" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BÉRSZÁMFEJTŐ, TB ÜGYINTÉZŐ

Bérszámfejtési feladatok teljes körű ügyintézése. Munkabérek és bérjellegű kifizetések rögzítése, ellenőrzése, számfejtése. Bérszámfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatások, bevallások, jelentések, kimutatások, statisztikák készítése. TB ügyintézés, ellátások számfejtése, ellenőrzése kifizetések előkészítése, bevallások, statisztikai jelentések, elemzések készítése. Teljes körű TB ügyintézés - kifizetői feladatok ellátása. Nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása. Béren kívüli juttatások és egyéb költségtérítések elszámolása, az igényelt juttatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ

Felvigyázói és felügyeleti minőségében elemzi és értékeli a rendszerkockázati szempontból kiemelt fizetési és elszámolási rendszerek és az egyes fizetési megoldások (internetbank, mobil fizetések, innovatív fizetési megoldások) működését, valamint az üzleti folyamatok támogatását biztosító technikai megvalósításokat. Közreműködik a PSD2-vel kapcsolatos informatikai és információbiztonsági követelményeket érintő, az egyes számlavezető pénzforgalmi intézményeknél és harmadik fél szolgáltatóknál végzett pénzforgalmi ellenőrzések során. Támogatja az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozását és továbbfejlesztését. Nyomon követi az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődését. Részt vesz az Európia Központi Bank (EKB), az Európai Bankhatóság (EBA) ás az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) nemzetközi munkacsoportjaiban.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

HR KONTROLLER

Részvétel a HR controlling és reporting rendszer működtetésében és fejlesztésében, HR költséggazdai hatáskörbe tartozó költségek monitorozása, tervezése (bér, juttatások, egyéb), Elemzések és kimutatások készítése, vezetői döntések támogatása, Terv-tény összehasonlítások, jelentések, belső és külső statisztikák készítése és elemzése, Bértömeg-gazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése, elemzések, beszámolók készítése.

JOGÁSZ (TFJ)

Közreműködés a szakterület feladatkörébe tartozó hatósági döntések tervezetének előkészítésében, a felügyeleti vizsgálatok lebonyolításának támogatása, továbbá személyes részvétel a helyszíni vizsgálatokban, a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő kérdésekben, részvétel a felügyeleti állásfoglalások kialakításában és véleményezésében, közreműködés a jogszabályok és egyéb szabályozó eszközök előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben a felügyeleti vélemény kialakításában.

JUNIOR KOCKÁZATELEMZŐ / KOCKÁZATELEMZŐ (SFI)

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben; Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése; A vállalati kötvények kockázatkezelési feladatainak ellátása, egyedi vállalati elemzések készítése; Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal; Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése;

JUNIOR KUTATÓ/KUTATÓ

Alkalmazott kutatások önálló végzése, a kutatás eredményeinek publikálása az MNB saját kiadványaiban, valamint tudományos folyóiratokban, Háttérelemzések készítése döntés-előkészítő anyagok megalapozásához, Kutatók és vezető kutatók munkájának támogatása a junior kutató pozíció esetén, Adatbázisok kezelése, tisztítása.

JUNIOR MODELLEZŐ/PÉNZÜGYI MODELLEZŐ

Részvétel a felügyelt hitelintézetek stratégiájának és üzleti modelljének vizsgálatában, a jövedelmezőségük fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok feltérképezésében, valamint az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó felügyeleti ajánlások kialakításában; részvétel a hitelintézetek működését leíró modellek és stressz tesztek kialakításában és továbbfejlesztésében; bankok mérlegének elemzése; belső banki stressztesztek értékelése, elemzése; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, vezetői prezentációk készítése;

Junior portfóliókezelő

Az ország devizatartalékainak operatív kezelésében való részvétel; Deviza- és kamatlábkockázat fedezeti derivatív műveletek végrehajtása; A devizatartalék-kezelés keretrendszerének továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás; Napi devizalikviditási pozíció menedzselése; Rövidlejáratú deviza hitel-betét műveletek lebonyolítása a belföldi hitelintézetekkel;

KOCKÁZATELEMZŐ / VEZETŐ KOCKÁZATELEMZŐ (SFI)

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben; Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése; A vállalati kötvények kockázatkezelési politikájának végrehajtása, egyedi vállalati elemzések készítése; Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal; Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése;

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (DLO)

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, -számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalék-képzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (TBO)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve: az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartását, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése.

VEZETŐ ELEMZŐ (DFF)

Szakterületi üzleti igények, elvárások felmérése, rendszerezése, kezelése; üzleti igényspecifikációk, funkcionális specifikációk készítése, átadása az informatikai/fejlesztői területnek, folyamatok dokumentálása; együttműködés a projekt résztvevőivel, kapcsolattartás az üzleti terület és a fejlesztői terület munkatársaival; fejlesztések tesztelése, előkészítése.