" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (KFO)

A felügyelete alá utalt intézményekkel összefüggő ügyek érdemi döntésre való előkészítése. Az általa felügyelt intézményekhez kapcsolódó kockázatok rendszeres elemzése, értékelése. Részvétel a közvetítők helyszíni vizsgálataiban. Határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése. A helyszíni és helyszínen kívüli vizsgálatra való felkészülésben a vizsgálatot végzők támogatása, információk átadása a vizsgált közvetítőről.

FŐOSZTÁLYVEZETŐ

Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a hazai és nemzetközi pénzügyi technológiai és innovációs (FinTech) trendekről, koncepciókról, alkalmazott technológiákról. Az innovatív technológiai megoldások (megosztott főkönyvi technológiák, mesterséges intelligencia, gépi tanulás stb.) fejlődésének nyomon követése, az érintett szervezeti egységekkel együttműködésben javaslatok kidolgozása azok jegybankon belüli vagy a pénzügyi szektort érintő lehetséges gyakorlati alkalmazására. A digitalizációs újítások jegybanki alkalmazhatóságának, a jegybankon belüli technológiai és folyamat oldali megújulás lehetőségeinek elemzése és feltárása. A banki adatvagyon hatékonyabb felhasználására tett javaslatok kidolgozása modern adatelemzési eszközök igénybevételével, döntés-előkészítő anyagok készítése, valamint a projektekben érintett Banki területekkel való koordináció a közös megvalósítás érdekében. A pénzügyi szektor digitalizációjának, innovatív technológiák (mesterséges intelligencia, gépi tanulás, mély tanulás, megosztott főkönyvi technológiák stb.) alkalmazásának témakörében végzett kutatások, szakmai cikkek készítése, koordinálása, ezek publikálása.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

hálózati és biztonságtechnikai rendszermérnök

Az MNB informatikai hálózati infrastruktúra rendszerek (hálózati és hálózat-biztonsági infrastruktúra) üzemeltetési feladatainak ellátása, a működésének felügyelete, az infrastruktúra elemeinek karbantartása, hibák elhárítása, felmerülő problémák megoldása a biztonságos üzemelés érdekében teljes munkaidőben.A főbb feladatok: Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása, és adminisztratív teendők ellátása. Folyamatosan koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos infrastruktúra üzemeltetési feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Folyamatos aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel és a helpdesk munkatársaival. Ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai-szakmai képviseletét a módosítások teljes körű megalapozása érdekében. Javaslatot tesz az illetékességébe tartozó rendszerek informatikai biztonsági, rendelkezésre állási és működési paramétereinek optimális beállítására.

JOGÁSZ (SFI)

Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése. A vállalati kötvényvásárlásokhoz kapcsolódó jogi dokumentumok készítése és ellenőrzése. A vállalati kötvénypiachoz kapcsolódó hazai és nemzetközi jogszabályi kérdések vizsgálata, jogszabályok szövegezése. Aktív közreműködés az egyéb hazai és nemzetközi szabályozási kérdéseket érintő projektekben, nemzetközi munkacsoportokban. Felsővezetők számára tájékoztatók, jogi vélemények készítése.

junior statisztikai elemző/ statisztikai elemző

A tőkepiacra vonatkozó felügyeleti adatigények felmérése alapján az adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységes szabályozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások hazai alkalmazása. Elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek kidolgozásában való részvétel. Felügyeleti jelentések adattartalmának értelmezése, adatszolgáltatói és felhasználói kérdések megválaszolása. A felügyeleti adatok felhasználásával belső riportok, valamint publikációk, sajtóközlemények készítése.

junior statisztikai elemző/ statisztikai elemző (BPT)

A biztosítási és a pénztári szektorra vonatkozó adatigények felmérése alapján az adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységes, SII szabályozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások hazai alkalmazása. Elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek kidolgozásában való részvétel. A beérkező adatokra épülő monitoring rendszer működtetése és a fejlesztésében való részvétel. Felügyeleti jelentések adattartalmának értelmezése, adatszolgáltatói és felhasználói kérdések megválaszolása. A felügyeleti adatok felhasználásával belső riportok, valamint publikációk, sajtóközlemények készítése.

KAMARAI JOGTANÁCSOS

A Magyar Nemzeti Bank alapvető feladataival kapcsolatos jogi szolgáltatás nyújtása, így különösen hitel- és treasury ügyletekkel, pénzforgalommal és elszámolásforgalommal kapcsolatos jogi tanácsadás nyújtása, részvétel a döntések előkészítésében, közreműködés szerződések és üzletszabályzatok kidolgozásában. Ezzel együtt a jogtanácsosi feladatba tartozik: a jogi szakmai közreműködés és a kodifikációs elvárások érvényesítése az MNB rendeletek megalkotása során; valamint részvétel az alapvető feladatokkal kapcsolatos belső szabályok jogi szempontú véleményezésében.

KOCKÁZATELEMZŐ

Részvétel a kockázatvállalási és befektetési stratégia kidolgozásában, implementációjában és rendszeres felülvizsgálatában; A stratégia elkészítéséhez szükséges kvantitatív és kvalitatív eszközök rendszerének fejlesztése és működtetése, valamint a stratégia implementálási feladatainak ellátása; A pénzügyi kockázatmérési és jelentési rendszer működtetése; A kockázati limitrendszer fejlesztése, a referencia portfoliók meghatározása; Részvétel új ügylettípusok, eszközosztályok, kereskedési stratégiák üzleti döntés előkészítésében, értékelésében, külföldi és hazai hitelintézetek minősítésében;

NEMZETKÖZI SZAKÉRTŐ

Részvétel a heti rendszerességű tájékoztató anyagok készítésében a főosztály által figyelemmel kísért régiók és országok sajtóanyagainak, vezető híreinek felhasználásával. Nemzetközi kitekintések, elemzések készítése a különböző jegybankok monetáris politikájáról, eszközeiről, valamint a nemzetközi szintű jógyakorlatok rendszerezése és feldolgozása. Egyes európai és észak-amerikai országok vonatkozásában gazdasági, pénzügyi, bel- és geopolitikai elemzések készítése. A világban vezető szerepet betöltő pénzügyi, gazdaság- és geopolitikai kutatóintézetek munkájának folyamatos nyomon követése. Az MNB vezetésének érdeklődésére számot tartó nemzetközi eseményekről, témákról, irányzatokról tájékoztató anyagok készítése.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ - HITELKOCKÁZATI MODELLEZŐ

Részvétel a banki tőkekövetelményt meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban; közreműködés a hitelintézetek tőkeszámítási modelljeinek (PD, LGD, CCF) rekonstruálásában és validációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek fejlesztésében; eredmények vizualizációja, vezetői bemutatása; nagy, analitikus banki adatbázisok elemzése;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ - ÜZLETI MODELLEZŐ

Részvétel a felügyelt hitelintézetek stratégiájának és üzleti modelljének vizsgálatában, a jövedelmezőségük fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok feltérképezésében, valamint az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó felügyeleti ajánlások kialakításában; részvétel a hitelintézetek működését leíró modellek és stressz tesztek kialakításában és továbbfejlesztésében; bankok mérlegének elemzése; belső banki stressztesztek értékelése, elemzése; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, vezetői prezentációk készítése;

SAP ALKALMAZÁSGAZDA

Az MNB vállalat irányítási rendszerének - SAP és ahhoz kapcsolódó alkalmazások – alkalmazás-felügyelete teljes munkaidőben, nyújtott műszakos munkarendben. A felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása, és adminisztratív teendők ellátása az SAP és az ahhoz kapcsolódó banki alkalmazások területén. Folyamatosan koordinálja, megszervezi és végrehajtja a felügyelete alá tartozó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfelügyeleti feladatokat, ellenőrzi a végrehajtott tevékenységeket. Folyamatos, aktív kapcsolatot tart az alkalmazások felhasználói felelőseivel, felhasználóival, ellátja a felügyelete alá tartozó rendszerek informatikai-szakmai képviseletét a módosítások teljes körű megalapozása érdekében. A felügyelete alá tartozó alkalmazásokkal kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részt vesz a szükséges változások tervezésében és végrehajtásában.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (NFO)

Deviza-ügyfélszámla vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Deviza-fizetési forgalom (papíron és elektronikusan érkező fizetési megbízások) lebonyolítása, ellenőrzése, jutalékok, díjak, kamatok elszámolása, kapcsolódó levelezés. Nosztró számlák egyeztetése és nyitott tételek nyilvántartása, feladása a társterületeknek. Főkönyvi egyeztetések, leltározás. Aláírásellenőrzés és specimenkezelés.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (TBO)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartását, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése.

SENIOR ELEMZŐ (SFI)

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben. Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése. A vállalati kötvények kockázatkezelési politikájának végrehajtása, egyedi vállalati elemzések készítése. Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal. Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése.

SWIFT/VIBER RENDSZER ALKALMAZÁSGAZDA

Az alkalmazásgazda Kapcsolatot tart az MNB szakterületeivel, felméri, befogadja és feldolgozza a megfogalmazott informatikai igényeket, fejlesztési javaslatokat tesz belső ügyfelei számára; A döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával; Közreműködik az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában; A megvalósítási döntést követően kialakítja a részletes rendszer- és folyamatterveket; Kapcsolatot tart a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében;

Treasury informatikus (gazdaságinformatikus)

A Magyar Nemzeti Bank Pénz- és devizapiaci igazgatósága egyedülálló szakmai és karrier lehetőséget kínál. Az ország arany- és devizatartalékának kezelésével és a monetáris politikai műveletek végrehajtásával foglalkozó igazgatóság treasury informatikus (gazdaságinformatikus) munkakörbe keres jelentkezőket. A devizatartalék kezelése, mind annak mérete, mind az alkalmazott instrumentumkör szélessége miatt kiváló lehetőséget nyújt a szakmai fejlődésre és a befektetési iparágban szükséges képességek elsajátítására akár közgazdász, akár informatikai végzettséggel rendelkezők számára. LEGFŐBB FELADATOK: Részvétel a tartalékkezelést és a monetáris politikai eszköztár működését támogató IT infrastruktúra fejlesztésében felhasználói oldalról; A fejlesztési feladatok keretében a felhasználói igények azonosítása, kapcsolódó felhasználói szempontú specifikációk készítése; Felhasználói és fejlesztői oldal közötti hatékony kommunikáció támogatása;

VEZETŐ FELÜGYELŐ - IT FELÜGYELET (PIT)

Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelés nyújtása az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozásának és továbbfejlesztésének támogatása. Az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődésének nyomonkövetése.