" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ (PIF)

Felvigyázói és felügyeleti minőségében elemzi és értékeli a rendszerkockázati szempontból kiemelt fizetési és elszámolási rendszerek és az egyes fizetési megoldások (internetbank, mobil fizetések, innovatív fizetési megoldások) működését, valamint az üzleti folyamatok támogatását biztosító technikai megvalósításokat. Közreműködik a PSD2-vel kapcsolatos informatikai és információbiztonsági követelményekkel kapcsolatos az egyes számlavezető pénzforgalmi intézményeknél és harmadik fél szolgáltatóknál végzett pénzforgalmi ellenőrzések során. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozását és továbbfejlesztését. Nyomon követi az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődését. Részt vesz az Európia Központi Bank (EKB), az Európai Bankhatóság (EBA) ás az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) nemzetközi munkacsoportjaiban.

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (BPK)

A felügyelete alá utalt intézményekkel összefüggő ügyek érdemi döntésre való előkészítése. Az általa felügyelt intézményekhez kapcsolódó kockázatok rendszeres elemzése, értékelése. Részvétel a közvetítők helyszíni vizsgálataiban. Határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése. A helyszíni és helyszínen kívüli vizsgálatra való felkészülésben a vizsgálatot végzők támogatása, információk átadása a vizsgált közvetítőről.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

Jogász (TFJ)

Közreműködés a piacfelügyeleti szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében; a piacfelügyeleti és egyéb hatósági eljárások lebonyolításának támogatása, továbbá személyes részvétel a helyszíni ellenőrzésekben; a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő kérdésekben; közreműködés a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos felügyeleti vélemény kialakításában; az egyes eljárások során tudomására jutott jogszabálysértés esetén a társhatóságok eljárásának kezdeményezése;

JOGI ASSZISZTENS

Az MNB engedélyezési alaptevékenységében támogató feladatok ellátása. Belföldi és külföldi ügyfélmegkeresések feldolgozása, megválaszolása, teljesítése vagy továbbítása az illetékes ügyintézők részére. Bejövő telefonok fogadása, e-mailek megválaszolása, engedélyezési eljárásokat érintően széles körű tájékoztatás nyújtás írásban és szóban. Általános titkársági feladatok ellátása: iratok szerkesztése, elektronikus iratok előkészítése; táblázatkezelés; dokumentumok rendezése, archiválása, gépelés, iktatás, belső nyilvántartások kezelése. A jogász kollégák, osztályvezetők napi munkájának támogatása.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (KGE)

A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló rendszeres jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében. A részterület értékelése. Az elemzések eredményeinek értelmezése, következtetések levonása, lehetséges továbblépési irányok beazonosítása. Az új információk kvalitatív értékelése.

JUNIOR KOCKÁZATELEMZŐ / KOCKÁZATELEMZŐ (SFI)

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben; Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése; A vállalati kötvények kockázatkezelési feladatainak ellátása, egyedi vállalati elemzések készítése; Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal; Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése;

Junior portfóliókezelő

Az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel; Deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása; A devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás; Napi devizalikviditási pozíció menedzselése; Rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel;

KOCKÁZATELEMZŐ / VEZETŐ KOCKÁZATELEMZŐ (SFI)

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben; Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése; A vállalati kötvények kockázatkezelési politikájának végrehajtása, egyedi vállalati elemzések készítése; Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal; Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése;

MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐ / JUNIOR MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐ

A hitelintézetekre, biztosítókra és pénztárakra vonatkozó kvantitatív fókuszú felügyeleti és vizsgálati módszertan fejlesztése; a pénzügyi szervezetekre vonatkozó felügyelési és vizsgálati módszertanok nemzetközi fejlődésének nyomon követése és hazai átültetése; hazai és külföldi jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó kvantitatív hatáselemzések végzése a pénzügyi szektorra vonatkozóan; fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos kutatási, elemzési és módszertanfejlesztési munkában történő részvétel; közreműködés a hazai pénzügyi rendszerre vonatkozó klímastresszteszt kialakításában;

NYILVÁNTARTÁSI REFERENS

Pénzügyi intézményeket érintő alapadatok nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos munkafolyamatok ellátása, az adatok rögzítése, módosítása a vonatkozó dokumentumok alapján; együttműködés, kapcsolattartás a társszervezeti egységekkel; adatbeküldésekkel kapcsolatos ügyfélmegkeresések megválaszolása; komplex adatszolgáltatás előkészítése, kezelése, ellenőrzése; a nyilvántartási rendszer továbbfejlesztésben való részvétel.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (DLO)

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, -számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalék-képzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (TBO)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve: az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartását, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése.