" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (TBO)

Treasury ügyletekkel kapcsolatos levelezési és elszámolási feladatok elvégzése, ideértve: az ügyfél- és törzsadatok aktuális állapotnak megfelelő nyilvántartását, valamint a főkönyvi egyeztetéseket, leltározást is. Treasury ügyletekkel kapcsolatban felmerült reklamációk ügyintézése. Egyéb lebonyolítási, levelezési és elszámolási feladatok elvégzése.

SENIOR IT BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐ

Jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása. Külső és belső auditokban való részvétel, audit megállapítások kezelése, eseti jellegű informatikai biztonsági audit vizsgálatok lefolytatása. IT-biztonsági dokumentációs rendszer folyamatos naprakészen tartása, belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. IT-biztonsági képzési anyagok kidolgozása. Informatikai rendszer- és adatbiztonság biztosítása, kockázatkezelési feladatok.

STATISZTIKAI MUNKATÁRS

Az MNB adatszolgáltatási rendeleteiben és határozataiban elrendelt egyes adatszolgáltatások befogadása, az adatbefogadási valamint az adatszolgáltatói kapcsolattartást érintő feladatok ellátása, ezen belül de nem kizárólagosan: a havi, negyedéves és éves R-kódú adatszolgáltatások, HITREG adatszolgáltatás, A hiányzó adatszolgáltatások begyűjtése, adatszolgáltatókkal való kommunikáció a hibátlan jelentések rendelkezésre állása érdekében, Az adatszolgáltatóktól érkezett jelentések tartalmi ellenőrzése az adatok előírásoknak való megfelelése céljából, Adatbefogadó és feldolgozó rendszerek napi használata, lekérdezések készítése, Adatátadási feladatok teljesítése más statisztikai szervek részére (pl. KSH).

Vezető elemző (DFF)

Részvétel a felügyeleti vizsgálatok helyszíni szakaszában a szükséges adatok, információk beszerzésének támogatásában; részvétel mind a folyamatos felügyelés, mind a vizsgálatok off-site szakaszának adatelemzéssel történő támogatásában; a terület felelőségi körébe tartozó riporting rendszerek fejlesztése és üzemeltetése.

VEZETŐ ELEMZŐ (FKI)

Új, innovatív elsősorban pénzügyi szektor folyamataihoz, termékeihez kapcsolódó technológiák feltérképezése, Pénzügyi innovációk nyomon követése, valamint az új termékek és technológiák piaci bevezetésének felügyeleti oldalról történő támogatása, A pénzügyi instrumentumok szabályozási környezetének vizsgálata és változtatására javaslattétel a hazai pénzügyi rendszer innovatív megújítása érdekében, A szakterületet kompetenciájába tartozó termékek és folyamatok felügyeleti szempontok szerinti elemzése és felsővezetők részére történő prezentációja, Aktív kommunikáció Innovációs HUB-ban, valamint Regulatory Sandbox-ban részt vevő startupokkal, fintech cégekkel.

VEZETŐ STATISZTIKAI ELEMZŐ (FMO)

A szakterület által készített fizetésimérleg-statisztikai közlemények, jelentések, elemzések készítése, illetve az elkészítésben való közreműködés. A publikációkhoz tartozó adatok, adatsorok összeállítása, ellenőrzése, számítások és becslések végzése. Részvétel a szakterület által készített termékek módszertani fejlesztésében a statisztikák, közlemények minőségének, megalapozottságának növelése érdekében. Kapcsolattartás az MNB-n belüli felhasználókkal és a partnerintézményekkel, a fizetésimérleg-statisztikai szakterület adatszolgáltatási igényeinek képviselete az adatszolgáltatók felé.

VEZETŐ STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ / STATISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZER SZAKÉRTŐ

Vezető statisztikai információs rendszer szakértő: Az adattárház fejlesztési projektjeiben való részvétel, az üzleti intelligenciát érintő fejlesztési feladatok elvégzése, esetenként koordinálása, Oracle, SAP Business Objects 4.2 környezetben, együttműködés külső fejlesztőkkel. Statisztikai információs rendszer szakértő: Programozási feladatok elvégzése Oracle, SAP Data Services környezetben. Mindkét pozíció: