" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ENGEDÉLYEZÉSI SZAKÉRTŐ

Az új munkatárs közreműködik a kibocsátási engedélyezési szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében, különösen az alábbi eljárások kapcsán: értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, szabályozott piacra történő bevezetéséhez, illetve nyilvános értékesítésre felajánlásához készült kibocsátási tájékoztató közzétételének engedélyezése; értékpapírok zártkörű forgalomba hozatalára vonatkozó bejelentések; befektetési alapok nyilvántartásba vétele, illetve törlése; befektetési alapok forgalomba hozatalával, egyesülésével, átalakulásával és kezelési szabályzat módosításával kapcsolatos engedélyezési eljárások;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JOGI REFERENS vagy JOGÁSZ

Az MNB makroprudenciális eszköztárába tartozó eszközök bevezetéséhez és működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése, a kapcsolódó jogszabályi kérdések vizsgálata, jogszabályok szövegezése; Döntés-előkészítő anyagok készítése a pénzügyi szektorra vonatkozó, rendszerkockázat szempontjából kiemelt fontosságú policy és szabályozási kérdésekről; Aktív közreműködés az egyéb hazai és nemzetközi szabályozási kérdéseket érintő projektekben, nemzetközi munkacsoportokban; Felsővezetők számára tájékoztatók, jogi vélemények készítése; Publikációk készítése releváns témákban.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ/KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (MAP)

Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a makroprudenciális eszközök működéséről, illetve azok pénzügyi intézmények tevékenységére, valamint reálgazdaság finanszírozására gyakorolt hatásairól; A pénzügyi rendszer prociklikusságára vonatkozó modellek fejlesztése, az anticiklikus tőkepuffer működtetésének támogatása; Pénzügyi stabilitási, illetve ökonometriai témakörben végzett kutatás, ezek publikálása; Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk készítése.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (PRE)

Háztartási és vállalati hitelezési folyamatok, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitására ható egyéb tényezők elemzése, részvétel az e témában készülő elemzések, kutatások, rendszeres jegybanki kiadványok készítésében; Részvétel a hitelpiaci tökéletlenségeket csökkentő, hitelezést támogató jegybanki eszközök kialakításában, finomhangolásában; Felsővezetők számára tájékoztatók, előterjesztések, prezentációk készítése.

JUNIOR STATISZTIKAI ELEMZŐ/STATISZTIKAI ELEMZŐ

A szakterület által készített statisztikai közlemények, jelentések, elemzések készítése, illetve az elkészítésben való közreműködés Részvétel a szakterület által készített termékek módszertani fejlesztésében a statisztikák, közlemények minőségének, megalapozottságának növelése érdekében. Részvétel a kapcsolattartásban az MNB-n belül és a partnerintézményeknél, a fizetésimérleg-statisztikai szakterület adatszolgáltatási igényeinek képviselete az adatszolgáltatók felé.

KAMARAI JOGTANÁCSOS

Az ügyvédi tevékenység körébe tartozó feladatok tekintetében a kamarai jogtanácsosra vonatkozó előírások szerint -önálló munkavégzéssel a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladataival kapcsolatos jogi-szakmai feladatok ellátása, így különösen hitel- és treasury ügyletekkel, pénzforgalommal és elszámolásforgalommal kapcsolatos jogi tanácsadás nyújtása; részvétel az alapvető feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítésében, közreműködés ezen jegybanki feladatokat érintő szerződések és üzletszabályzatok kidolgozásában; hatósági eljárások jogi támogatása; valamint operatív jogi feladatok ellátása; jogi szakmai közreműködés és a kodifikációs elvárások érvényesítése a MNB rendeletek megalkotása során; valamint;

NYOMDAI SZAKREFERENS

A szervezeti egységek részéről megrendelt szerkesztési munkákkal kapcsolatos javaslatok arculati kézikönyvnek megfelelő kidolgozása, majd a javaslatok elfogadását követően a megrendelt szerkesztési, nyomtatási feladat határidőre, az elvárt mennyiségben és minőségben történő elvégzése; a megrendelt sokszorosítási, szkennelési feladatok határidőre történő, elvárt minőségű és mennyiségű elvégzése; a megrendelt kötészeti, méretre igazítási, egyéb, a megrendelt dokumentumok kezelhetőségét támogató feladatok (spirál, tűzés stb.) elvégzése; a munkájához kapcsolódó nyilvántartások és mintatárak vezetése, a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állásának és működésének ellenőrzése; közreműködés a Dokumentációs és iratkezelési osztály iratkezelési tevékenységének ellátásában, a beérkező (elektronikus és papíralapú) küldemények kezelése, irattári feladatok ellátása, kimenő küldemények kezelése, postázásra való előkészítése.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ (INO)

Új, innovatív (adatelemzési, adatvizualizációs, riporting stb.) technológiák feltérképezése, tesztelése és felügyeleti bevezetése. Bankok, biztosítók adatainak megértése, a különböző adatbázisokban rejlő, jelenleg kihasználatlan üzleti tartalom identifikálása, új elemzések készítése. Részvétel a felügyeleti ellenőrzés alapjául szolgáló jelentésekhez, elemzési módszertanokhoz, modellezéshez szüksége adatbázisok építésében. Digitalizációt támogató információk strukturálása, prezentálása. Aktív kommunikáció innovációs HUB-ban részt vevő startupokkal, fintech cégekkel.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ / VEZETŐ MODELLEZŐ (VSF)

Közreműködés a nagyobb hitelintézetek éves SREP vizsgálatának lebonyolításában. Közreműködés a hitelintézetek kockázatait számszerűsítő modellek validálásában. Jegybanki vezetők írásbeli és szóbeli tájékoztatása. Az MNB képviselete az Európai Bankhatóság munkacsoportjaiban. Hitelintézeti szektorhoz kapcsolódó elemzések, módszertani útmutatók készítése és esetenként publikálása.

STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ

A Statisztikai igazgatóság feladatainak ellátásához szükséges informatikai alkalmazásokkal kapcsolatos fejlesztési igények felmérése, elemzése, a fejlesztési folyamathoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése, véleményezése a Bank belső szabályozásának megfelelően. Részvétel a fejlesztésekhez kapcsolódó egyes tesztelési fázisok előkészítésében, végrehajtásában és kiértékelésében, a Bank belső szabályozásának megfelelően. A statisztikai alkalmazások bevezetése és üzemeltetése során bankszakmai támogatás biztosítása, a felhasználói érdekek képviselete, esetileg kisebb oktatások megtartása. A statisztikai alkalmazások fejlesztéseinek, hibajavításainak nyomon követése, dokumentációk ellenőrzése, alkalmazás verziók élesítésének menedzselése. Együttműködés a Statisztikai igazgatóság szakterületeivel, az Informatikai igazgatóság rendszerfejlesztéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó területeivel, valamint a külső fejlesztő cégek szakértőivel.

STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ (Programozási feladatok ellátására)

Az adattárház fejlesztési projektjeiben való részvétel, programozási feladatok elvégzése Oracle, SAP Data Services környezetben, együttműködés külső fejlesztőkkel. Az adattárházat érintő üzleti folyamatok feltárása, felhasználói igények azonosítása, ezek alapján specifikáció írása, rendszertervek véleményezése, részvétel a tesztelésben. Felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználók adattárházzal kapcsolatos igényeinek kezelése. Részvétel az adattárház napi üzemeltetési feladataiban. Részvétel az adattárház üzemeltetési, adatfeldolgozási folyamatainak fejlesztésében.

VEZETŐ MODELLEZŐ (INO)

Új, innovatív (adatelemzési, adatvizualizációs, riporting stb.) technológiák feltérképezése, tesztelése és felügyeleti bevezetése. Bankok, biztosítók adatainak megértése, a különböző adatbázisokban rejlő, jelenleg kihasználatlan üzleti tartalom identifikálása, új elemzések készítése. Részvétel a felügyeleti ellenőrzés alapjául szolgáló jelentésekhez, elemzési módszertanokhoz, modellezéshez szüksége adatbázisok építésében. Digitalizációt támogató információk strukturálása, prezentálása. Aktív kommunikáció innovációs HUB-ban részt vevő startupokkal, fintech cégekkel.