" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (DLO)

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, -számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalékképzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (TBO)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb levelezési és elszámolási feladatok elvégzése. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése. Közreműködés a bank külső és belső ellenőrzéséhez kapcsolódó adat- és információszolgáltatásban.

statisztikai elemző / vezető statisztikai elemző (FSF)

Adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységesen előírt felügyeleti adatszolgáltatások hazai alkalmazása Részvétel európai szintű biztosítási munkacsoportokban Elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek kidolgozásában való részvétel A beérkező adatokra épülő monitoring rendszer működtetése és a fejlesztésében való részvétel Felügyeleti jelentések adattartalmának értelmezése, adatszolgáltatói és felhasználói kérdések megválaszolása

Statisztikai elemző/ vezető statisztikai elemző (JBF)

Aktív részvétel a nemzeti számlák részét képző pénzügyi számlák összeállításában, a pénzügyi számlák adataira épülő hazai és nemzetközi publikációk, sajtóközlemények elkészítésében, különös tekintettel a háztartások és a pénzügyi intézmények számláinak összeállítására; Részvétel az adatok feldolgozását végző informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó követelményspecifikációk elkészítésében, az elkészült fejlesztések tesztelésében, működtetésében; Kapcsolattartás az MNB-n belüli szakterületekkel és a partnerintézményekkel, valamint együttműködés a hazai és nemzetközi elemzőkkel; Részvétel a szakterület által készített termékek módszertani fejlesztésében.

VEZETŐ ELEMZŐ - ADATVIZUALIZÁCIÓS SZAKÉRTŐ

Részvétel a Digitális felügyelésért felelős főosztály munkájában különösen az alábbiak szerint: támogatott felügyeleti területek üzleti igényeinek felmérése; szoros együttműködés a támogatott felügyeleti területekkel; felügyeleti területek igényei alapján a támogatást célzó monitoring riportok fejlesztése, tesztelése; riportok vizualizációjának elkészítése;

VEZETŐ ELEMZŐ - SAS FEJLESZTŐ

Részvétel a Digitális felügyelésért felelős főosztály munkájában különösen az alábbiak szerint: támogatott felügyeleti területek üzleti igényeinek felmérése; szoros együttműködés a támogatott felügyeleti területekkel; felügyeleti területek igényei alapján a támogatást célzó monitoring riportok fejlesztése, tesztelése; riportok vizualizációjának elkészítése;

VEZETŐ FELÜGYELŐ - IT FELÜGYELET

Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelés nyújtása az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozásának és továbbfejlesztésének támogatása. Az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődésének nyomon követése.

vezető statisztikai elemző

Aktív részvétel a mikroadatokat tartalmazó adatgyűjtések kialakításában, továbbfejlesztésében és minőségellenőrzésében A mikroadatokkal kapcsolatban külső és belső partnerekkel történő kapcsolattartás A mikroadat-menedzsmenthez kapcsolódó IT feladatok (pl. lekérdezések, riportok készítése, tesztelési feladatok stb.)