelmezők kiértesítése; Szerződéskötési és hitel adminisztrációs feladatok ellátása;

SENIOR IT BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐ

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

SENIOR IT SECURITY ANALYST

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ

Az adattárház fejlesztési projektjeiben való részvétel, programozási feladatok elvégzése Oracle, SAP Data Services környezetben, együttműködés külső fejlesztőkkel. Az adattárházat érintő üzleti folyamatok feltárása, felhasználói igények azonosítása, ezek alapján specifikáció írása, rendszertervek véleményezése, részvétel a tesztelésben. Felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználók adattárházzal kapcsolatos igényeinek kezelése. Részvétel az adattárház napi üzemeltetési feladataiban. Részvétel az adattárház üzemeltetési, adatfeldolgozási folyamatainak fejlesztésében.