" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BANKMŰVELETI REFERENS (BELFÖLDI FIZETÉSEK)

A bankközi elszámolás-forgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. VIBER-ben bonyolított forgalom felügyelete és egyéb rendszerüzemeltetői feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

BANKMŰVELETI REFERENS / SENIOR BANKMŰVELETI REFERENS (DEVIZA LIKVIDITÁS)

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, -számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalék-képzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.

BANKMŰVELETI REFERENS / SENIOR BANKMŰVELETI REFERENS (NEMZETKÖZI FIZETÉSEK)

Deviza- ügyfélszámla vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Deviza- fizetési forgalom (papíron és elektronikusan érkező fizetési megbízások) lebonyolítása, ellenőrzése, jutalékok, díjak, kamatok elszámolása, kapcsolódó levelezés. Nosztró számlák egyeztetése és nyitott tételek nyilvántartása, feladása a társterületeknek. Főkönyvi egyeztetések, leltározás. Aláírásellenőrzés és specimenkezelés.

BANKMŰVELETI REFERENS / SENIOR BANKMŰVELETI REFERENS (TREASURY BACK OFFICE)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartását, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

C#.NET FEJLESZTŐ

fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

FELÜGYELŐ (TPI)

A felügyelt intézmények és a tőkepiaci szektor trendjeinek folyamatos elemzése, értékelése; folyamatos kapcsolattartás a felügyelt intézményekkel, ennek keretében az intézményektől tájékoztatás, adatkérés; részvétel a felügyeleti vizsgálatok lefolytatásában.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT BIZTONSÁGI COMPLIANCE FELELŐS

Jogszabályi, hatósági, valamint egyéb üzleti kötelezettségek előírásainak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos információbiztonsági kontrollok kialakítása, betartatása és ellenőrzése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumainak előkészítése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumai által előírt eljárások végrehajtásának biztosítása, az abban foglaltak betartásának ellenőrzése, az előírt nyilvántartások naprakész vezetése. A vonatkozó szabályzások szerinti folyamatba épített IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtása és a teljes körű IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtásában való részvétel. Az érintett szakterületekkel együttműködve folyamatos elemzése és értékelése a Bank informatikai rendszerét fenyegető veszélyek kockázatának.

JOGÁSZ (TFJ)

Közreműködés a szakterület feladatkörébe tartozó a tőkepiaci felügyelt intézményeket érintő hatósági döntések tervezetének előkészítésében; a felügyeleti vizsgálatok lebonyolításának támogatása, továbbá személyes részvétel a helyszíni vizsgálatokban; a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő kérdésekben; részvétel a felügyeleti állásfoglalások kialakításában és véleményezésében; közreműködés a jogszabályok és egyéb szabályozások előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben a felügyeleti vélemény kialakításában;

JOGÁSZ / VEZETŐ JOGÁSZ

Közreműködik a kibocsátói jogérvényesítési szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében. Támogatja a kibocsátók számára előírt tájékoztatási kötelezettségek ellenőrzése tárgyában lefolytatott vizsgálatok lebonyolítását, személyesen is részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken. A felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspontot alakít ki a felmerülő kérdésekben. Közreműködik a jogszabályok és egyéb szabályozások előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben a felügyeleti vélemény kialakításában. Részt vesz a felügyeleti állásfoglalások kialakításában és véleményezésében.

JUNIOR ADATGAZDA (MPP)

A Monetáris Tanács és az MNB vezetőinek a hazai, nemzetközi pénzügyi piaci folyamatok alakulásáról való tájékoztatásának adatoldali támogatása. Rendszeres jegybanki kiadványok elkészítésének támogatása. Napi adatbetöltések, meglévő és új riportok, dashboard-ok felügyelete. A monetáris politikai döntéseket előkészítő információs rendszer, adatbázis és kliens oldali fejlesztése, új adatok integrációjának operatív feladatai. Dokumentációk készítése.

JUNIOR ELEMZŐ, ELEMZŐ, KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a hazai és nemzetközi pénzügyi technológiai és innovációs (FinTech) trendekről, koncepciókról, az intézmények által alkalmazott technológiákról. Az innovatív technológiai megoldások fejlődésének (blokklánc, mesterséges intelligencia, gépi tanulás stb.) nyomon követése, az érintett szervezeti egységekkel együttműködésben javaslatok kidolgozása azok jegybankon belüli vagy a pénzügyi szektort érintő lehetséges gyakorlati alkalmazására. A digitalizációs újítások jegybanki alkalmazhatóságának, a jegybankon belüli technológiai és folyamat oldali megújulás lehetőségeinek elemzése és feltárása, döntés-előkészítő anyagok készítése, valamint a projektek érintett területekkel közös megvalósításának koordinálása. A pénzügyi szektor digitalizációjának, innovatív technológiák alkalmazásának (ML, DLT, stb.) témakörében végzett kutatások készítése, ezek publikálása. Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk készítése.

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (MPP)

Közreműködés az MNB Fizetési mérleg jelentés c. kiadványának elkészítésében. Az MNB Inflációs jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel. A Monetáris Tanács és az MNB vezetőinek tájékoztatása a fizetési mérleg folyamatokról és az egyes szektorok pénzügyi megtakarításáról. A külső sérülékenység és a pénzügyi megtakarítás folyamatainak elemzése. A fizetési mérleg és külső adósság alakulásának szoros nyomon követése.

JUNIOR ELEMZŐ (MPP)

Kamatdöntéseket előkészítő anyagok készítése a Monetáris Tanács részére. Háttérelemzések készítése döntés-előkészítő anyagok megalapozásához. Monetáris politikai döntések hivatalos kommunikációjának összeállítása. Az MNB Inflációs jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel. Részvétel a monetáris politikai stratégiával kapcsolatos alkalmazott kutatási projektekben.

JUNIOR FELÜGYELŐ (TPI)

A felügyelt intézmények és a tőkepiaci szektor trendjeinek folyamatos elemzése, értékelése; folyamatos kapcsolattartás a felügyelt intézményekkel, ennek keretében az intézményektől tájékoztatás, adatkérés; részvétel a felügyeleti vizsgálatok lefolytatásában.

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

Közgazdasági elemzői szakmai tevékenységek ellátása az elnöki főtanácsadó munkájához kapcsolódóan. Oktatói-kutatói szakmai tevékenység támogatása. Önálló kutatások és elemzések készítése. A magyar és külföldi makrogazdasági és pénzpiaci adatok összegyűjtése és grafikus ábrázolása. A hazai és a külföldi szakirodalom folyamatos nyomon követése. Hazai és külföldi, magyar és angol nyelvű konferencia prezentációk előkészítése, illetve interjúkhoz, beszédekhez és előadásokhoz kapcsolódóan szakmai előkészítő anyagok összeállítása, elkészített anyagok véleményezése.

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ / VEZETŐ KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (MPP)

Kamatdöntéseket előkészítő anyagok készítése a Monetáris Tanács részére. Háttérelemzések készítése és koordinálása döntés-előkészítő anyagok megalapozásához. Monetáris politikai döntések hivatalos kommunikációjának összeállítása. Az MNB Inflációs jelentés c. kiadványának elkészítésében való részvétel. Részvétel a monetáris politikai stratégiával kapcsolatos alkalmazott kutatási projektekben.

RENDSZERMÉRNÖK (UNIX)

Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. Az informatikai infrastruktúra folyamatos működésének és magas szintű rendelkezésre állásának érdekében proaktív rendszerfelügyelet ellátása. A felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részvétel a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. A felügyelete alá tartozó rendszerek közötti működési kapcsolatok folyamatos figyelése és koordinálása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, dokumentálása, és intézkedés a rendszerek közötti integritás helyreállítása érdekében. Szakmai véleményt adása a munkaterületéhez kapcsolódó anyagokhoz, igény esetén részvétel azok kidolgozásában az üzemeltetés szempontjainak érvényre juttatása érdekében, közreműködés az informatikai projektekben, a követelményspecifikációk kidolgozásában.

RENDSZERMÉRNÖK (WINDOWS)

Felelősségi körébe utalt részterület működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. Az informatikai infrastruktúra folyamatos működésének és magas szintű rendelkezésre állásának érdekében proaktív rendszerfelügyelet ellátása. A felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott módosítási igények alapján részvétel a szükséges változtatások tervezésében és végrehajtásában. A felügyelete alá tartozó rendszerek közötti működési kapcsolatok folyamatos figyelése és koordinálása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, dokumentálása, és intézkedés a rendszerek közötti integritás helyreállítása érdekében. Szakmai véleményt adása a munkaterületéhez kapcsolódó anyagokhoz, igény esetén részvétel azok kidolgozásában az üzemeltetés szempontjainak érvényre juttatása érdekében, közreműködés az informatikai projektekben, a követelményspecifikációk kidolgozásában.

SENIOR IT BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐ

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.