" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ELEMZŐ/KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (MAP)

Az MNB makroprudenciális eszköztárába tartozó eszközök bevezetéséhez, működtetéséhez és utókövetéséhez kapcsolódóan elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése; Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a pénzügyi szektorra vonatkozó, rendszerkockázat szempontjából kiemelt fontosságú policy és szabályozási kérdésekről; Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk készítése; Közreműködés az egyéb elemzési, kutatási projektekben, nemzetközi munkacsoportokban.

ENGEDÉLYEZÉSI SZAKÉRTŐ

Az új munkatárs közreműködik a kibocsátási engedélyezési szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében, különösen az alábbi eljárások kapcsán: értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, szabályozott piacra történő bevezetéséhez, illetve nyilvános értékesítésre felajánlásához készült kibocsátási tájékoztató közzétételének engedélyezése; értékpapírok zártkörű forgalomba hozatalára vonatkozó bejelentések; befektetési alapok nyilvántartásba vétele, illetve törlése; befektetési alapok forgalomba hozatalával, egyesülésével, átalakulásával és kezelési szabályzat módosításával kapcsolatos engedélyezési eljárások;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ/KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (MAP)

Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a makroprudenciális eszközök működéséről, illetve azok pénzügyi intézmények tevékenységére, valamint reálgazdaság finanszírozására gyakorolt hatásairól; A pénzügyi rendszer prociklikusságára vonatkozó modellek fejlesztése, az anticiklikus tőkepuffer működtetésének támogatása; Pénzügyi stabilitási, illetve ökonometriai témakörben végzett kutatás, ezek publikálása; Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk készítése.

JUNIOR MODELLEZŐ/PÉNZÜGYI MODELLEZŐ (IMO)

Nagy, analitikus banki adatbázisok elemzése (Big data); Közreműködés a nagyobb hitelintézetek tőkekockázati modelljeinek rekonstruálásában és validációjában; Részvétek a banki tőkekövetelményt meghatározó SREP vizsgálatokban; Eredmények vizalizációja, új eredmények vezetői bemutatása; Jegybanki vezetők írásbeli és szóbeli tájékoztatása;

JUNIOR MODELLEZŐ/PÉNZÜGYI MODELLEZŐ - ÜZLETI MODELLEZÉS (ÜMO)

Részvétel a hitelintézetek, biztosítók és pénztárak működését leíró modellek és stressz tesztek kialakításában és továbbfejlesztésében; bankok mérlegének elemzése, banki könyvi kamatkockázat számszerűsítése; kereskedési könyvi kamatkockázatok vizsgálata, ICAAP alatti piaci kockázatot számszerűsítő modellek ellenőrzése; a pénzügyi szervezetek működésére és felügyelésére vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok, szakmai normák, ajánlások, iránymutatások, elvárások és a nemzetközi legjobb gyakorlat nyomon követése, valamint a felügyelési-elemzési gyakorlatba történő átültetésükben való közreműködés; háttérelemzések készítése döntés-előkészítő anyagok megalapozásához;

NYOMDAI SZAKREFERENS

A szervezeti egységek részéről megrendelt szerkesztési munkákkal kapcsolatos javaslatok arculati kézikönyvnek megfelelő kidolgozása, majd a javaslatok elfogadását követően a megrendelt szerkesztési, nyomtatási feladat határidőre, az elvárt mennyiségben és minőségben történő elvégzése; a megrendelt sokszorosítási, szkennelési feladatok határidőre történő, elvárt minőségű és mennyiségű elvégzése; a megrendelt kötészeti, méretre igazítási, egyéb, a megrendelt dokumentumok kezelhetőségét támogató feladatok (spirál, tűzés stb.) elvégzése; a munkájához kapcsolódó nyilvántartások és mintatárak vezetése, a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állásának és működésének ellenőrzése; közreműködés a Dokumentációs és iratkezelési osztály iratkezelési tevékenységének ellátásában, a beérkező (elektronikus és papíralapú) küldemények kezelése, irattári feladatok ellátása, kimenő küldemények kezelése, postázásra való előkészítése.

Szakmai titkár

Közreműködés a szervezeti egység napi munkafolyamatainak zökkenőmentes ellátásában; A titkársági alapvető adminisztrációs feladatok ellátásának támogatása, szükség szerinti részvétel a titkárság ügyiratkezelésében, nyilvántartások vezetésében, folyamatok és kiadott feladatok nyomon követésében és dokumentálásában; az ügyiratok és dokumentumok előkészítésében, alaki és tartalmi ellenőrzésében; a titkárságra beérkező telefonok és felsővezetői levelezés bonyolításában. A szervezeti egység vezető külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos technikai jellegű (logisztikával és programszervezéssel kapcsolatos) feladatok ellátása, gondoskodás az utazásra való szakmai felkészítésről. Az MNB Fintech Lab munkájának támogatása, részvétel a napi teendőinek ellátásában. Az igazgató által irányított szervezeti egységek tekintetében szervezeti koordinációs feladatok ellátása, a szervezeti egységek támogatása működést érintő kérdésekben.