" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA SAP/SWIFT-VIBER/Kondor/és egyéb banki rendszerek

A felügyelete alá tartozó alkalmazások üzemszerű működésének zökkenőmentes biztosítása és a működési minőség folyamatos fenntartása, dokumentálása. Koordinálja, megszervezi és végrehajtja az adott rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Az érintett alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. Aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel, felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai szakmai képviseletét. Fejlesztési igények esetén véleményezi és javaslataival segíti a megvalósíthatósági tervek elkészítését.

ASSZISZTENS

Feladatok és határidők nyilvántartása, figyelemmel kísérése, teljesítésük nyomon követése; iratkezelési, nyilvántartási feladatok elvégzése, segítése; feladatok koordinálásának támogatása; megbeszélések, tárgyalások szervezése, technikai támogatása; elkészült ügyiratok vezetői döntésre történő előkészítése;

BANKMŰVELETI MUNKATÁRS/GYAKORNOK (TBO)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb levelezési és elszámolási feladatok elvégzése. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

C#.NET FEJLESZTŐ / SENIOR FEJLESZTŐ

A Magyar Nemzeti Bank Alkalmazásfejlesztési osztályán informatikai alkalmazások programozási feladatainak ellátása, elsősorban Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven; fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

ELEMZŐ (BPI)

A biztosítási és pénztári szektorból kiinduló prudenciális kockázatok feltárása és elemzése; a biztosítási és pénztári szektor makrogazdasági kitettségének elemzése, értékelése; a makrokörnyezeti változások biztosítási- és pénztári szektorra gyakorolt hatásának feltárása, illetve ezen ismeret felhasználása a szektorok várható fejlődésének elemzéséhez; az egyes biztosítók és pénztárak kockázatainak feltárása, értékelése és mérése, az azonosított problémák kezelésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása; a hazai biztosítási- és pénztári piac nemzetközi aspektusokon keresztül történő vizsgálata, értékelése;

ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ (AMO)

A folyamatos felügyelési tevékenység adatelemzéssel, riportokkal történő támogatásában való részvétel. A terület felelőségi körébe tartozó riporting rendszerek fejlesztése és üzemeltetése. Folyamatos kapcsolattartás a riport igényt támasztó szakterülettel, a lefejlesztendő riport közös specifikálása.

ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ (Forensic)

Részvétel a piacfelügyeleti eljárásokban, az ellenőrzési eljárásokban és a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban az azokat folytató szervezeti egységek igénye esetén. A piacfelügyeleti eljárások, az ellenőrzési eljárások és a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárások keretében, az azokat folytató szervezeti egységek igénye esetén, az adatok helyszíni mentése, feldolgozása és tárolása. Részvétel a piacfelügyeleti eljárások, az ellenőrzési eljárások és a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárások keretében használt, az adatmentéshez szükséges eszközök és a feldolgozáshoz szükséges zárt hálózat üzemeltetésében. A piacfelügyeleti eljárásokban, az ellenőrzési eljárásokban és a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban szerzett tapasztalatait felhasználva a felügyeleti tevékenység digitalizációjának és hatékonyságának fejlesztése. Részvétel a döntéshozatalt támogató digitális rendszerek fejlesztésében.

ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ (SDO)

Részvétel minden, a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök irányítása alá tartozó szervezeti egység feladatkörében felmerült adatbányászati, statisztikai, adatelemzési kompetenciákat igénylő feladatban. A felelős szakterületek igénye esetén a pénzügyi, illetve a felügyelt intézmények által alkalmazott technikai innovációk fogyasztóvédelmi és prudenciális szempontból történő elemzésének elvégzése, és az elemzés eredményeinek továbbítása a felelős szakterületek részére. A felügyeleti területek igényei alapján a támogatásukat célzó monitoring riportok kialakítása, tesztelése, és folyamatos fejlesztése. Az intézmények adatszolgáltatási tevékenységének folyamatos elemzése, a társterületekkel együttműködve javaslattétel az adatszolgáltatások fejlesztésére, átalakítására. A piacfelügyeleti eljárásokban, az ellenőrzési eljárásokban és a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban szerzett tapasztalatait felhasználva a felügyeleti tevékenység digitalizációjának és hatékonyságának fejlesztése.

FELÜGYELETI KOORDINÁCIÓS SZAKÉRTŐ

A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök alá tartozó több szervezeti egységet egyaránt érintő feladatok összefogása és nyomon követése, a kapcsolódó koordinációs, szervezési feladatok ellátása, a felügyelési tevékenység lehetőség szerinti összehangolásának és egységesítésének elősegítése, a felügyelést támogató informatikai rendszerek kialakításának, fejlesztésének és karbantartásának koordinálása, a felügyelést támogató oktatási koncepció megvalósításának elősegítése, ennek keretében a felügyeleti új belépő oktatás megvalósításának, valamint ad hoc oktatások koordinálása, workshopok szervezése a közös szakterületi igények alapján, a szakterületek jelentései, publikációi előkészítésének koordinálása.

FELÜGYELETI SZAKÉRTŐ

Írásbeli ügyfélmegkeresések kezelése, tájékoztatás nyújtása a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítés lehetséges módjairól, pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben a fogyasztói döntések támogatása, a fogyasztók pénzügyi tájékozottságának, ismereteinek bővítése és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében; az írásbeli ügyfélmegkeresések alapján a pénzügyi szektor negatív folyamatainak megelőzése érdekében az új típusú kockázatokról vagy azok lehetőségéről jelzés, elemzés készítése; az írásbeli ügyfélmegkeresések kezelése során a Pénzügyi Békéltető Testület ügyfélszolgálati feladatainak ellátása; pénzügyi tárgyú, azon belül elsősorban fogyasztóvédelmi vonatkozású jogszabályok, azok változásai, ajánlások, etikai normák figyelemmel kísérése, a változások napi munkába történő beépítése, szükség szerint tájékoztatás készítése. A Fenntartható pénzügyekért és felügyeleti koordinációért felelős igazgatóságon az Ügyfélkapcsolati Információs Központ feladatait a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (BPI)

Részvétel a jogszabályi rendelkezések által előírt átfogó, valamint a kockázati alapon elrendelt cél-, utó- és témavizsgálatokban, kijelölés esetén a vizsgálatvezetői feladatok ellátása; a vizsgált intézményekben zajló folyamatok, célok, összefüggések megértése, kockázatok feltárása; a vizsgálatokban való hatékony részvétel, vizsgálatvezetés esetén magas fokú szervezés és irányítás a vizsgálati csapat vonatkozásában; a pénztárak prudens működésének folyamatos felügyelése, ellenőrzése; a pénztárak tevékenysége során keletkező egyedi és szektorális kockázatok kiszűrése, jelzése, kezelése, komplexebb feladatok (pl. szektorelemzések) elvégzése;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

junior elemző/elemző (KGE KEF)

Közreműködés részfeladatok, kisebb komplexitású feladatok ellátásában az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló rendszeres jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében.

JUNIOR ELEMZŐ - FENNTARTHATÓSÁGI SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben. Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának (NKP) fenntarthatósági ágához kapcsolódó döntéselőkészítő anyagok készítése. Az NKP zöldkötvény-portfóliójának elemzése, fejlesztési lehetőségeinek kidolgozása. Fenntarthatósági elemzések készítése. Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal.

(JUNIOR) KÉSZPÉNZPOLITIKAI SZAKÉRTŐ

A Magyar Nemzeti Bank készpénzes stratégiájából adódó, a bankjegyek és érmék kibocsátására, illetve gyártatására és forgalmazására vonatkozó, valamint készpénzlogisztikával, fizetési szokásokkal összefüggő stratégiai ügyekkel kapcsolatos elemzések, kutatások, döntéselőkészítő anyagok készítése. Így különösen: a készpénzlogisztikai működéshez, stratégiai döntésekhez kapcsolódó szakértői elemzések, vezetői döntéselőkészítő anyagok kidolgozása; a Készpénzlogisztikai igazgatóság hatáskörét érintő készpénzpolitikai feladatok tekintetében elemzések és prognózisok készítése; szakmai tanulmányok készítése, kutatások végzése készpénzstratégiai kérdésekben; részvétel az MNB készpénzlogisztikát érintő belső szakmai projektjeiben;

KOORDINÁCIÓS REFERENS

tájékoztató készítése a megjelenő jogszabályokról, az Országgyűlés munkájáról és közigazgatási egyeztetésekről; közreműködés MNB rendeletek kihirdetésében; belső feljegyzések, levéltervezetek készítése; részvétel a Bank Országgyűléshez kapcsolódó feladatainak ellátásában; közreműködés a központi államigazgatási szervektől beérkező tervezetek véleményezésében, valamint az országgyűlési képviselőktől érkező írásbeli kérdések megválaszolásában;

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (EK)

Az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges, valamint közgazdasági elemzések készítése (beleértve a szükséges adatgyűjtést) és az elemzések összefoglalt prezentálása vezetője részére; az Elnöki főtanácsadó oktatási tevékenységének hathatós segítése; az Elnöki főtanácsadó publikációinak elősegítése, illetve önálló publikációk készítése; hazai és nemzetközi szakmai kiadványok, publikációk, anyagok feldolgozása; a rendszeresen jelentkező bizalmas információk és dokumentumok megfelelő kezelése, esetenként házon kívüli ügyintézés.

OKTATÁSI SZAKÉRTŐ

A fenntartható pénzügyi, valamint zöld közgazdasági műveltség növelése érdekében oktatási programok szervezése. A kiemelkedő tehetségek egyéni gondozásában és a képző műhelyek létrehozásában és működtetésében való közreműködés. A felsőoktatási jogszabályi változások és események figyelemmel követése, kapcsolódó elemzések, döntés-előkészítő anyagok előkészítésében való közreműködés. Rendszeres vezetői összefoglaló készítése a rendszeres és eseti jellegű gazdaság- és oktatásstratégiai döntések szempontjából releváns közép- és hosszú távú hazai, regionális és globális trendek, nemzetközi legjobb gyakorlatok, élvonalbeli oktatási tartalom alakulásáról, azok becsatornázási lehetőségeiről. Kapcsolattartás az aktív hazai felsőoktatási és tudományos szervezetekkel, műhelyekkel, szakértőkkel, a nemzetközi együttműködési programok szervezésében való részvétel.

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. Az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítése és megszervezése. A nemzetközi protokoll és rendezvényszervezési trendek figyelemmel kísérése és azokkal kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítése. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos teljeskörű ügyintézés.