" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

AKTUÁRIUS/VEZETŐ AKTUÁRIUS (BPK)

A rendelkezésre álló információk alapján rendszeresen elemzi és értékeli az aktuárius módszerekkel megragadható kockázatokat, különös tekintettel a tőkehelyzetre és a tartalékokra; részvétel a Központi kgfb tételes adatbázissal (KKTA) kapcsolatos aktuáriusi feladatokban; intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése; részvétel a biztosítók helyszíni vizsgálataiban; saját kockázat- és szolvenciaértékelések (ORSA) feldolgozása;

ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (MPP)

A Monetáris Tanács és az MNB vezetőinek tájékoztatása a hazai, nemzetközi pénzügyi piaci folyamatok alakulásáról; a hazai pénzügyi piacok működésének, keresleti-kínálati tényezőinek, likviditásának elemzése; a devizaárfolyam és a hozamok alakulását befolyásoló tényezők elemzése; a monetáris politikai döntéseket előkészítő információs rendszer fejlesztése; az MNB Infláció jelentés c. kiadványának készítésében való részvétel;

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ

Aktívan közreműködik a fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök fejlesztésében, részt vesz fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében, részt vesz a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában, a kijelölt intézmények tekintetében a folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében: figyelemmel kíséri és elemzi az intézményekkel kapcsolatos híreket, értesüléseket, naprakészen ismeri az intézmények termékeit, valamint kockázati szempontból elemzi az intézmények termékeit, fogyasztóvédelmi vizsgálatot folytat le, vizsgálati programot és jelentést készít, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban kivizsgálja a beérkezett kérelmeket, figyelemmel a teljes körű tényállás tisztázási kötelezettségre.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ (MPP)

A Monetáris Tanács üléseinek szervezése, előkészítése, lebonyolítása, és az azzal kapcsolatos további feladatok ellátása. Közreműködés a Monetáris Tanács számára a stratégia-alkotást és a monetáris politika vitelét támogató és megalapozó döntéselőkészítő anyagok, valamint a döntési centrumok munkáját elősegítő háttéranyagok készítésében. A monetáris politikai döntések hivatalos kommunikációjának összeállítása; a jegybanki vezetők rendszeres tájékoztatása, kapcsolattartás a bank különböző szakterületeivel; a rendszeresen jelentkező bizalmas információk és dokumentumok megfelelő kezelése.

JUNIOR ELEMZŐ (KGE)

A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági és pénzügyi folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló rendszeres jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében. A részterület értékelése. Az elemzések eredményeinek értelmezése, következtetések levonása, lehetséges továbblépési irányok beazonosítása. Az új információk kvalitatív értékelése.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ (INO)

Új, innovatív (adatelemzési, adatvizualizációs, riporting stb.) technológiák feltérképezése, tesztelése és felügyeleti bevezetése. Bankok, biztosítók adatainak megértése, a különböző adatbázisokban rejlő, jelenleg kihasználatlan üzleti tartalom identifikálása, új elemzések készítése. Részvétel a felügyeleti ellenőrzés alapjául szolgáló jelentésekhez, elemzési módszertanokhoz, modellezéshez szüksége adatbázisok építésében. Digitalizációt támogató információk strukturálása, prezentálása. Aktív kommunikáció innovációs HUB-ban részt vevő startupokkal, fintech cégekkel.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ / VEZETŐ MODELLEZŐ (VSF)

Közreműködés a nagyobb hitelintézetek éves SREP vizsgálatának lebonyolításában. Közreműködés a hitelintézetek kockázatait számszerűsítő modellek validálásában. Jegybanki vezetők írásbeli és szóbeli tájékoztatása. Az MNB képviselete az Európai Bankhatóság munkacsoportjaiban. Hitelintézeti szektorhoz kapcsolódó elemzések, módszertani útmutatók készítése és esetenként publikálása.

VEZETŐ FELÜGYELŐ (HFI)

A felügyelt bankcsoport stratégiájának, pénzügyi terveinek, kockázati profiljának folyamatos nyomon követése, javaslattétel a feltárt kockázatok kezelésére; A felügyelt intézmény jogszabályoknak megfelelő és prudens működésének biztosítása, hozzájárulás a jó gyakorlatok terjedéséhez; Részvétel a felügyelt intézmény helyszíni vizsgálataiban; Részvétel a magyar bankrendszer működésére vonatkozó jogszabályok és MNB ajánlások kidolgozásában; Részvétel a bankcsoportok felügyelési programjának kialakításában és végrehajtásában;

VEZETŐ MODELLEZŐ (INO)

Új, innovatív (adatelemzési, adatvizualizációs, riporting stb.) technológiák feltérképezése, tesztelése és felügyeleti bevezetése. Bankok, biztosítók adatainak megértése, a különböző adatbázisokban rejlő, jelenleg kihasználatlan üzleti tartalom identifikálása, új elemzések készítése. Részvétel a felügyeleti ellenőrzés alapjául szolgáló jelentésekhez, elemzési módszertanokhoz, modellezéshez szüksége adatbázisok építésében. Digitalizációt támogató információk strukturálása, prezentálása. Aktív kommunikáció innovációs HUB-ban részt vevő startupokkal, fintech cégekkel.