" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ELEMZŐ munkakör ADATBÁZIS SZAKÉRTŐI feladatok ellátásával

tevékenységével segíti a jegybank monetáris politikai eszközeinek banki működésre és likviditásmenedzsmentre gyakorolt hatásának elemzését; megismeri a jegybank adattárházát, az adattárházzal kapcsolatos fejlesztési projektekben az igazgatóságot képviselve vesz részt; támogatja a felmerülő adatmigrációs projekteket; karbantartja és ellenőrzi az igazgatóság kezelésében lévő adatbázisokat; részt vesz az igazgatóság operatív folyamatainak informatikai automatizálásában;

Felügyelő (HFI)

A felügyelt bankcsoport stratégiájának, pénzügyi terveinek, kockázati profiljának folyamatos nyomon követése, javaslattétel a feltárt kockázatok kezelésére; A felügyelt intézmény jogszabályoknak megfelelő és prudens működésének biztosítása, hoz-zájárulás a jó gyakorlatok terjedéséhez; Részvétel a magyar bankrendszer működésére vonatkozó jogszabályok és MNB ajánlások ki-dolgozásában; Részvétel a bankcsoportok felügyelési programjának kialakításában és végrehajtásában; Rendszeres kapcsolattartás az Európai Központi Bankkal, az Európai Bankhatósággal (EBA) és a külföldi felügyeletekkel, felügyeleti kollégiumokban való részvétel;

Felügyelő (vizsgáló)

felügyeleti helyszíni átfogó, cél és téma vizsgálatokban való részvétel Budapesten illetve esetenként vidéken; a pénzügyi szervezetek működésére vonatkozó (magyar és nemzetközi) szakmai normák, felügyeleti ajánlások, iránymutatások, elvárások folyamatos nyomonkövetése; nemzetközi standardok nyomon követése; folyamatos szakmai kapcsolattartás az intézménnyel; kapcsolattartás és szakmai egyeztetés az MNB társterületeivel;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

Hatósági képzési szakértő

a benyújtott képzésekkel, vizsgajelentkezésekkel kapcsolatos előkészítő munkák elvégzése, szabályzatok, eljárásrendek elkészítése, állásfoglalások, tájékoztatók kialakítása, megkeresések kezelése, hatósági ellenőrzések lefolytatása, jogérvényesítési feladatok ellátása, információk, közlemények stb. honlapon történő publikálása, aktualizálása.

IT konzulens

kapcsolattartás az MNB bankszakmai, felügyelési és támogató szakterületeivel, informatikai igények befogadása és feldolgozása; az informatikai piac és az MNB informatikai rendszereinek ismerete alapján javaslatok megfogalmazása az ügyfelek igényeire; az üzleti igényekről rendszeres és ad hoc jellegű összegzések, jelentések készítése; üzleti igények pontosítása, specifikációja a meglévő informatikai környezet és megoldások figyelembe vétele mellett; üzleti igények megvalósítási lehetőségeinek feltárása, megvalósíthatósági tanulmány, hatásvizsgálat és döntés előkészítő dokumentum készítése;

IT TÁMOGATÓ MUNKATÁRS

Az MNB-ben dolgozó felhasználók első szintű IT támogatása, teljes körű informatikai segítségnyújtás. A főbb feladatok: a felhasználói telefonos és írásos megkeresések, bejelentések fogadása és regisztrálása, az ügykezelés megindítása; folyamatos kapcsolattartás az alkalmazások felhasználói felelőseivel, felhasználóival, második szintű támogatóival; sztenderd és egyedi számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök telepítése a kliens oldalon a jóváhagyott igények alapján; számítástechnikai hardvereszközök mozgatása;

Portfóliókezelő

az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel; deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása; a devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás; napi devizalikviditási pozíció menedzselése; rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel;

szabályozási referens/szabályozási szakértő/vezető szabályozási szakértő

nemzetközi szakmai elemzések készítésében történő közreműködés, együttműködés az MNB felügyeleti tevékenységét befolyásoló hazai és EU jogszabályok előkészítésében és figyelemmel kísérésében, az Európai Bankhatóság által gondozott szakmai anyagok előkészítésében és hazai implementálásában való közreműködés, a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális szabályok alkalmazását segítő MNB ajánlások és egyéb szakmai anyagok készítése, részvétel operatív, adminisztrációs feladatok ellátásában.