" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

elemző / közgazdasági elemző (PRE MPP)

Az MNB makroprudenciális eszköztárába tartozó eszközök bevezetéséhez, működtetéséhez és utókövetéséhez kapcsolódó folyamatok támogatása, koordinációja; Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése, koordinálása a pénzügyi szektorra vonatkozó, rendszerkockázatok szempontjából kiemelt fontosságú policy és szabályozási kérdésekről; Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk készítése; Közreműködés az egyéb elemzési, kutatási projektekben, az MNB pénzügyi stabilitáshoz kapcsolódó kiadványainak készítésében, nemzetközi munkacsoportokban.

elemző / közgazdasági elemző / vezető közgazdasági elemző (PRE MPE)

A hazai bankrendszer tőkemegfelelésének, jövedelmezőségének elemzése; Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a pénzügyi szektorra vonatkozó; rendszerkockázat szempontjából kiemelt fontosságú kérdésekről a Pénzügyi Stabilitási Tanács és Monetáris Tanács részére; Tájékoztatók, prezentációk készítése az MNB elnöke, alelnökei, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Tanács tagjai számára; Közreműködés egyéb elemzési, kutatási projektekben, az MNB területhez kapcsolódó kiadványainak (kiemelten a Pénzügyi stabilitási jelentés) készítésében, nemzetközi munkacsoportokban.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

Statisztikai elemző

Statisztikai belső tájékoztatók, kimutatások készítése a közvélemény tájékoztatása, valamint a döntéshozatal támogatása érdekében. A közleményeket, jelentéseket megalapozó elemzések végzése, az elemzésekhez használt adatok ellenőrzése. A teljes statisztikai munka (adatgyűjtés, feldolgozás, közlemény, módszertan, minőségbiztosítás) fejlesztése, karbantartása, a közgazdasági tartalom és a jogi, szabályozási környezetnek való megfelelés biztosítása. A statisztikák belső és külső felhasználóival való kapcsolattartás, szakmai támogatás nyújtása mind az adatszolgáltatóknak mind a kollégáknak. Részvétel az adatszolgáltatási rendeletalkotás folyamatában. Társintézményekkel kötött megállapodásokból, illetve szolgáltatási szerződésekből eredő adatkiküldések, adatátadások teljesítése, adatok befogadása, továbbítása a felhasználók felé, aktív részvétel a folyamatok megszervezésében. Az IMF, az EKB valamint a BIS felé történő adatküldések elkészítése. Nemzetközi szervezetek Magyarországra vonatkozó adatainak ellenőrzése. A statisztikai és felügyelési célú termékek összeállításához szükséges informatikai rendszer fejlesztésben történő közreműködés. Javaslattétel a felelősségi körébe tartozó munkafolyamatok, termékek korszerűsítésére a munka hatékonyságának javítása érdekében. A jegybanki, illetve az OSAP adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó előírások véleményezése annak érdekében, hogy azok megfeleljenek mind a makrogazdasági és a monetáris elemzések, mind a nemzetközi intézmények által megkövetelt elvárásoknak. Javaslattétel a feladatkörébe tartozó statisztikák ellenőrzési módszertanának fejlesztésére, ellenőrzési leírások készítése. Az adatszolgáltatóktól elvárt tartalmi és formai elvárások, szabványok meghatározásának, az adatszolgáltatási rendeletek elkészítésének, módosításának koordinálása, szükség esetén támogatás az adatbefogadó rendszerek felkészítésében az új vagy módosuló adatszolgáltatások vonatkozásában. Részvétel a statisztikai minőségbiztosítás kereteinek meghatározásában, a folyamatba épített ellenőrzések, a minőségbiztosítás rendszer és a Statisztika ellenőrzési módszertanának fejlesztésében, illetve azok dokumentálásának felügyelése. Közreműködés a társosztályok minőségbiztosítására vonatkozó tevékenységének koordinálásában.

statisztikai információs rendszer tanácsadó

Az MNB Üzleti intelligencia kompetencia központ szakterületének fő feladata, hogy az adattárházban, illetve egyéb statisztikai és felügyeleti célból gyűjtött adatok tárolására és felhasználók kiszolgálására fejlesztett rendszerekben tárolt adatokat a jegybanki alapfeladatokat ellátó szervezeti egységek számára hozzáférhetővé tegye és adatfeldolgozással, illetve lekérdezéssel támogassa az ezen adatokat felhasználó területek munkáját. Az Üzleti intelligencia kompetencia központ gondoskodik a statisztikai és felügyeleti célú rendszerek üzemeltetésének felügyeletéről, fejlesztésének menedzseléséről és a karbantartási munkák elvégzéséről, valamint a rendszerek felhasználóival való kapcsolattartásról. Feladatok részletesen: informatikai alkalmazások fejlesztési igényeinek, illetve kapcsolódó üzleti folyamatok felmérése; felmérési folyamatok vezetése; üzleti terület számára készülő fejlesztési dokumentációk elkészítése, véleményezése; rendszerek üzleti logikájának, módszertanának kidolgozása és alkalmazása;