" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BEFEKTETÉSI ADMINISZTRÁCIÓS REFERENS

Az MNB portfoliójában lévő értékpapírokkal és derivatív ügyletekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. Az értékpapírokkal kapcsolatos pénzforgalom ellenőrzése, elszámolása, rekonsziliálása. Adónyomtatványokkal kapcsolatos teendők ellátása, valamint az értékpapírok adózására vonatkozó szabályok követése. A Kondor pozícióvezető rendszer törzsadatainak karbantartása. Folyamatos szakmai kapcsolattartás nemzetközi elszámoló házakkal. Az elszámoló házak működésével kapcsolatos nemzetközi trendek követése.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT PROJEKTVEZETŐ

Az MNB belső, elsősorban informatikai fejlesztési projektjeinek vezetése az MNB Projektirányítási módszertanában foglaltaknak megfelelően. Projektek előkészítése, többszintű tervezése, jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő dokumentumok készítése; a jóváhagyott projektek megvalósításának előrehaladásának nyomonkövetése és rendszeres időközönként történő beszámolás; a feladatok és a projektben résztvevők koordinálása és irányítása a célkitűzésekkel egyező teljesítés érdekében (elvárt tartalomban és minőségben, határidőre és költséghatékony módon); informatikai fejlesztési projektekben az igényfelmérési, majd a tesztelési feladatok irányítása, támogatása;

PORTFÓLIÓKEZELŐ

Az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel; deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása; a devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás; napi devizalikviditási pozíció menedzselése; rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel;

RENDSZERSZERVEZŐ

Részvétel az igazgatóság közép és hosszú távú stratégiájának kialakításában, Üzleti igények felmérése, Üzleti folyamatokhoz kapcsolódó informatikai fejlesztések során a terület érdekeinek folyamatos képviselete, Rendszerek közötti kapcsolatok kialakításában történő aktív részvétel, Kapcsolattartás az üzleti terület képviseletében az IT területtel, valamint fejlesztőkkel.

Senior IT biztonsági szakértő

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

Senior IT Security Analyst

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

VEZETŐ KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

A hazai pénzügyi infrastruktúrák (elsősorban a VIBER, a KELER és a KELER KSZF) működésének stratégiai kérdéseivel kapcsolatos elemzések és javaslatok készítése, a hazai pénzügyi infrastruktúrákat érintő fejlesztések kidolgozása és részvétel azok megvalósításában, a magyar értékpapírpiac T2S-tagságából adódó jegybanki elemzési és koordinációs feladatok ellátása, részvétel a kapcsolódó hazai és nemzetközi munkacsoportok munkájában, a magyar forint CLS-tagságából adódó elemzési és fejlesztési feladatok ellátása, kapcsolattartás az érintett piaci szerplőkkel és a CLS Bankkal, a pénzügyi infrastruktúrákat üzemeltető, MNB tulajdonában álló cégekkel (GIRO, KELER, KELER KSZF) kapcsolatos tulajdonosi döntések szakmai előkészítése (stratégiaalkotás, gazdálkodási folyamatok nyomon követése, projektek értékelése, stb.)