" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ENGEDÉLYEZÉSI SZAKÉRTŐ (KEO)

Közreműködés a kibocsátási engedélyezési szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében, különösen az alábbi eljárások kapcsán: értékpapírok szabályozott piacra történő bevezetéséhez, illetve nyilvános értékesítésre felajánlásához készült tájékoztató jóváhagyása; értékpapírok zártkörű forgalomba hozatalára vonatkozó bejelentések; befektetési alapok nyilvántartásba vétele, illetve törlése; befektetési alapok forgalomba hozatalával, egyesülésével, átalakulásával és kezelési szabályzat módosításával kapcsolatos engedélyezési eljárások;

FELÜGYELETI REFERENS (ÜIK)

Pénzügyi tárgyú, azon belül elsősorban fogyasztóvédelmi vonatkozású jogszabályok, azok változásai, ajánlások, etikai normák figyelemmel kísérése, a változások napi munkába történő beépítése, szükség szerint tájékoztatás készítése; írásbeli ügyfélmegkeresések alapján tájékoztatás nyújtása a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítés lehetséges módjairól, a megfelelő módon támogatva az ügyfeleket a szükséges dokumentumok kitöltésében, összeállításában; tájékoztatás nyújtása pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben a fogyasztói döntések támogatása, a fogyasztók pénzügyi tájékozottságának, ismereteinek bővítése és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében; az ügyfélmegkeresések alapján a pénzügyi szektor negatív folyamatainak megelőzése érdekében az új típusú kockázatokról vagy azok lehetőségéről jelzés, elemzés készítése; részvétel a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálytervezetek véleményezésében.

FELÜGYELETI SZAKÉRTŐ (ÜIK)

Pénzügyi tárgyú, azon belül elsősorban fogyasztóvédelmi vonatkozású jogszabályok, azok változásai, ajánlások, etikai normák figyelemmel kísérése, a változások napi munkába történő beépítése, szükség szerint tájékoztatás készítése; írásbeli ügyfélmegkeresések alapján tájékoztatás nyújtása a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítés lehetséges módjairól, a megfelelő módon támogatva az ügyfeleket a szükséges dokumentumok kitöltésében, összeállításában; tájékoztatás nyújtása pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben a fogyasztói döntések támogatása, a fogyasztók pénzügyi tájékozottságának, ismereteinek bővítése és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében; az ügyfélmegkeresések alapján a pénzügyi szektor negatív folyamatainak megelőzése érdekében az új típusú kockázatokról vagy azok lehetőségéről jelzés, elemzés készítése; részvétel a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálytervezetek véleményezésében.

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában; a kijelölt intézmények tekintetében a folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében: az intézményekkel kapcsolatos hírek, értesülések figyelemmel kísérése és elemzése, az intézmények termékeinek naprakész ismerete, valamint kockázati szempontból történő elemzése; fogyasztóvédelmi vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban a beérkezett kérelmek kivizsgálása, figyelemmel a teljes körű tényállás tisztázási kötelezettségre;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IRATTÁRI REFERENS

az iratok irattárba vételével és irattári kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása; az irattárazott dokumentumok irattári rend szerinti rendezése és e rend folyamatos fenntartása; az irattárazott iratanyagok szervezeti egységek részére történő kiadása és visszavétele, kérésre másolat készítése; iratselejtezés, levéltárba adás előkészítése és lebonyolításukban való részvétel.

IT BIZTONSÁGI COMPLIANCE FELELŐS

Jogszabályi, hatósági, valamint egyéb üzleti kötelezettségek előírásainak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos információbiztonsági kontrollok kialakítása, betartatása és ellenőrzése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumainak előkészítése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumai által előírt eljárások végrehajtásának biztosítása, az abban foglaltak betartásának ellenőrzése, az előírt nyilvántartások naprakész vezetése. A vonatkozó szabályzások szerinti folyamatba épített IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtása és a teljes körű IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtásában való részvétel. Az érintett szakterületekkel együttműködve folyamatos elemzése és értékelése a Bank informatikai rendszerét fenyegető veszélyek kockázatának.

JOGÁSZ (SFI)

Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése; A vállalati kötvényvásárlásokhoz kapcsolódó jogi dokumentumok készítése és ellenőrzése; A vállalati kötvénypiachoz és az értékpapírosítási piachoz kapcsolódó hazai és nemzetközi jogszabályi kérdések vizsgálata, jogszabályok szövegezése; Aktív közreműködés az egyéb hazai és nemzetközi szabályozási kérdéseket érintő projektekben, nemzetközi munkacsoportokban; Felsővezetők számára tájékoztatók, jogi vélemények készítése;

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (HFO)

Részvétel a hitelpiaci tökéletlenségeket csökkentő, hitelezést támogató jegybanki eszközök kialakításában; Részvétel az NHP feltételeinek finomhangolásában, kapcsolattartás a hitelintézetekkel; Az NHP keretében folyósított KKV-hitelek és a kapcsolódó banki gyakorlat ellenőrzése; A vállalati hitelezési folyamatok és a kkv-szektor forráshoz jutására ható egyéb tényezők elemzése, részvétel az e témában készülő elemzések, kutatások, rendszeres jegybanki kiadványok készítésében; Felsővezetők számára tájékoztatók, előterjesztések, prezentációk, valamint sajtóanyagok készítése.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (KGE)

A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló rendszeres jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében. A részterület értékelése. Az elemzések eredményeinek értelmezése, következtetések levonása, lehetséges továbblépési irányok beazonosítása. Az új információk kvalitatív értékelése.

JUNIOR PORTFÓLIÓKEZELŐ

Az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel; Deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása; A devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás; Napi devizalikviditási pozíció menedzselése; Rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel;

KONDOR RENDSZER (FUSION CAPITAL) ALKALMAZÁSGAZDA

Kapcsolat tartása az MNB szakterületeivel, megfogalmazott informatikai igények felmérése, befogadása és feldolgozása, fejlesztési javaslatok megfogalmazása a belső ügyfelei számára. A döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával. Közreműködés az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában. A megvalósítási döntést követően a részletes rendszer- és folyamattervek kialakítása. A fejlesztőkkel történő kapcsolattartás az implementáció nyomon követése érdekében;

Pénzügyi modellező - Hitelkockázati modellezés

Részvétel a bankok éves ICAAP-SREP felülvizsgálatában és a szükséges tőkekövetelmény szint meghatározásában; banki eszközportfóliók analitikus áttekintése, értékelése; bankok által fejlesztett hitelkockázati modellek értékelése, reprodukálása azok validációja; összehasonlítást segítő hitelkockázati benchmark modellek fejlesztése, futtatása; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, vezetői prezentációk készítése;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ - ÜZLETI MODELL ELEMZÉS

Bankok és biztosítók üzleti és jövedelmezőségi kockázatainak feltárása, elemzése, valamint összehasonlító elemzések elkészítése; részvétel a felügyelt hitelintézetek üzleti modell és ICAAP vizsgálatában és a felügyeleti tőkekövetelmény és tőkeajánlás meghatározásában; jövedelmezőséget és eredményességet előre jelző modellek készítése; felügyeleti stresszteszt módszertan fejlesztése és futtatása; bankok mérlegének elemzése;

SENIOR IT BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐ

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

STATISZTIKAI ELEMZŐ

Aktív részvétel a pénzforgalmi statisztikákhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi publikációk, közlemények összeállításában, illetve az ehhez szükséges adatok és idősorok ellenőrzésében, előkészítésében, publikálásában; Aktív részvétel a beérkezett adatok adatminőségének javítását célzó újabb ellenőrzési szempontok kidolgozásában; Aktív részvétel a hitelregiszter adatgyűjtések működtetésében, minőségellenőrzésében és továbbfejlesztésében; Részvétel az adatok feldolgozását végző informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó követelményspecifikációk elkészítésében, az elkészült fejlesztések tesztelésében, működtetésében; Kapcsolattartás az MNB-n belüli szakterületekkel és a partnerintézményekkel, valamint együttműködés a hazai és nemzetközi elemzőkkel;

STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ

Az adattárház fejlesztési projektjeiben való részvétel, programozási feladatok elvégzése Oracle, SAP Data Services környezetben, együttműködés külső fejlesztőkkel. Az adattárházat érintő üzleti folyamatok feltárása, felhasználói igények azonosítása, ezek alapján specifikáció írása, rendszertervek véleményezése, részvétel a tesztelésben. Felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználók adattárházzal kapcsolatos igényeinek kezelése. Részvétel az adattárház napi üzemeltetési feladataiban. Részvétel az adattárház üzemeltetési, adatfeldolgozási folyamatainak fejlesztésében.

VEZETŐ FELÜGYELŐ (IT FELÜGYELETTEL kapcsolatos feladatok ellátására)

Az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során részt vesz az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelést nyújt az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozását és továbbfejlesztését. Nyomon követi az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődését.