" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

GYŰJTEMÉNYKEZELŐ

Elnöki utasítás szerint kulcskezelő értéktárosi feladatok ellátása a gyűjtemény rendszerezése. Értéktár (a Gyűjtemény értéktárgyainak tárolására alkalmasnak minősített, többszörös zárrendszerrel ellátott páncélterem) helyiségeiben található adattári dokumentumok áttekintése, rendszerezése, leltározása. A gyűjtemény kezelése, leltározása HunTéka (gyűjtemény digitális állomány) rendszerben. Katalogizálás, adatbázis-kezelés. Gyűjteményi digitalizáció felügyelete.

IT BIZTONSÁGI COMPLIANCE FELELŐS

Jogszabályi, hatósági, valamint egyéb üzleti kötelezettségek előírásainak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos információbiztonsági kontrollok kialakítása, betartatása és ellenőrzése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumainak előkészítése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumai által előírt eljárások végrehajtásának biztosítása, az abban foglaltak betartásának ellenőrzése, az előírt nyilvántartások naprakész vezetése. A vonatkozó szabályzások szerinti folyamatba épített IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtása és a teljes körű IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtásában való részvétel. Az érintett szakterületekkel együttműködve folyamatos elemzése és értékelése a Bank informatikai rendszerét fenyegető veszélyek kockázatának.

MUZEOLÓGUS

Elnöki utasítás szerint gyűjteménykezelői értéktárosi feladatok ellátása. Gyűjtemény rendszerezésének felügyelete, irányítása. Értéktár (a Gyűjtemény értéktárgyainak tárolására alkalmasnak minősített, többszörös zárrendszerrel ellátott páncélterem) helyiségeiben található adattári dokumentumok áttekintése, rendszerezése, leltározása. A Gyűjtemény kezelése, leltározása HunTéka (gyűjtemény digitális állomány) rendszerben. Katalogizálás, adatbázis-kezelés.

SENIOR IT BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐ

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

SENIOR IT SECURITY ANALYST

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

STATISZTIKAI ELEMZŐ / JUNIOR STATISZTIKAI ELEMZŐ

Aktív részvétel a hitelintézetek statisztikai mérlegéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi publikációk, közlemények összeállításában, illetve az ehhez szükséges adatok ellenőrzésében, előkészítésében. Aktív részvétel a beérkezett adatok adatminőségének javítását célzó újabb ellenőrzési szempontok kidolgozásában. Részvétel az adatok feldolgozását végző informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó követelményspecifikációk elkészítésében, az elkészült fejlesztések tesztelésében. Kapcsolattartás az MNB-n belül és a partnerintézményekkel, valamint együttműködés a hazai és nemzetközi elemzőkkel. Az adatszolgáltatási igények képviselete az adatszolgáltatók felé.

STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ

Az adattárház fejlesztési projektjeiben való részvétel, programozási feladatok elvégzése Oracle, SAP Data Services környezetben, együttműködés külső fejlesztőkkel. Az adattárházat érintő üzleti folyamatok feltárása, felhasználói igények azonosítása, ezek alapján specifikáció írása, rendszertervek véleményezése, részvétel a tesztelésben. Felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználók adattárházzal kapcsolatos igényeinek kezelése. Részvétel az adattárház napi üzemeltetési feladataiban. Részvétel az adattárház üzemeltetési, adatfeldolgozási folyamatainak fejlesztésében.

STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ (ÜIKK)

A Statisztikai igazgatóság feladatainak ellátásához szükséges informatikai alkalmazásokkal kapcsolatos fejlesztési igények felmérése, elemzése, a fejlesztési folyamathoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése, véleményezése a Bank belső szabályozásának megfelelően. Részvétel a fejlesztésekhez kapcsolódó egyes tesztelési fázisok előkészítésében, végrehajtásában és kiértékelésében, a Bank belső szabályozásának megfelelően. A statisztikai alkalmazások bevezetése és üzemeltetése során bankszakmai támogatás biztosítása, a felhasználói érdekek képviselete, esetileg kisebb oktatások megtartása. A statisztikai alkalmazások fejlesztéseinek, hibajavításainak nyomon követése, dokumentációk ellenőrzése, alkalmazás verziók élesítésének menedzselése. Együttműködés a Statisztikai igazgatóság szakterületeivel, az Informatikai igazgatóság rendszerfejlesztéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó területeivel, valamint a külső fejlesztő cégek szakértőivel.

VEZETŐI ASSZISZTENS (PRE)

A vezető napi munkájának operatív és adminisztratív támogatása; az egyes szakterületek alaptevékenységét támogató adminisztratív jellegű feladatok ellátása; külföldi, belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó dokumentáció kezelése, nyilvántartása; költségelszámolások dokumentálása; tárgyalások előkészítése, megszervezése;

VEZETŐ STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ

Az adattárház fejlesztési projektjeiben való részvétel, az üzleti intelligenciát érintő fejlesztési feladatok elvégzése, esetenként koordinálása, Oracle, SAP Business Objects 4.2 környezetben, együttműködés külső fejlesztőkkel. Az adattárházat érintő üzleti folyamatok feltárása, felhasználói igények azonosítása, ezek alapján specifikáció írása, rendszertervek véleményezése, részvétel a tesztelésben. Felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználók adattárházzal kapcsolatos igényeinek kezelése. Részvétel az adattárház napi üzemeltetési feladataiban. Részvétel az adattárház üzemeltetési, adatfeldolgozási folyamatainak fejlesztésében.