" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazda kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; a döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; a megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

C#.NET FEJLESZTŐ

Az MNB Alkalmazásfejlesztési osztályára keresünk informatikai alkalmazások programozási feladatainak ellátására programozó munkatársat. A fejlesztési feladatokat elsősorban Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven kell végrehajtani. Fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

ELEMZŐ

Részt vesz a felügyeleti vizsgálatok helyszíni szakaszában a szükséges adatok, információk beszerzésének támogatásában; részt vesz mind a folyamatos felügyelés, mind a vizsgálatok off-site szakaszának adatelemezéssel történő támogatásában; fejleszti és üzemelteti a terület felelőségi körébe tartozó riporting rendszereket.

ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

Az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges elemzések készítése, Az előrejelzési és döntés előkészítési munka során felmerülő mélyebb közgazdasági problémák megválaszolásának kutatási projektekkel való támogatása, Makrogazdasági témájú, illetve mikro adatbázisok elemzésére épülő, önálló, rövid határidős és hosszú távú elemzési, kutatási projektekben való részvétel, Kutatási eredmények publikálása jegybanki kiadványokban, hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai újságcikkek formájában.

ELEMZŐ (KVE)

Mikro-adatbázisok kezelése. Költségvetési hatásvizsgálatok mikromodellek segítségével. Költségvetési témájú kutatási projektekben való részvétel. Az államháztartási folyamatok elemzése és előrejelzése. Közreműködés a Költségvetési Tanács munkáját segítő elemzésekben.

Felügyeleti tanácsadó

Az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során részt vesz az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelést nyújt az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozását és továbbfejlesztését. Nyomon követi az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődését.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT PROJEKTVEZETŐ

Az MNB belső, elsősorban informatikai fejlesztési projektjeinek vezetése az MNB Projektirányítási módszertanában foglaltaknak megfelelően. A főbb feladatok: projektek előkészítése, többszintű tervezése, jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő dokumentumok készítése; a jóváhagyott projektek megvalósításának előrehaladásának nyomonkövetése és rendszeres időközönként történő beszámolás; a feladatok és a projektben résztvevők koordinálása és irányítása a célkitűzésekkel egyező teljesítés érdekében (elvárt tartalomban és minőségben, határidőre és költséghatékony módon); informatikai fejlesztési projektekben az igényfelmérési, majd a tesztelési feladatok irányítása, támogatása;

JOGÁSZ

Döntés-előkészítés, illetve ügykezelés a biztosítási, biztosításközvetítői, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és magánnyugdíjpénztári tevékenységgel összefüggő engedélyezési, bejelentési és nyilvántartási kérelmek tekintetében; az MNB felügyelete alá tartozó intézményeket érintő engedélyezési kérdéseket felvető jogi állásfoglalások kialakítása; kijelölés alapján a biztosítóknál, biztosításközvetítőknél, önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknál és magánnyugdíjpénztáraknál folytatott jogérvényesítési eljárásokban való jogi konzulensi feladatok ellátása, továbbá jogérvényesítési kérdéseket felvető jogi állásfoglalások kialakítása; az Európai Unió szakbizottságaiban, szakértői munkacsoportjaiban kijelölés esetén az MNB képviseletének ellátása; jogi tartalmú beadványok, hatósági megkeresések megválaszolása;

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (MPP)

A Monetáris Tanács üléseinek szervezése, előkészítése, lebonyolítása, és az azzal kapcsolatos további feladatok ellátása; közreműködés a Monetáris Tanács számára a stratégia-alkotást és a monetáris politika vitelét támogató és megalapozó döntéselőkészítő anyagok, valamint a döntési centrumok munkáját elősegítő háttéranyagok készítésében; a monetáris politikai döntések hivatalos kommunikációjának összeállítása; a jegybanki vezetők rendszeres tájékoztatása, kapcsolattartás a bank különböző szakterületeivel.

Junior modellező/pénzügyi modellező/vezető modellező

részvétel a felügyelt hitelintézetek és biztosítók stratégiájának és üzleti modelljének vizsgálatában, a jövedelmezőségük fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok feltérképezésében, valamint az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó felügyeleti ajánlások kialakításában; részvétel a hitelintézetek és biztosítók működését leíró modellek kialakításában és továbbfejlesztésében; a pénzügyi szervezetek működésére és felügyelésére vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok, szakmai normák, ajánlások, iránymutatások, elvárások és a nemzetközi legjobb gyakorlat nyomon követése, valamint a felügyelési-elemzési gyakorlatba történő átültetésükben való közreműködés; háttérelemzések készítése döntés-előkészítő anyagok megalapozásához; bekapcsolódás a szakterület feladatainak ellátásához szükséges adatszolgáltatások, módszertanok kidolgozásába és folyamatos továbbfejlesztésébe;

TESZTELÉSI SZAKÉRTŐ

Az informatikai alkalmazások, rendszerek, folyamatok fejlesztését célzó üzleti igények megvalósítása során a tesztelési módszertanok kialakítása, folyamatos fejlesztése, valamint az alkalmazások tesztelési feladatainak támogatása, illetve elvégzése; a fejlesztési feladatokat megvalósító projektekben a projekttagokkal együttműködve az egyes fejlesztések tesztelési stratégiájának, tesztelési tervének meghatározása, teszteseteinek összeállítása; külső szállító által készített tervek és tesztesetek véleményezése; fejlesztési projektekben a tesztelési folyamat menedzselése, koordinációja, adott esetben tesztelési feladatok ellátása; a tesztelés tervezéséhez, tesztelési tevékenységhez szükséges dokumentálási feladatok ellátása;

VEZETŐ ELEMZŐ

Részt vesz a tőkepiaci, piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi vizsgálatok támogatását szolgáló módszertan, modellek kialakításában; részt vesz ezen vizsgálatok helyszíni szakaszában a szükséges adatok, információk beszerzésének támogatásában; részt vesz mind a folyamatos felügyelés, mind a vizsgálatok off-site szakaszának adatelemezéssel történő támogatásában; fejleszti és üzemelteti a terület felelőségi körébe tartozó riporting rendszereket.