" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Kapcsolattartás az MNB szakterületeivel. Az informatikai igények felmérése, befogadása, feldolgozása. Fejlesztési javaslatok megfogalmazása a belső ügyfelek számára. A döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával. Közreműködés az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában. A megvalósítási döntést követően a részletes rendszer- és folyamattervek kialakítása. Kapcsolattartás a fejlesztőkkel az implementáció nyomon követése érdekében.

BANKMŰVELETI REFERENS / SENIOR BANKMŰVELETI REFERENS (DLO)

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, -számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalék-képzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.

BANKMŰVELETI REFERENS / SENIOR BANKMŰVELETI REFERENS (TBO)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartását, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JOGÁSZ / VEZETŐ JOGÁSZ

Közreműködik a kibocsátói jogérvényesítési szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében. Támogatja a kibocsátók számára előírt tájékoztatási kötelezettségek ellenőrzése tárgyában lefolytatott vizsgálatok lebonyolítását, személyesen is részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken. A felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspontot alakít ki a felmerülő kérdésekben. Közreműködik a jogszabályok és egyéb szabályozások előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben a felügyeleti vélemény kialakításában. Részt vesz a felügyeleti állásfoglalások kialakításában és véleményezésében.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ - BEFEKTETÉS ELEMZŐ (JDK)

A szakterület feladata a devizatartalék-kezelés irányelveinek, a tartalékkezeléshez kapcsolódó befektetési elveknek, a tartalékkezelés működési kereteinek befektetési stratégiában történő meghatározása; a befektetési stratégia előállításához szükséges kvalitatív és kvantitatív eszközök rendszerének kidolgozása, fejlesztése és működtetése; a befektetési stratégia implementálása. Részvétel a devizatartalék-portfóliók befektetési paramétereivel, illetve a hozzá kapcsolódó limitrendszerrel kapcsolatos stratégiai előterjesztések készítésében. A befektetési stratégia előállításához szükséges kvalitatív és kvantitatív eszközök rendszerének kidolgozása, fejlesztése és működtetése. Részvétel a befektetési stratégiának és a kockázati politikának megfelelő referencia-portfólió (benchmarking) rendszer kialakításában. A befektetési stratégia implementálásához kapcsolódó feladatok elvégzése.

JUNIOR PORTFÓLIÓKEZELŐ

Az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel; Deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása; A devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás; Napi devizalikviditási pozíció menedzselése; Rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel;

KOCKÁZATKEZELŐ (PIF)

Felvigyázói és felügyeleti minőségében a rendszerkockázati szempontból kiemelt fizetési és elszámolási rendszerekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok elemzése és értékelése; részvétel a KELER KSZF kockázatkezelési módszertanának EMIR szerinti validálásában (biztosítékrendszer, marginok, garanciaalapok, tőkekövetelmény számítás) és a kapcsolódó kockázat elemzések elkészítésében; portfoliók kockázatának mérése VaR, és más kockázati mértékek alkalmazásával a KSZF által garantált tőke és árupiacokon; az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek kockázatkezelési módszertanának kialakításában történő részvétel; részvétel az Európia Központi Bank (EKB), az Európai Bankhatóság (EBA) ás az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) nemzetközi munkacsoportjaiban.

KONDOR RENDSZER (FUSION CAPITAL) ALKALMAZÁSGAZDA

Kapcsolat tartása az MNB szakterületeivel, megfogalmazott informatikai igények felmérése, befogadása és feldolgozása, fejlesztési javaslatok megfogalmazása a belső ügyfelei számára. A döntés-előkészítés részeként felelős a megvalósíthatósági tervek elkészítéséért, a különböző megoldási lehetőségek bemutatásával. Közreműködés az üzleti esettanulmányok és ajánlati kiírások elkészítésében, elbírálási szempontok kialakításában. A megvalósítási döntést követően a részletes rendszer- és folyamattervek kialakítása. A fejlesztőkkel történő kapcsolattartás az implementáció nyomon követése érdekében;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ (FL)

Új, innovatív elsősorban pénzügyi szektor folyamataihoz, termékeihez kapcsolódó technológiák feltérképezése. Pénzügyi innovációk nyomon követése, valamint az új termékek és technológiák piaci bevezetésének felügyeleti oldalról történő támogatása. A pénzügyi instrumentumok szabályozási környezetének vizsgálata és változtatására javaslattétel a hazai pénzügyi rendszer innovatív megújítása érdekében. A szakterületet kompetenciájába tartozótermékek és folyamatok felügyeleti szempontok szerinti elemzése és felsővezetők részére történő prezentációja. Aktív kommunikáció Innovációs HUB-ban valamint Regulatory Sandbox-ban részt vevő startupokkal, fintech cégekkel.

Pénzügyi modellező - Hitelkockázati modellezés

Részvétel a bankok éves ICAAP-SREP felülvizsgálatában és a szükséges tőkekövetelmény szint meghatározásában; banki eszközportfóliók analitikus áttekintése, értékelése; bankok által fejlesztett hitelkockázati modellek értékelése, reprodukálása azok validációja; összehasonlítást segítő hitelkockázati benchmark modellek fejlesztése, futtatása; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, vezetői prezentációk készítése;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ - ÜZLETI MODELL ELEMZÉS

Bankok és biztosítók üzleti és jövedelmezőségi kockázatainak feltárása, elemzése, valamint összehasonlító elemzések elkészítése; részvétel a felügyelt hitelintézetek üzleti modell és ICAAP vizsgálatában és a felügyeleti tőkekövetelmény és tőkeajánlás meghatározásában; jövedelmezőséget és eredményességet előre jelző modellek készítése; felügyeleti stresszteszt módszertan fejlesztése és futtatása; bankok mérlegének elemzése;

SENIOR IT BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐ

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

SENIOR IT SECURITY ANALYST

A Bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, alkalmazás üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, részt vesz az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, és támogatja az informatikai területeket a végrehajtásban, képviseli az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot.

VEZETŐ FELÜGYELŐ (IT FELÜGYELETTEL kapcsolatos feladatok ellátására)

Az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során részt vesz az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelést nyújt az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozását és továbbfejlesztését. Nyomon követi az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődését.