" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JOGI REFERENS vagy JOGÁSZ

Az MNB makroprudenciális eszköztárába tartozó eszközök bevezetéséhez és működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése, a kapcsolódó jogszabályi kérdések vizsgálata, jogszabályok szövegezése; Döntés-előkészítő anyagok készítése a pénzügyi szektorra vonatkozó, rendszerkockázat szempontjából kiemelt fontosságú policy és szabályozási kérdésekről; Aktív közreműködés az egyéb hazai és nemzetközi szabályozási kérdéseket érintő projektekben, nemzetközi munkacsoportokban; Felsővezetők számára tájékoztatók, jogi vélemények készítése; Publikációk készítése releváns témákban.

JUNIOR MODELLEZŐ (ÜMF)

Részvétel a felügyelt hitelintézetek, biztosítók és pénztárak stratégiájának és üzleti modelljének vizsgálatában, a jövedelmezőségük fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok feltérképezésében, valamint az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó felügyeleti ajánlások kialakításában; részvétel a hitelintézetek, biztosítók és pénztárak működését leíró modellek és stressz tesztek kialakításában és továbbfejlesztésében; a pénzügyi szervezetek működésére és felügyelésére vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok, szakmai normák, ajánlások, iránymutatások, elvárások és a nemzetközi legjobb gyakorlat nyomon követése, valamint a felügyelési-elemzési gyakorlatba történő átültetésükben való közreműködés; háttérelemzések készítése döntés-előkészítő anyagok megalapozásához; bekapcsolódás a szakterület feladatainak ellátásához szükséges adatszolgáltatások, módszertanok kidolgozásába és folyamatos továbbfejlesztésébe;

MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐ - BIZTOSÍTÁSI SZAKÉRTŐI feladat ellátása

Biztosítói, pénztári prudenciális kockázatokkal kapcsolatos felügyeleti módszertani fejlesztésekben való részvétel; különböző kockázatokra fókuszáló helyszíni vizsgálatokban való részvétel; részvétel az EIOPA szakértői munkájában; felsővezetői felkészítők, eseti elemzések és hatásvizsgálatok elkészítésében történő részvétel.

MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐ/VEZETŐ MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐ - BÁZEL III SZAKÉRTŐI feladat ellátása

Tőkemegfeleléssel, különböző banki kockázatokkal kapcsolatos felügyeleti módszertani fejlesztésekben való részvétel; különböző kockázatokra fókuszáló helyszíni vizsgálatokban való részvétel; Bázel III-al (CRR/CRD IV) kapcsolatos szakértői támogatói munka végzése; részvétel az Európai Bankhatóság és a Bázeli Konzultációs Bizottság szakértői munkájában; felsővezetői felkészítők, eseti elemzések és hatásvizsgálatok elkészítésében történő részvétel.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ (INO)

Új, innovatív (adatelemzési, adatvizualizációs, riporting stb.) technológiák feltérképezése, tesztelése és felügyeleti bevezetése. Bankok, biztosítók adatainak megértése, a különböző adatbázisokban rejlő, jelenleg kihasználatlan üzleti tartalom identifikálása, új elemzések készítése. Részvétel a felügyeleti ellenőrzés alapjául szolgáló jelentésekhez, elemzési módszertanokhoz, modellezéshez szüksége adatbázisok építésében. Digitalizációt támogató információk strukturálása, prezentálása. Aktív kommunikáció innovációs HUB-ban részt vevő startupokkal, fintech cégekkel.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ / VEZETŐ MODELLEZŐ (VSF)

Közreműködés a nagyobb hitelintézetek éves SREP vizsgálatának lebonyolításában. Közreműködés a hitelintézetek kockázatait számszerűsítő modellek validálásában. Jegybanki vezetők írásbeli és szóbeli tájékoztatása. Az MNB képviselete az Európai Bankhatóság munkacsoportjaiban. Hitelintézeti szektorhoz kapcsolódó elemzések, módszertani útmutatók készítése és esetenként publikálása.

TESZTELÉSI SZAKÉRTŐ

Az informatikai alkalmazások, rendszerek, folyamatok fejlesztését célzó üzleti igények megvalósítása során a tesztelési módszertanok kialakítása, folyamatos fejlesztése, valamint az alkalmazások tesztelési feladatainak támogatása, illetve elvégzése. A fejlesztési feladatokat megvalósító projektekben a projekttagokkal együttműködve az egyes fejlesztések tesztelési stratégiájának, tesztelési tervének meghatározása, teszteseteinek összeállítása. Külső szállító által készített tervek és tesztesetek véleményezése. Fejlesztési projektekben a tesztelési folyamat menedzselése, koordinációja, adott esetben tesztelési feladatok ellátása. A tesztelés tervezéséhez, tesztelési tevékenységhez szükséges dokumentálási feladatok ellátása.

VEZETŐ FELÜGYELŐ (HFI)

A felügyelt bankcsoport stratégiájának, pénzügyi terveinek, kockázati profiljának folyamatos nyomon követése, javaslattétel a feltárt kockázatok kezelésére; A felügyelt intézmény jogszabályoknak megfelelő és prudens működésének biztosítása, hozzájárulás a jó gyakorlatok terjedéséhez; Részvétel a felügyelt intézmény helyszíni vizsgálataiban; Részvétel a magyar bankrendszer működésére vonatkozó jogszabályok és MNB ajánlások kidolgozásában; Részvétel a bankcsoportok felügyelési programjának kialakításában és végrehajtásában;

VEZETŐ MODELLEZŐ (INO)

Új, innovatív (adatelemzési, adatvizualizációs, riporting stb.) technológiák feltérképezése, tesztelése és felügyeleti bevezetése. Bankok, biztosítók adatainak megértése, a különböző adatbázisokban rejlő, jelenleg kihasználatlan üzleti tartalom identifikálása, új elemzések készítése. Részvétel a felügyeleti ellenőrzés alapjául szolgáló jelentésekhez, elemzési módszertanokhoz, modellezéshez szüksége adatbázisok építésében. Digitalizációt támogató információk strukturálása, prezentálása. Aktív kommunikáció innovációs HUB-ban részt vevő startupokkal, fintech cégekkel.