" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

SZABÁLYOZÁSI SZAKÉRTŐ

Részvétel az MNB felügyeleti tevékenységét érintő hazai és EU jogszabályok előkészítésében, véleményezésében és figyelemmel kísérésében. Szakmai koordináció az egységes szabályozói MNB álláspont kialakítása érdekében. A felügyelési tevékenység során felmerülő szabályozási igények értékelése, szükség esetén módosítási javaslat kidolgozása. Közreműködés felügyelt szektorokat érintő szabályozók (pl. rendeletek, ajánlások, vezetői körlevelek) kidolgozásában. Részvétel az Európai Felügyeleti Hatóságok által gondozott szakmai anyagok hazai implementálásában.

ÜGYFÉLADMINISZTRÁCIÓS MUNKATÁRS (DIG)

A terület digitális pénzügyekhez kapcsolódó mobil applikációival összefüggő adminisztrációs és ügyfélkapcsolati feladatok ellátása: ügyfélazonosítási feladatok végrehajtása a megfelelő ügyfélátvilágítási előírások alapján, elektronikus úton és személyesen (budapesti, illetve vidéki helyszíneken); ügyfél dokumentumok bekérése, nyomon követése, jóváhagyással kapcsolatos feladatok ellátása; működési kockázatok feltérképezése, értékelése, minimalizálása. Az applikációkhoz beérkező panaszok, észrevételek kezelése és vizsgálata.

ÜGYFÉLKAPCSOLATI REFERENS

Fogadja és kezeli az MNB ügyfélszolgálatára érkező személyes ügyfeleket és telefonos megkereséseket, tájékoztatást nyújtva a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítés lehetséges módjairól, pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben a fogyasztói döntések támogatása, a fogyasztók pénzügyi tájékozottságának, ismereteinek bővítése és pénzügyi tudatosságának növelése érdekében; az ügyfélmegkeresések alapján a pénzügyi szektor negatív folyamatainak megelőzése érdekében az új típusú kockázatokról vagy azok lehetőségéről jelzés, elemzés készítése; az ügyfélmegkeresések kezelése során a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásáról általános tájékoztatás nyújtása; vezetői szignálás alapján pénzügyi tárgyú fogyasztói e-mailek megválaszolása; pénzügyi tárgyú, azon belül elsősorban fogyasztóvédelmi vonatkozású jogszabályok, azok változásai, ajánlások, etikai normák figyelemmel kísérése, a változások napi munkába történő beépítése, szükség szerint tájékoztatás készítése.

VEZETŐ ELEMZŐ (FPF)

Részvétel a Fenntartható pénzügyek főosztály munkájában különösen az alábbiak szerint: fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos elemzési feladatok végzése, különösen a banki ESG szabályozás hazai és uniós kialakítása kapcsán; fenntartható pénzügyi kutatásokban, tanulmányok készítésében való részvétel; rövid elemzések, szakmai cikkek készítése; részvétel fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos nemzetközi munkacsoportokban (EBA, NGFS) és munkafolyamatokban;

VEZETŐ FELÜGYELŐ/FELÜGYELŐ (HFF)

A felügyelt bankcsoport stratégiájának, pénzügyi terveinek, kockázati profiljának folyamatos nyomon követése, javaslattétel a feltárt kockázatok kezelésére; A felügyelt intézmény jogszabályoknak megfelelő és prudens működésének biztosítása, hozzájárulás a jó gyakorlatok terjedéséhez; Részvétel a felügyelt intézmény helyszíni vizsgálataiban; Részvétel a bankcsoportok felügyelési programjának kialakításában és végrehajtásában; Részvétel a magyar bankrendszer működésére vonatkozó jogszabályok és MNB ajánlások kidolgozásában;

VEZETŐ FELÜGYELŐ - HITELKOCKÁZATI SZAKÉRTŐ

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: Átfogó, cél- és témavizsgálatokban való részvétel hitelkockázati témakörök kapcsán (vállalati hitelezés, fedezetkezelés, monitoring, NPL); eseti kijelölés alapján vizsgálatvezetői feladatok ellátása; a kompetenciájába tartozó hitelezési kockázatok szakértői feladatainak ellátása; kijelölés alapján részvétel az EU, más nemzetközi szervezetek, illetőleg az általuk létrehozott munkacsoportok munkájában;

VEZETŐ FELÜGYELŐ - IT FELÜGYELET

Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelés nyújtása az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozásának és továbbfejlesztésének támogatása. Az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődésének nyomon követése.

VEZETŐI ASSZISZTENS (EK)

A Protokoll és rendezvényszervezési főosztályvezető munkájának operatív támogatása a kapcsolódó szakmai részfeladatok, adminisztratív, szervezési feladatok ellátásával, a főosztályvezetőhöz érkező megkeresések feldolgozásával és rendszerezett továbbításával. A döntéselőkészítő előterjesztések, javaslatok véleményezésében, előkészítésében, kidolgozásában való részvétel; valamint a szakmai anyagok ellenőrzése, összefoglalt prezentálása, továbbá különböző szakmai jelentések, feljegyzések készítése, a szakterületek által megvalósítandó munkafolyamatok koordinálása. A határidők nyomon követése, betartásának elősegítése, operatív támogatás nyújtása. A főosztály munkavállalóival kapcsolatos adminisztrációs teendők (pl. jogosultságok ügyintézése stb.) ellátása, naprakész nyilvántartások vezetése, az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség rendszeres, pontos biztosítása. Szükség esetén közreműködés a programok zavartalan lebonyolításában. Önálló ügyintézés a főosztályt érintő beszerzések, javítások, karbantartások és működéshez kapcsolódó egyéb ügyekben a munka zavartalanságának biztosítása érdekében.

VEZETŐ IT SECURITY ANALYST

A bank informatikai biztonsági eszközei által generált vagy a bank felhasználói által jelentett biztonsági incidensek kezelése, együttműködésben a banki szakterületekkel és a hatóságokkal. Információbiztonsági kockázatelemzések és etikus hacking vizsgálatok lefolytatása, a fenyegetettségek értékelése, továbbá a hálózatbiztonsági és sérülékenységi vizsgálatok elvégzése. Konfigurációelemzés, illetve az incidensek utólagos vizsgálatának tanulságainak feldolgozása. Információbiztonsági alkalmazások bevezetésében, üzemeltetésében, biztonsági célú használatában való aktív részvétel és koordináció. Részvétel IT vonatkozású fejlesztési és rendszerintegrációs projektekben, az informatikai üzem- és üzemeltetés biztonsági tervezésben, az informatikai területek támogatása a végrehajtásban, az információbiztonsági irányelveket, legjobb gyakorlatot képviselve.