" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BANKMŰVELETI REFERENS (BELFÖLDI FIZETÉSEK)

A bankközi elszámolás-forgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. VIBER-ben bonyolított forgalom felügyelete és egyéb rendszerüzemeltetői feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

BANKMŰVELETI REFERENS / SENIOR BANKMŰVELETI REFERENS (DEVIZA LIKVIDITÁS)

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, -számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalék-képzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.

BANKMŰVELETI REFERENS / SENIOR BANKMŰVELETI REFERENS (NEMZETKÖZI FIZETÉSEK)

Deviza- ügyfélszámla vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Deviza- fizetési forgalom (papíron és elektronikusan érkező fizetési megbízások) lebonyolítása, ellenőrzése, jutalékok, díjak, kamatok elszámolása, kapcsolódó levelezés. Nosztró számlák egyeztetése és nyitott tételek nyilvántartása, feladása a társterületeknek. Főkönyvi egyeztetések, leltározás. Aláírásellenőrzés és specimenkezelés.

BANKMŰVELETI REFERENS / SENIOR BANKMŰVELETI REFERENS (TREASURY BACK OFFICE)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartását, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

Felügyelő (TPI - TFF)

A Befektetési szolgáltatók felügyeleti osztály felügyelete alatt álló intézmények működésének, a terület szakmai kompetenciájába tartozó tevékenységeknek a prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyelése; a kockázatok azonosítása, korai felderítése és felmérése céljából a felügyelt intézmények folyamatos, prudenciális és fogyasztóvédelmi szempontú elemzése, értékelése; a tőkepiaci szektor trendjeinek folyamatos figyelemmel kísérése; folyamatos kapcsolattartás a felügyelt intézményekkel, ennek keretében az intézményektől való tájékoztatás- és adatkérés, információ szolgáltatás; a felügyelt intézményről rendelkezésre álló számszerűsíthető és nem számszerűsíthető értékelés alapján javaslattétel az értékelés során kimutatott hiányosságok kezelésére, az intézménnyel szembeni felügyeleti intézkedés megtervezése és végrehajtása, az intézkedésekben foglaltak megvalósításának, azok hatásának figyelemmel kísérése;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JOGÁSZ / VEZETŐ JOGÁSZ

Közreműködik a kibocsátói jogérvényesítési szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében. Támogatja a kibocsátók számára előírt tájékoztatási kötelezettségek ellenőrzése tárgyában lefolytatott vizsgálatok lebonyolítását, személyesen is részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken. A felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspontot alakít ki a felmerülő kérdésekben. Közreműködik a jogszabályok és egyéb szabályozások előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben a felügyeleti vélemény kialakításában. Részt vesz a felügyeleti állásfoglalások kialakításában és véleményezésében.

Pénzügyi modellező - Hitelkockázati modellezés

Részvétel a bankok éves ICAAP-SREP felülvizsgálatában és a szükséges tőkekövetelmény szint meghatározásában; banki eszközportfóliók analitikus áttekintése, értékelése; bankok által fejlesztett hitelkockázati modellek értékelése, reprodukálása azok validációja; összehasonlítást segítő hitelkockázati benchmark modellek fejlesztése, futtatása; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, vezetői prezentációk készítése;

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos ügyintézés. Vendégek fogadása és kísérése. Protokoll ajándék előkészítése, beszerzése, raktárkészletének felügyelete.

RENDSZERMÉRNÖK (UNIX)

Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. Az informatikai infrastruktúra folyamatos működésének és magas szintű rendelkezésre állásának érdekében proaktív rendszerfelügyelet ellátása. A felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részvétel a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. A felügyelete alá tartozó rendszerek közötti működési kapcsolatok folyamatos figyelése és koordinálása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, dokumentálása, és intézkedés a rendszerek közötti integritás helyreállítása érdekében. Szakmai véleményt adása a munkaterületéhez kapcsolódó anyagokhoz, igény esetén részvétel azok kidolgozásában az üzemeltetés szempontjainak érvényre juttatása érdekében, közreműködés az informatikai projektekben, a követelményspecifikációk kidolgozásában.

RENDSZERMÉRNÖK (WINDOWS)

Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. Az informatikai infrastruktúra folyamatos működésének és magas szintű rendelkezésre állásának érdekében proaktív rendszerfelügyelet ellátása. A felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részvétel a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. A felügyelete alá tartozó rendszerek közötti működési kapcsolatok folyamatos figyelése és koordinálása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, dokumentálása, és intézkedés a rendszerek közötti integritás helyreállítása érdekében. Szakmai véleményt adása a munkaterületéhez kapcsolódó anyagokhoz, igény esetén részvétel azok kidolgozásában az üzemeltetés szempontjainak érvényre juttatása érdekében, közreműködés az informatikai projektekben, a követelményspecifikációk kidolgozásában.

SENIOR IT BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐ

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

SENIOR IT SECURITY ANALYST

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ

Az adattárház fejlesztési projektjeiben való részvétel, programozási feladatok elvégzése Oracle, SAP Data Services környezetben, együttműködés külső fejlesztőkkel. Az adattárházat érintő üzleti folyamatok feltárása, felhasználói igények azonosítása, ezek alapján specifikáció írása, rendszertervek véleményezése, részvétel a tesztelésben. Felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználók adattárházzal kapcsolatos igényeinek kezelése. Részvétel az adattárház napi üzemeltetési feladataiban. Részvétel az adattárház üzemeltetési, adatfeldolgozási folyamatainak fejlesztésében.

Szakmai asszisztens (NKI)

Vezető költséggazda munkájának támogatása, asszisztensi feladatok ellátása. Pénzügyi tervezésben való részvétel. Iktatási feladatok elvégzése. Beszerzési eljárásokban való részvétel. Ajánlatok alapján az előterjesztés jóváhagyásának intézése.

VEZETŐ FELÜGYELŐ (IT FELÜGYELETTEL kapcsolatos feladatok ellátására)

Az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során részt vesz az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelést nyújt az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozását és továbbfejlesztését. Nyomon követi az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődését.

VEZETŐ FELÜGYELŐ (TPI - TFF)

A Befektetési szolgáltatók felügyeleti osztály felügyelete alatt álló intézmények működésének, a terület szakmai kompetenciájába tartozó tevékenységeknek a prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyelése; a kockázatok azonosítása, korai felderítése és felmérése céljából a felügyelt intézmények folyamatos, prudenciális és fogyasztóvédelmi szempontú elemzése, értékelése; a tőkepiaci szektor trendjeinek folyamatos figyelemmel kísérése; folyamatos kapcsolattartás a felügyelt intézményekkel, ennek keretében az intézményektől való tájékoztatás- és adatkérés, információ szolgáltatás; a felügyelt intézményről rendelkezésre álló számszerűsíthető és nem számszerűsíthető értékelés alapján javaslattétel az értékelés során kimutatott hiányosságok kezelésére, az intézménnyel szembeni felügyeleti intézkedés megtervezése és végrehajtása, az intézkedésekben foglaltak megvalósításának, azok hatásának figyelemmel kísérése;

VEZETŐ STATISZTIKAI ELEMZŐ / STATISZTIKAI ELEMZŐ (BIZTOSÍTÁS)

A biztosítási szektorra vonatkozó adatigények felmérése alapján az adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységes, SII szabályozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások hazai alkalmazása. Elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek kidolgozásában való részvétel. A beérkező adatokra épülő SII kockázati monitoring rendszer működtetése és a fejlesztésében való részvétel. Felügyeleti jelentések adattartalmának értelmezése, adatszolgáltatói és felhasználói kérdések megválaszolása. A felügyeleti adatok felhasználásával belső riportok, valamint publikációk, sajtóközlemények készítése.