" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

AKTUÁRIUS

Modellek építése, az aktuárius módszerekkel megragadható kockázatok rendszeres elemzése és értékelése, különös tekintettel a tőkehelyzetre és a tartalékokra; részvétel a Központi KGFB Tételes Adatbázissal (KKTA) kapcsolatos aktuáriusi feladatokban; IFRS 17 bevezetésével kapcsolatos feladatok támogatása; intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése; részvétel a biztosítók helyszíni vizsgálataiban;

Befektetési adminisztrációs referens (PDP)

Az MNB portfoliójában lévő értékpapírokkal és derivatív ügyletekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Az értékpapírokkal kapcsolatos pénzforgalom ellenőrzése, elszámolása, rekonsziliálása. Adónyomtatványokkal kapcsolatos teendők ellátása, valamint az értékpapírok adózására vonatkozó szabályok követése. Pozícióvezető rendszer törzsadatainak karbantartása. Folyamatos szakmai kapcsolattartás a nemzetközi elszámoló házakkal, brókerekkel, ügynökökkel és jegybanki számlavezetőkkel Az elszámoló házak működésével kapcsolatos nemzetközi trendek követése.

Deviza- és nyíltpiaci üzletkötő (PDP)

Devizatartalék-kezelés célú piaci műveletek végrehajtása; MNB monetáris politikai célú pénz-, tőke- és devizapiaci műveleteinek végrehajtása devizában és forintban; A kamatbenchmarkok (BUBOR, BIRS, HUFONIA swap) fixálása; Az NHP program során üzletkötés és kapcsolattartás a partnerbankokkal; Hazai és nemzetközi pénzügyi piaci fejlemények folyamatos nyomon követése;

DevOps RENDSZERMÉRNÖK

IT infrastruktúra fejlesztése, kialakítása, üzemeltetése. Alkalmazás telepítési feladatok ellátása. Integrációs, valamint alkalmazáshibák elemzése és megoldása. Üzemeltetési tesztek (backup-restore, failover, stb.) elvégzése. Különböző rendszerszintű folyamatok automatizálása.

ELEMZŐ-FENNTARTHATÓSÁGI/ESG SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben. Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának fenntarthatósági ágához kapcsolódó döntés-előkészítő anyagok készítése. Az NKP zöldkötvény-portfóliójának elemzése, fejlesztési lehetőségeinek kidolgozása. Fenntarthatósági elemzések készítése. Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal.

ELEMZŐ-KOCKÁZAT- ÉS PROJEKT SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben. Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anya-gok készítése. A vállalati kötvények kockázatkezelési politikájának végrehajtása, egyedi vállalati elemzések készíté-se. Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal. Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése.

Elemző (KVE VKSE)

Célzott kutatások folytatása és elemzések készítése a gazdaság fenntartható felzárkózásáról, a versenyképesség erősítését szolgáló strukturális politikákról, A magyar gazdaság versenyképességét hosszabb távon befolyásoló fejlemények elemzése, különös tekintettel a fizikai, a pénzügyi, a humán és a természeti tőkét érintő folyamatokra és intézményi tényezőkre, A mértékadó intézmények, nemzetközi szervezetek versenyképességi és strukturális reformok szempontjából releváns elemzéseinek nyomon követése és értékelése, Közreműködés az MNB kiadványainak strukturális reformokat, költségvetési folyamatokat, a magyar gazdaság versenyképességét tárgyaló részeinek elkészítésében.

FEJLESZTŐ / SENIOR FEJLESZTŐ

Effector platformon működő alkalmazások fejlesztése Effector low-coding platform alkalmazásával, illetve Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven; új alkalmazások, folyamatok kialakításában aktív fejlesztői szerepvállalás; alkalmazáskomponensek tervezése, fejlesztése; meglévő alkalmazások, modulok integrálása; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása;

FELÜGYELŐ (PMF)

a pénzügyi vállalkozások által küldött adatszolgáltatások, a pénzügyi vállalkozásokkal kapcsolatos hírek, értesülések figyelemmel kísérése és elemzése, valamint az intézményekről rendelkezésre álló adatok kockázati szempontból történő elemzése; fogyasztóvédelmi és prudenciális vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásokban a beérkezett kérelmek kivizsgálása; aktív közreműködés a felügyelési eszközök és folyamatok fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi és prudenciális elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi vállalkozások tevékenységének, termékeinek monitoringjában;

FELÜGYELŐ (TPI)

Részvétel vizsgálatvezetőként vagy felügyelőként piaci visszaélés gyanúja (tiltott piaci manipuláció, tiltott bennfentes kereskedelem) esetén, hivatalból indított piacfelügyeleti eljárásokban; piaci visszaélés tárgyában, illetve a vállalatfelvásárlási szabályok megsértésére vagy short ügyletekre vonatkozóan tett bejelentések értékelése és kivizsgálása; piaci visszaélések témájában érkező nemzetközi jogsegélyek teljesítésében való részvétel; a főosztály munkájával kapcsolatos beszámolók, előterjesztések, feljegyzések, összefoglalók elkészítése, illetve az abban való részvétel; részvétel jogszabályok, belső szabályozó dokumentumok, vezetői és vezetői testületi döntések, közlemények, állásfoglalások, ajánlások, útmutatók és egyéb felügyeleti kiadmányok elkészítésében és véleményezésében, illetve ezek változásának munkaköre ellátásához szükséges ismerete és folyamatos figyelemmel kísérése;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

GYAKORNOK/JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (DIG)

Elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése a hazai és nemzetközi pénzügyi technológiai és innovációs (FinTech) trendekről, koncepciókról, az intézmények által alkalmazott technológiákról. Az innovatív technológiai megoldások /megosztott főkönyvi technológiák (DLT), mesterséges intelligencia (AI), gépi tanulás (ML), stb./ fejlődésének nyomon követése, az érintett szervezeti egységekkel együttműködésben javaslatok kidolgozása azok jegybankon belüli, vagy a pénzügyi szektort érintő lehetséges gyakorlati alkalmazására. A digitalizációs újítások jegybanki alkalmazhatóságának, a jegybankon belüli technológiai és folyamat oldali megújulás lehetőségeinek elemzése és feltárása. A banki adatvagyon hatékonyabb felhasználására tett javaslatok kidolgozása ML igénybevételével; ezen témakörökben döntés-előkészítő anyagok készítése, valamint a projektek érintett területekkel közös megvalósításának koordinálása. A pénzügyi szektor digitalizációjának, innovatív technológiák alkalmazásának (AI, ML, DLT, stb.) témakörében végzett kutatások készítése, ezek publikálása. Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk készítése.

JOGÁSZ (BPE)

Elsősorban biztosítóknál, biztosításközvetítőknél, esetlegesen önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknál és magánnyugdíjpénztáraknál folytatott jogérvényesítési eljárásokban való jogi konzulensi feladatok ellátása; elsősorban a biztosítási, esetlegesen az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári szektor intézményeinél lefolytatott ellenőrzési eljárásokat lezáró, illetve az ezen intézményeket érintő egyéb jogérvényesítési határozatok és végzések tervezetének az elkészítése; esetlegesen döntés-előkészítés, illetve ügykezelés a biztosítási, biztosításközvetítői tevékenységgel összefüggő engedélyezési, bejelentési, nyilvántartási kérelmek tekintetében, szükség szerint előbbi feladatok ellátása az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magánnyugdíj-pénztári, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói szektor tekintetében is; jogi állásfoglalások kialakítása; az Európai Unió szakbizottságaiban, szakértői munkacsoportjaiban kijelölés esetén az MNB képviseletének ellátása;

JOGÁSZ (PJF)

Döntés-előkészítés illetve ügykezelés a pénzpiaci intézményekkel összefüggő jogérvényesítési feladatok kapcsán; az MNB felügyelete alá tartozó pénzpiaci intézmények működését érintő jogi állásfoglalások kialakítása; kijelölés alapján pénzpiaci intézményeknél folytatott ellenőrzési eljárásokban való jogi konzulensi feladatok ellátása; kijelölés alapján tagság az MNB belső munkacsoportjaiban; jogi tartalmú beadványok, hatósági megkeresések megválaszolása;

JUNIOR AKTUÁRIUS

Modellek építése, az aktuárius módszerekkel megragadható kockázatok elemzése és értékelése, különös tekintettel a tőkehelyzetre és a tartalékokra; intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése; részvétel a biztosítók helyszíni vizsgálataiban; saját kockázat- és szolvenciaértékelések (ORSA) feldolgozása; EIOPA munkacsoporti tagsággal járó feladatok és külföldi társfelügyeletekkel való együttműködés.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ

Közreműködés az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. Az új munkatárs az Igazgatóság Közgazdasági modellezési főosztályának tevékenységébe kapcsolódik be, mely során részt vesz a makrogazdasági témájú önálló elemzési, kutatási projektekben. Részletesen: Részvétel az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeinek működtetésében és fejlesztésében Előrejelzések készítése az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeivel Makrogazdasági és mikroökonómiai témájú önálló elemzési, kutatási projektekben való részvétel

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ (KGE KEF)

Közreműködés részfeladatok, kisebb komplexitású feladatok ellátásában az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterületekre vonatkozóan. A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő-, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (NMG NMPF)

A nemzetközi monetáris politikai trendek és az azokat meghatározó döntések nyomon követése, az európai és egyéb gazdaságpolitikai fórumokon felmerülő aktuális monetáris politikai témák, illetve legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelemmel kísérése; A Bank felsővezetésének tájékoztatása a monetáris politikát meghatározó legfőbb nemzetközi trendekről, valamint közreműködés a hazai monetáris politikai döntések előkészítésében; Részvétel az Inflációs jelentés című kiadvány, illetve egyéb kiadványok készítésében és az előrejelzési folyamatban; Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel a nemzetközi monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban; A Bank képviselete nemzetközi monetáris politikai szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ / VEZETŐ KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (NMG NMPF)

A nemzetközi monetáris politikai trendek és az azokat meghatározó döntések nyomon követése, az európai és egyéb gazdaságpolitikai fórumokon felmerülő aktuális monetáris politikai témák, illetve legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelemmel kísérése, feljegyzések, javaslatok készítése; A Bank felsővezetésének tájékoztatása a monetáris politikát meghatározó legfőbb nemzetközi trendekről, valamint közreműködés a hazai monetáris politikai döntések előkészítésében; Részvétel az Inflációs jelentés című kiadvány, illetve egyéb kiadványok készítésében és az előrejelzési folyamatban; Elemzések, tanulmányok készítése, valamint kvantitatív kutatásokban való részvétel a nemzetközi monetáris politika vitele szempontjából releváns témákban. Közreműködés az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében; A Bank képviselete nemzetközi monetáris politikai szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

OKTATÁSI SZAKÉRTŐ

A felsőoktatási jogszabályi változások és események figyelemmel követése, kapcsolódó elemzések, döntés-előkészítő anyagok előkészítésében való közreműködés. Az MNB törvényben meghatározott oktatási feladataihoz, a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiájához és azokra tekintettel a Pallas Athéné Közgondolkodási Programhoz igazodó oktatási programok működtetésében, a bel- és külföldi felsőoktatási intézmények közötti együttműködések szorosabbá tételében, illetve mindezek koordinálásában, továbbá a Bank által meghirdetett Közgondolkodási Program megvalósításában való közreműködés. Kapcsolattartás az aktív hazai felsőoktatási és tudományos szervezetekkel, műhelyekkel, szakértőkkel, a nemzetközi együttműködési programok szervezésében való részvétel. Szakértői és/vagy jogi közreműködés a közgazdasági gondolkodás, illetve az ezt segítő intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztése terén hozandó döntések előkészítésében, koordinálásában és azok végrehajtásában, az általános közgazdasági műveltség növeléséhez kapcsolódó oktatási programok szervezésében. Rendszeres vezetői összefoglaló készítése a rendszeres és eseti jellegű gazdaság- és oktatásstratégiai döntések szempontjából releváns közép- és hosszú távú hazai, regionális és globális trendek, nemzetközi legjobb gyakorlatok, élvonalbeli oktatási tartalom alakulásáról, azok becsatornázási lehetőségeiről.