" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

Adatszolgáltatási és incidens menedzser - Felügyelő

A szakterület jogszabályokból, SZMSZ-ből, a Magyar Nemzeti Bank szabályzataiból, felsővezetői utasításaiból, rendelkezéseiből eredő feladatainak ellátása. Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az intézmények informatikai incidenseinek kezelésében, adminisztrálásában. Szakértői értékelések készítése az MNB hatáskörébe tartozó riporting tevékenységek informatikai vonatkozású feladataival kapcsolatban. Részvétel az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai adatszolgáltatási és incidensmenedzselési módszereinek kidolgozásában és továbbfejlesztésében. Az információ-technológiával kapcsolatos, valamint a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, illetve a szakmában alkalmazott legjobb gyakorlatok, azok nemzetközi fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése és a módszertanokba történő beépítése.

Adatszolgáltatási és incidens menedzser - Junior felügyelő

A szakterület jogszabályokból, SZMSZ-ből, a Magyar Nemzeti Bank szabályzataiból, felsővezetői utasításaiból, rendelkezéseiből eredő feladatainak ellátása. Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az intézmények informatikai incidenseinek kezelésében, adminisztrálásában. Szakértői értékelések készítése az MNB hatáskörébe tartozó riporting tevékenységek informatikai vonatkozású feladataival kapcsolatban. Részvétel az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai adatszolgáltatási és incidensmenedzselési módszereinek kidolgozásában és továbbfejlesztésében. Az információ-technológiával kapcsolatos, valamint a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, illetve a szakmában alkalmazott legjobb gyakorlatok, azok nemzetközi fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése és a módszertanokba történő beépítése.

Adatszolgáltatási és TLPT koordinátor - Felügyelő

A szakterület jogszabályokból, SZMSZ-ből, a Magyar Nemzeti Bank szabályzataiból, felsővezetői utasításaiból, rendelkezéseiből eredő feladatainak ellátása. Részvétel az MNB TLPT hatósági feladatainak ellátásában (intézményi kijelölés, ütemtervek validálása, TPLT teszt menedzseri feladatok ellátása, más tagállamok hatóságaival való együttműködés). Szakértői értékelések készítése az MNB hatáskörébe tartozó riporting tevékenységek informatikai vonatkozású feladataival kapcsolatban. Részvétel az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai adatszolgáltatási és TPLT módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában és továbbfejlesztésében. Az információ-technológiával kapcsolatos, valamint a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, illetve a szakmában alkalmazott legjobb gyakorlatok, azok nemzetközi fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése és a módszertanokba történő beépítése.

ALKALMAZÁSGAZDA

Informatikai alkalmazások üzemszerű működésének biztosítása. Alkalmazásfelügyeleti feladatok ellátása. Kapcsolattartás a felhasználókkal. Felhasználói profilok, csoportok megtervezése, kialakítása, karbantartása, nyilvántartása, felhasználói jogosultsági igények kezelése. Az alkalmazásverzió támogatási ciklusok nyomon követése, verzióváltások kezdeményezése, valamint részvétel azok tesztkörnyezetbe való telepítésében.

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A VIBER működtetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A bankközi elszámolásforgalom biztosítása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Együttműködés külső szervezetekkel és az MNB szakterületeivel.

BANKMŰVELETI SZAKÉRTŐ (BFO)

A VIBER működtetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A bankközi elszámolásforgalom biztosítása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Együttműködés külső szervezetekkel és az MNB szakterületeivel.

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (Pénzügyi vállalkozások és egyéb szolgáltatók)

A kijelölt pénzügyi vállalkozások tekintetében a pénzügyi vállalkozások által küldött adatszolgáltatások, a pénzügyi vállalkozásokkal kapcsolatos hírek, értesülések, jelzések és bejelentések figyelemmel kísérése, kockázati szempontból történő elemzése, értékelése, valamint szükség esetén intézkedési javaslatok megfogalmazása az aggályos működés megelőzése/megakadályozása érdekében; fogyasztóvédelmi és prudenciális vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, a beérkezett kérelmek kivizsgálása a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásokban; aktív közreműködés a felügyelési eszközök és folyamatok fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi és prudenciális elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi vállalkozások tevékenységének, termékeinek monitoringjában;

FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYEK - VEZETŐ ELEMZŐ

Részvétel a Fenntartható pénzügyek főosztály munkájában különösen az alábbiak szerint: fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos elemzési feladatok végzése, zöld finanszírozási javaslatok, koncepciók kialakítása; uniós és hazai fenntarthatósági témájú, ESG szabályozási környezet követése; fenntarthatósági témájú – adott esetben nemzetközi - projektekben való részvétel; fenntartható pénzügyi kutatásokban, tanulmányok készítésében való részvétel;

HR PROJEKTASSZISZTENS

HR projektek adminisztrációs feladatainak ellátása. Az adott projektek szakmai hátterének kutatása, feldolgozása, információk gyűjtése. Kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése. Prezentációk készítése. Részvétel rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

INFORMATIKAI RENDSZERMÉRNÖK

LINUX és Windows szerverek üzemeltetése. Központi management eszközök felügyelete (naplózás, vírusvédelem). Storage üzemeltetés. Felelősségi körébe tartozó részterület (pl. SAP bázis) működtetése, folyamatos fejlesztése, eljárásrendek karbantartása és adminisztratív teendők ellátása. Proaktív rendszerfelügyelet.

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (DIGP)

A pénzügyi digitalizáció és innováció témakörében elemzések, tájékoztatók, prezentációk készítése. Felsővezetői döntés-előkészítés támogatása a legújabb FinTech trendekkel, innovatív technológiákkal kapcsolatosan. Szakmai cikkek publikálása, részvétel az MNB FinTech és Digitalizációs jelentés elkészítésében. Részvétel nemzetközi szinten is egyedülálló jegybanki digitális pilot projektekhez kapcsolódó K+F feladatokban (pl. Diákszéf mobilapplikáció, Pénzmúzeum mobilapplikáció). Digitális transzformációt ösztönző jegybanki eszköztár fejlesztése, modernizálása (pl. MNB FinTech stratégia, MNB ajánlás a hitelintézetek digitális transzformációjáról).

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (DIGT)

Gépi tanulás, mesterséges intelligencia megoldások alkalmazása és fejlesztése. Tradicionális statisztikai és ökonometriai módszerek alkalmazása, strukturált és strukturálatlan adatok elemzése, kutatások és szakmai anyagok készítése (end-to-end megoldások az adatrendszerek kialakításától az eredmények értékeléséig). A banki adatvagyon hatékonyabb felhasználására tett javaslatok kidolgozása; a projektek érintett területekkel közös megvalósításának koordinálása, a megoldások meglévő rendszerbe való integrálása. Innovatív technológiai megoldások (pl. blokklánc) fejlődésének nyomon követése, javaslatok kidolgozása azok jegybankon belüli gyakorlati alkalmazására vonatkozóan. Döntés-előkészítő anyagok, helyzetértékelések készítése a pénzügyi technológiai és innovációs (FinTech) trendekről, koncepciókról, alkalmazott technológiákról.

JUNIOR ELEMZŐ/KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (SFI)

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben. Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának keretrendszeréhez kapcsolódó döntés-előkészítő anyagok készítése. A vállalati kötvények kockázatkezelési politikájának végrehajtása, egyedi vállalati elemzések készítése. Kapcsolattartás és tárgyalás a piaci szereplőkkel, hitelintézetekkel, kibocsátókkal, legnagyobb hazai vállalatokkal. Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése.

LIKVIDITÁSI SZAKÉRTŐ - VEZETŐ MODELLEZŐ

Hitelintézetek likviditási helyzetének folyamatos (napi, havi, negyedéves szintű) monitoringja; aktív részvétel a likviditási felülvizsgálatokban (ILAAP), vizsgálatokban, vizsgálati interjúk lefolytatása; részvétel a felügyeleti módszertanok (pl. likviditási stresszteszt, monitoring mutatók) fejlesztésében; kockázatértékelések, elemzések készítése, vezetői prezentációk összeállítása; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása;

ORSZÁGOS PROJEKTVEZETŐ (BFO)

A VIBER üzenetszabvány-váltás (ISO 20022) országos projekt vezetése annak lezárásáig. Részvétel a projekt mérföldköveinek, illetve az ezek változtatására irányuló javaslatok kidolgozásában. A projektben résztvevő pénzintézetek, szervezetek és az MNB közötti konzultációk, egyeztetések, előrehaladás koordinációja. Előrejelzések, kimutatások, beszámolók készítése. A felmerülő problémák nyilvántartása, közreműködés az elhárításukban.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ

Részvétel a banki tőkeszükségletet meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban, elősorban a hitelezési és működési kockázatok tekintetében; közreműködés a hitelintézetek hitelezési és működési kockázati tőkeszámítási modelljeinek rekonstruálásában és challenge-elésében, javíttatásában. Továbbfejlesztési javaslatok és előírások megfogalmazása; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, elemzése; részvétel hazai és nemzetközi bankcsoportok modellvalidációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek és módszertanok fejlesztésében;

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. Az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítése és megszervezése. A nemzetközi protokoll és rendezvényszervezési trendek figyelemmel kísérése és azokkal kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítése. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

RENDSZERSZERVEZŐ

Informatikai projektben rendszerszervezői feladatok ellátása. A feladatok előkészítése során egyeztetés az Informatikai igazgatóság szervezeti egységeivel és a szakterületi megrendelőkkel, a fejlesztés célszerű megvalósítási módjáról, lehetőségeiről. Jelentések készítése a fejlesztési igényekről. A fejlesztési igények felülvizsgálata a meglévő alkalmazás architektúra és már működő megoldások figyelembevételével. Részvétel a specifikációk előkészítésében.

SAP RENDSZERMÉRNÖK

SAP rendszer működésének felügyelete, bázis adminisztrátori feladatok végrehajtása. Az SAP működési biztonságához szükséges tevékenységek tervezése és végrehajtása, megelőző karbantartások lebonyolítása, hibák elhárítása. Verzióváltások lebonyolítása. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása. Üzemeltetési dokumentumok kialakítása, naprakészen tartása.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (DLO)

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, -számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalékképzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.