" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazdai feladatokat ellátó munkavállaló (rendszergazda) Kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

BUSINESS OBJECTS (BO) ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazdai feladatokat ellátó munkavállaló (rendszergazda) kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (MPP)

A Monetáris Tanács és az MNB vezetőinek tájékoztatása a hazai, nemzetközi pénzügyi piaci folyamatok alakulásáról; a hazai pénzügyi piacok működésének, keresleti-kínálati tényezőinek, likviditásának elemzése; a devizaárfolyam és a hozamok alakulását befolyásoló tényezők elemzése; a monetáris politikai döntéseket előkészítő információs rendszer fejlesztése; az MNB Infláció jelentés c. kiadványának készítésében való részvétel;

FELÜGYELŐ (TFF)

Az Igazgatóság felügyelete alatt álló intézmények prudens működésének, a terület szakmai kompetenciájába tartozó tevékenységek felügyelése. A kockázatok azonosítása és felmérése céljából a felügyelt intézmények folyamatos elemzése, értékelése. A felügyelt intézményről rendelkezésre álló számszerűsíthető és nem számszerűsíthető értékelés alapján javaslattétel az értékelés során kimutatott hiányosságok kezelésére. Részvétel a felügyelt intézmények átfogó, cél-, téma- és utóvizsgálataiban.

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ

Aktívan közreműködik a fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök fejlesztésében, részt vesz fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében, részt vesz a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában, a kijelölt intézmények tekintetében a folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében: figyelemmel kíséri és elemzi az intézményekkel kapcsolatos híreket, értesüléseket, naprakészen ismeri az intézmények termékeit, valamint kockázati szempontból elemzi az intézmények termékeit, fogyasztóvédelmi vizsgálatot folytat le, vizsgálati programot és jelentést készít, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban kivizsgálja a beérkezett kérelmeket, figyelemmel a teljes körű tényállás tisztázási kötelezettségre.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ (MPP)

A Monetáris Tanács üléseinek szervezése, előkészítése, lebonyolítása, és az azzal kapcsolatos további feladatok ellátása. Közreműködés a Monetáris Tanács számára a stratégia-alkotást és a monetáris politika vitelét támogató és megalapozó döntéselőkészítő anyagok, valamint a döntési centrumok munkáját elősegítő háttéranyagok készítésében. A monetáris politikai döntések hivatalos kommunikációjának összeállítása; a jegybanki vezetők rendszeres tájékoztatása, kapcsolattartás a bank különböző szakterületeivel; a rendszeresen jelentkező bizalmas információk és dokumentumok megfelelő kezelése.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ

Közreműködés a nagyobb hitelintézetek éves SREP vizsgálatának lebonyolításában. Közreműködés a hitelintézetek kockázatait számszerűsítő modellek validálásában. Jegybanki vezetők írásbeli és szóbeli tájékoztatása. Az MNB képviselete az Európai Bankhatóság munkacsoportjaiban. Hitelintézeti szektorhoz kapcsolódó elemzések, módszertani útmutatók készítése és esetenként publikálása.

Senior IT biztonsági szakértő

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

Senior IT Security Analyst

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

VEZETŐ FELÜGYELŐ (TFF)

Az Igazgatóság felügyelete alatt álló intézmények prudens működésének, a terület szakmai kompetenciájába tartozó tevékenységek felügyelése. A kockázatok azonosítása és felmérése céljából a felügyelt intézmények folyamatos elemzése, értékelése. A felügyelt intézményről rendelkezésre álló számszerűsíthető és nem számszerűsíthető értékelés alapján javaslattétel az értékelés során kimutatott hiányosságok kezelésére. Részvétel a felügyelt intézmények átfogó, cél-, téma- és utóvizsgálataiban. Részvétel a magyar tőkepiac működésére vonatkozó jogszabályok és MNB ajánlások kidolgozásában.

VEZETŐ KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (PIF)

Az elektronikus pénzforgalom fejlődését célzó gazdaságpolitikai döntéstámogató elemzések készítése, a fizetési módokat és elszámolási rendszereket érintő fejlesztések kidolgozása és megvalósítása, az azonnali fizetési rendszer magyarországi bevezetésének stratégiai kérdéseit érintő elemzések és javaslatok készítése, az azonnali fizetési rendszer magyarországi bevezetését megvalósító projektben történő aktív részvétel, innovatív fizetési megoldások, új technológiai trendek hazai és nemzetközi vonatkozásainak elemzése.

VEZETŐ MODELLEZŐ (PIT)

Új, innovatív (adatelemzési, adatvizualizációs, riporting, stb.) technológiák feltérképezése, tesztelése és felügyeleti bevezetése; Bankok, biztosítók adatainak megértése, a különböző adatbázisokban rejlő, jelenleg kihasználatlan üzleti tartalom identifikálása, új elemzések készítése; Részvétel a felügyeleti ellenőrzés alapjául szolgáló jelentésekhez, elemzési módszertanokhoz, modellezéshez szüksége adatbázisok építésében; Digitalizációt támogató információk strukturálása, prezentálása; Aktív kommunikáció innovációs HUB-ban részt vevő startupokkal, fintech cégekkel;