" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BEFEKTETÉSI ADMINISZTRÁCIÓS REFERENS

Az MNB portfoliójában lévő értékpapírokkal és derivatív ügyletekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Az értékpapírokkal kapcsolatos pénzforgalom ellenőrzése, elszámolása, rekonsziliálása. Adónyomtatványokkal kapcsolatos teendők ellátása, valamint az értékpapírok adózására vonatkozó szabályok követése. A Kondor pozícióvezető rendszer törzsadatainak karbantartása. Folyamatos szakmai kapcsolattartás a nemzetközi elszámoló házakkal, brókerekkel, ügynökökkel és jegybanki számlavezetőkkel Az elszámoló házak működésével kapcsolatos nemzetközi trendek követése.

BUSINESS OBJECTS (BO) ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazdai feladatokat ellátó munkavállaló (rendszergazda) kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

DEVIZAPIACI ÜZLETKÖTŐ

Devizatartalék-kezelés célú piaci műveletek végrehajtása; MNB monetáris politikai célú pénz-, tőke- és devizapiaci műveleteinek végrehajtása devizában és forintban; A kamatbenchmarkok (BUBOR, BIRS, HUFONIA swap) fixálása; Az NHP program során üzletkötés és kapcsolattartás a partnerbankokkal; Hazai és nemzetközi pénzügyi piaci fejlemények folyamatos nyomon követése;

ELEMZŐ munkakör INFORMATIKAI ELLENŐRZÉSI feladat (PIF)

Felvigyázói és felügyeleti minőségében elemzi és értékeli a rendszerkockázati szempontból kiemelt fizetési és elszámolási rendszerek és az egyes fizetési megoldások (internetbank, mobil fizetések, innovatív fizetési megoldások) működését. Ellenőrzi a PSD2-vel kapcsolatos informatikai követelményeket az egyes pénzforgalmi intézményeknél. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozását és továbbfejlesztését. Nyomon követi az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődését. Részt vesz a Európia Központi Bank (EKB), az Európai Bankhatóság (EBA) ás az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) nemzetközi munkacsoportjaiban.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

Jogász (TFJ)

Közreműködik a szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében; támogatja a felügyeleti vizsgálatok lebonyolítását, továbbá személyesen is részt vesz a helyszíni vizsgálatokban; a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspontot alakít ki a felmerülő kérdésekben; részt vesz a felügyeleti állásfoglalások kialakításában és véleményezésében; közreműködik a jogszabályok és egyéb szabályozások előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben a felügyeleti vélemény kialakításában;

JUNIOR DEVIZAPIACI ÜZLETKÖTŐ

Devizatartalék-kezelés célú piaci műveletek végrehajtása; MNB monetáris politikai célú pénz-, tőke- és devizapiaci műveleteinek végrehajtása devizában és forintban; A kamatbenchmarkok (BUBOR, BIRS, HUFONIA swap) fixálása; Az NHP program során üzletkötés és kapcsolattartás a partnerbankokkal; Hazai és nemzetközi pénzügyi piaci fejlemények folyamatos nyomon követése;

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ (KGE)

Részvétel az MNB monetáris politikai előrejelző modelljének a fejlesztésében; Előrejelzések készítése az MNB monetáris politikai előrejelző modelljével; Makrogazdasági témájú önálló elemzési, kutatási projektekben való részvétel; Kutatási eredmények publikálása jegybanki kiadványokban; Részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon.

JUNIOR ELEMZŐ (MPP)

Az MNB Fizetési mérleg jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel; Az MNB Inflációs jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel; A Monetáris Tanács és az MNB vezetőinek tájékoztatása a fizetési mérleg folyamatokról és az egyes szektorok pénzügyi megtakarításáról; A külső sérülékenység és a pénzügyi megtakarítás folyamatainak elemzése; A jegybanki mérleg alakulásának vizsgálata és előrejelzése;

NEMZETKÖZI SZAKÉRTŐ

A banki vezetők nemzetközi üléseken való részvételének teljeskörű – szakmai és logisztikai - előkészítése (ülésanyagok feldolgozása, szakterületi kontribúciók koordinálása, felkészítő dosszié összeállítása, kapcsolódó szervezési feladatok ellátása); Részvétel az EU-s és nemzetközi pénzügyi intézmények ülésein (intézménytől függően), az MNB képviselete a főosztály illetékességébe tartozó nemzetközi munkacsoportokban; Részvétel a főosztály portfoliójába tartozó EU-s és nemzetközi intézmények tevékenységének monitoringjában, rendszeres belső tájékoztatók készítésében; Az EU-s intézményekkel/jegybankokkal és a nemzetközi pénzügyi intézményekkel való kétoldalú kapcsolattartás, koordináció, információcsere elősegítése, új együttműködési területek feltárása, közös projektek koordinálása, egyedi megkeresések kezelése; Az MNB-ben sorra kerülő befektetői/elemzői találkozók előkészítésének koordinálása;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ (MIO)

Részvétel a banki tőkekövetelményt meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban; közreműködés a hitelintézetek tőkeszámítási modelljeinek rekonstruálásában és validációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek fejlesztésében; eredmények vizualizációja, új eredmények vezetői bemutatása; nagy, analitikus banki adatbázisok elemzése;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ (ÜMO)

Részvétel a felügyelt hitelintézetek ICAAP vizsgálatában és a felügyeleti tőkekövetelmény meghatározásában; részvétel a hitelintézetek piaci és banki könyvi kamatlábkockázati modelljeinek felülvizsgálatában és ellenőrzésében; bankok mérlegének elemzése; belső banki stressz tesztek értékelése, elemzése piaci kockázatok szempontjából; felügyeleti benchmark számítások továbbfejlesztése és futtatása;

SENIOR IT BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐ

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

SENIOR IT SECURITY ANALYST

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

VEZETŐ FELÜGYELŐ - IT felügyelet

Az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során részt vesz az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelést nyújt az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozását és továbbfejlesztését. Nyomon követi az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődését.

VEZETŐ NEMZETKÖZI SZAKÉRTŐ

A banki vezetők nemzetközi üléseken való részvételének teljeskörű – szakmai és logisztikai - előkészítése (ülésanyagok feldolgozása, szakterületi kontribúciók koordinálása, felkészítő dosszié összeállítása, kapcsolódó szervezési feladatok ellátása); Részvétel az EU-s és nemzetközi pénzügyi intézmények ülésein (intézménytől függően), az MNB képviselete a főosztály illetékességébe tartozó nemzetközi munkacsoportokban; Részvétel a főosztály portfoliójába tartozó EU-s és nemzetközi intézmények tevékenységének monitoringjában, rendszeres belső tájékoztatók készítésében; Az EU-s intézményekkel/jegybankokkal és a nemzetközi pénzügyi intézményekkel való kétoldalú kapcsolattartás, koordináció, információcsere elősegítése, új együttműködési területek feltárása, közös projektek koordinálása, egyedi megkeresések kezelése; Az MNB-ben sorra kerülő befektetői/elemzői találkozók előkészítésének koordinálása;