" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

FEJLESZTŐ / SENIOR FEJLESZTŐ

Effector platformon működő alkalmazások fejlesztése Effector low-coding platform alkalmazásával, illetve Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven; új alkalmazások, folyamatok kialakításában aktív fejlesztői szerepvállalás; alkalmazáskomponensek tervezése, fejlesztése; meglévő alkalmazások, modulok integrálása, továbbfejlesztése; fejlesztői tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása;

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi szervezetek tevékenységének, termékeinek fogyasztóvédelmi monitoringjában; a kijelölt intézmények tekintetében a folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának keretében: az intézményekkel kapcsolatos hírek, értesülések figyelemmel kísérése és elemzése, az intézmények termékeinek naprakész ismerete, valamint kockázati szempontból történő elemzése; fogyasztóvédelmi vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, továbbá a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban a beérkezett kérelmek kivizsgálása;

IT PROJEKTASSZISZTENS

Az IT projektmenedzserek adminisztratív támogatása. Nyilvántartások naprakész vezetése. Megbeszélések szervezése. Aktuális feladatok nyomon követése. Kapcsolattartás a társosztályokkal.

JUNIOR AKTUÁRIUS / AKTUÁRIUS

Modellek építése, az aktuárius módszerekkel megragadható kockázatok rendszeres elemzése és értékelése, különös tekintettel a tőkehelyzetre és a tartalékokra; részvétel a Központi KGFB Tételes Adatbázissal (KKTA) kapcsolatos aktuáriusi feladatokban; intézményi és szektorszintű Szolvencia II-es adatok vizsgálata, elemzése; részvétel a biztosítók helyszíni vizsgálataiban; saját kockázat- és szolvenciaértékelések (ORSA) feldolgozása;

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (DFF)

Részvétel a Digitális felügyelésért felelős főosztály munkájában különösen az alábbiak szerint: támogatott felügyeleti területek üzleti igényeinek felmérése; szoros együttműködés a támogatott felügyeleti területekkel; felügyeleti területek igényei alapján a támogatást célzó monitoring riportok fejlesztése, tesztelése; riportok vizualizációjának elkészítése;

LIKVIDITÁSI SZAKÉRTŐ - VEZETŐ MODELLEZŐ

Hitelintézetek likviditási helyzetének folyamatos (napi, havi, negyedéves szintű) monitoringja; aktív részvétel a likviditási felülvizsgálatokban (ILAAP), vizsgálatokban, vizsgálati interjúk lefolytatása; részvétel a felügyeleti módszertanok (pl. likviditási stresszteszt, monitoring mutatók) fejlesztésében; kockázatértékelések, elemzések készítése, vezetői prezentációk összeállítása; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása;

NEMZETKÖZI SZAKÉRTŐ (NKI)

Az ázsiai jegybankokkal, felügyeleti hatóságokkal, pénzügyi intézményekkel, think tankekkel és felsőoktatási intézményekkel való kétoldalú kapcsolattartás, koordináció, információcsere elősegítése, új együttműködési területek feltárása, közös projektek koordinálása, egyedi megkeresések kezelése. Az MNB számára releváns intézmények működésének figyelemmel kísérése, működésükről a felsővezetés és a szakértők számára tájékoztatás nyújtása. Részvétel a partner intézményekről és a felelősségi körébe tartozó relációkról készülő pénzügyi, gazdasági, külpolitikai és geopolitikai elemzések elkészítésében. Közreműködés az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítésében, szervezésében. Rendszeres nemzetközi sajtófigyelés, közreműködés az ezzel kapcsolatos összefoglaló anyagok elkészítésében.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ

Részvétel a banki tőkeszükségletet meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban, elősorban a hitelezési és működési kockázatok tekintetében; közreműködés a hitelintézetek hitelezési és működési kockázati tőkeszámítási modelljeinek rekonstruálásában és challenge-elésében, javíttatásában. Továbbfejlesztési javaslatok és előírások megfogalmazása; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, elemzése; részvétel hazai és nemzetközi bankcsoportok modellvalidációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek és módszertanok fejlesztésében;

RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. Az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítése és megszervezése. A nemzetközi protokoll és rendezvényszervezési trendek figyelemmel kísérése és azokkal kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítése. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

RENDSZERSZERVEZŐ

Informatikai projektben rendszerszervezői feladatok ellátása. A feladatok előkészítése során egyeztetés az Informatikai igazgatóság szervezeti egységeivel és a szakterületi megrendelőkkel, a fejlesztés célszerű megvalósítási módjáról, lehetőségeiről. Jelentések készítése a fejlesztési igényekről. A fejlesztési igények felülvizsgálata a meglévő alkalmazás architektúra és már működő megoldások figyelembevételével. Részvétel a specifikációk előkészítésében.

SAP ALKALMAZÁSGAZDA

SAP modulok és ahhoz kapcsolódó alkalmazások üzemszerű működésének biztosítása, ezek közül kiemelten a HR modullal kapcsolatos feladatok ellátása. Alkalmazásfelügyeleti feladatok végrehajtása, koordinálása, ellenőrzése. Kapcsolattartás a felhasználókkal. Felhasználói profilok megtervezése, kialakítása, karbantartása, jogosultsági igények kezelése. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása.

SAP RENDSZERMÉRNÖK

SAP rendszer működésének felügyelete, bázis adminisztrátori feladatok végrehajtása. Az SAP működési biztonságához szükséges tevékenységek tervezése és végrehajtása, megelőző karbantartások lebonyolítása, hibák elhárítása. Verzióváltások lebonyolítása. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása. Üzemeltetési dokumentumok kialakítása, naprakészen tartása.

statisztikai elemző / vezető statisztikai elemző (FSF)

Adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységesen előírt felügyeleti adatszolgáltatások hazai alkalmazása Részvétel európai szintű biztosítási munkacsoportokban Elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek kidolgozásában való részvétel A beérkező adatokra épülő monitoring rendszer működtetése és a fejlesztésében való részvétel Felügyeleti jelentések adattartalmának értelmezése, adatszolgáltatói és felhasználói kérdések megválaszolása

VEZETŐ ELEMZŐ - ADATVIZUALIZÁCIÓS SZAKÉRTŐ

Részvétel a Digitális felügyelésért felelős főosztály munkájában különösen az alábbiak szerint: támogatott felügyeleti területek üzleti igényeinek felmérése; szoros együttműködés a támogatott felügyeleti területekkel; felügyeleti területek igényei alapján a támogatást célzó monitoring riportok fejlesztése, tesztelése; riportok vizualizációjának elkészítése;

VEZETŐ ELEMZŐ - SAS FEJLESZTŐ

Részvétel a Digitális felügyelésért felelős főosztály munkájában különösen az alábbiak szerint: támogatott felügyeleti területek üzleti igényeinek felmérése; szoros együttműködés a támogatott felügyeleti területekkel; felügyeleti területek igényei alapján a támogatást célzó monitoring riportok fejlesztése, tesztelése; riportok vizualizációjának elkészítése;

VEZETŐ FELÜGYELŐ - IT FELÜGYELET

Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelés nyújtása az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozásának és továbbfejlesztésének támogatása. Az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődésének nyomon követése.