" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Informatikai alkalmazások üzemszerű működésének biztosítása. Alkalmazásfelügyeleti feladatok ellátása. Kapcsolattartás a felhasználókkal. Felhasználói profilok, csoportok megtervezése, kialakítása, karbantartása, nyilvántartása, felhasználói jogosultsági igények kezelése. Az alkalmazásverzió támogatási ciklusok nyomon követése, verzióváltások kezdeményezése, valamint részvétel azok tesztkörnyezetbe való telepítésében.

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A VIBER működtetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A bankközi elszámolásforgalom biztosítása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Együttműködés külső szervezetekkel és az MNB szakterületeivel.

BANKMŰVELETI SZAKÉRTŐ (BFO)

A VIBER működtetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A bankközi elszámolásforgalom biztosítása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Együttműködés külső szervezetekkel és az MNB szakterületeivel.

ELEMZŐ – KRIPTOPIACI ELEMZŐ

Részvétel az MNB kriptoeszközökkel kapcsolatos felügyeleti feladatainak megvalósításában; kriptoeszközökre vonatkozó szakpolitikai vonatkozású projektekhez való hozzájárulás vagy azok vezetése a műszaki ismeretek és tapasztalat, valamint a projektirányítási készségek felhasználásával; részvétel a kriptoeszköz ökoszisztéma szereplőinek (pl. stablecoin kibocsátók, kriptoeszköz szolgáltatók) üzleti modelljének, jogszabályi megfelelésének kvantitatív és kvalitatív értékelésében (ideértve az egyes alkalmazások kipróbálását is); a kriptoeszköz ökoszisztéma folyamatos figyelemmel kísérése, naprakész információk a főbb trendekről; kommunikáció és kapcsolattartás az érintett szakterületekkel, Innovation HUB-bal, egyéb stakeholderrekkel, a nemzeti és külföldi szabályozó hatóságokkal, valamint az MNB képviselete a szükséges üléseken;

ESB ALKALMAZÁSGAZDA

ESB(Enterprise Service Bus) komponensek (IBM APP Connect Enterprise – ACE, IBM Message Queue – MQ, IBM Managed File Transfer – MFT) üzemszerű működésének biztosítása. Szolgáltatás orientált architektúra (SOA) szemléletű fejlesztések megtervezése, részvétel a megvalósítási projektekben. Alkalmazásfelügyeleti feladatok végrehajtása, koordinálása, ellenőrzése. Kapcsolattartás a felhasználókkal. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása.

FELÜGYELŐ / VEZETŐ FELÜGYELŐ (hitelkockázati szakértő)

A pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében a leendő kollégánk: folyamatosan figyelemmel követi és értékeli a felügyelt intézmények portfolió minőségének alakulását, követelés minősítési gyakorlatát, a megképzett értékvesztés szintek alakulását, annak módszertani változásait, szükség esetén javaslatokat tesz a felmerülő kockázatok kezelésére; a Felügyelet által indított vizsgálatokban és a folyamatos felügyelés keretében ellenőrzi a vizsgált intézmények követelés minősítési gyakorlatát, az IFRS9 szabályainak megfelelő értékvesztés képzés módszertanát és annak megfelelősségét; vezetői riportokat, összefoglaló értékeléseket készít a felügyelt intézmények portfolió minőségének értékeléséről; részt vesz a felügyeleti és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában;

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (KFO)

A felügyelete alá utalt intézményekkel összefüggő ügyek érdemi döntésre való előkészítése; az általa felügyelt intézményekhez kapcsolódó kockázatok rendszeres elemzése, értékelése; részvétel a közvetítők helyszíni vizsgálataiban; határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése; a helyszíni és helyszínen kívüli vizsgálatra való felkészülésben a vizsgálatot végzők támogatása, információk átadása a vizsgált közvetítőről;

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (PVS)

A kijelölt pénzügyi vállalkozások tekintetében a pénzügyi vállalkozások által küldött adatszolgáltatások, a pénzügyi vállalkozásokkal kapcsolatos hírek, értesülések, jelzések és bejelentések figyelemmel kísérése, kockázati szempontból történő elemzése, értékelése, valamint szükség esetén intézkedési javaslatok megfogalmazása az aggályos működés megelőzése/megakadályozása érdekében; fogyasztóvédelmi és prudenciális vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, a beérkezett kérelmek kivizsgálása a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásokban; aktív közreműködés a felügyelési eszközök és folyamatok fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi és prudenciális elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi vállalkozások tevékenységének, termékeinek monitoringjában;

IT BIZTONSÁGI COMPLIANCE FELELŐS

Jogszabályi, hatósági, valamint egyéb üzleti kötelezettségek előírásainak való megfelelés biztosítása, az ezekkel kapcsolatos információbiztonsági kontrollok kialakítása, betartatása és ellenőrzése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumainak előkészítése, karbantartása. Belső szabályzatok, szerződések informatikai biztonsági szempontú véleményezése. A Bank IT biztonsági szabályozó dokumentumai által előírt eljárások végrehajtásának biztosítása, az abban foglaltak betartásának ellenőrzése, az előírt nyilvántartások naprakész vezetése. A vonatkozó szabályozások szerinti folyamatba épített IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtása, valamint részvétel a teljes körű IT biztonsági kockázatelemzés végrehajtásában.

JOGÁSZ - KRIPTOPIACI JOGÁSZ

Részvétel az MNB kriptoeszközökkel kapcsolatos felügyeleti feladatainak megvalósításában; kriptoeszközökre vonatkozó szakpolitikai vonatkozású projektekhez való hozzájárulás vagy azok vezetése a műszaki ismeretek és tapasztalat, valamint a projektirányítási készségek felhasználásával; részvétel a kriptoeszköz ökoszisztéma szereplőinek (pl. stablecoin kibocsátók, kriptoeszköz szolgáltatók) üzleti modelljének, jogszabályi megfelelésének kvantitatív és kvalitatív értékelésében (ideértve az egyes alkalmazások kipróbálását is); a kriptoeszköz ökoszisztéma folyamatos figyelemmel kísérése, naprakész információk a főbb trendekről; kommunikáció és kapcsolattartás az érintett szakterületekkel, Innovation HUB-bal, egyéb stakeholderrekkel, a nemzeti és külföldi szabályozó hatóságokkal, valamint az MNB képviselete a szükséges üléseken;

Junior adatgazda / gyakornok (MPP)

a szervezeti egység adatvagyonának folyamatos felügyelete, karbantartása és fejlesztése egy támogató jellegű tevékenységet végző csapat tagjaként; részvétel adatgyűjtési és feldolgozási folyamatokat támogató egyedi informatikai rendszerek fejlesztésében; riportálási feladatok ellátása; elemző kollégák adatigényeinek kiszolgálása, technikai segítségnyújtás.

junior elemző/elemző (KGE)

Közreműködés részfeladatok, kisebb komplexitású feladatok ellátásában az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. Főbb feladatok részletesen: A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése.

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (DIGP)

A pénzügyi digitalizáció és innováció témakörében elemzések, tájékoztatók, prezentációk készítése. Felsővezetői döntés-előkészítés támogatása a legújabb FinTech trendekkel, innovatív technológiákkal kapcsolatosan. Szakmai cikkek publikálása, részvétel az MNB FinTech és Digitalizációs jelentés elkészítésében. Részvétel nemzetközi szinten is egyedülálló jegybanki digitális pilot projektekhez kapcsolódó K+F feladatokban (pl. Diákszéf mobilapplikáció, Pénzmúzeum mobilapplikáció). Digitális transzformációt ösztönző jegybanki eszköztár fejlesztése, modernizálása (pl. MNB FinTech stratégia, MNB ajánlás a hitelintézetek digitális transzformációjáról).

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (DIGT)

Gépi tanulás, mesterséges intelligencia megoldások alkalmazása és fejlesztése. Tradicionális statisztikai és ökonometriai módszerek alkalmazása, strukturált és strukturálatlan adatok elemzése, kutatások és szakmai anyagok készítése (end-to-end megoldások az adatrendszerek kialakításától az eredmények értékeléséig). A banki adatvagyon hatékonyabb felhasználására tett javaslatok kidolgozása; a projektek érintett területekkel közös megvalósításának koordinálása, a megoldások meglévő rendszerbe való integrálása. Innovatív technológiai megoldások (pl. blokklánc) fejlődésének nyomon követése, javaslatok kidolgozása azok jegybankon belüli gyakorlati alkalmazására vonatkozóan. Döntés-előkészítő anyagok, helyzetértékelések készítése a pénzügyi technológiai és innovációs (FinTech) trendekről, koncepciókról, alkalmazott technológiákról.

JUNIOR ELEMZŐ/KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (SFI)

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben. Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának keretrendszeréhez kapcsolódó döntés-előkészítő anyagok készítése. A vállalati kötvények kockázatkezelési politikájának végrehajtása, egyedi vállalati elemzések készítése. Kapcsolattartás és tárgyalás a piaci szereplőkkel, hitelintézetekkel, kibocsátókkal, legnagyobb hazai vállalatokkal. Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése.

ORSZÁGOS PROJEKTVEZETŐ (BFO)

A VIBER üzenetszabvány-váltás (ISO 20022) országos projekt vezetése annak lezárásáig. Részvétel a projekt mérföldköveinek, illetve az ezek változtatására irányuló javaslatok kidolgozásában. A projektben résztvevő pénzintézetek, szervezetek és az MNB közötti konzultációk, egyeztetések, előrehaladás koordinációja. Előrejelzések, kimutatások, beszámolók készítése. A felmerülő problémák nyilvántartása, közreműködés az elhárításukban.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ

Részvétel a banki tőkeszükségletet meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban, elősorban a hitelezési és működési kockázatok tekintetében; közreműködés a hitelintézetek hitelezési és működési kockázati tőkeszámítási modelljeinek rekonstruálásában és challenge-elésében, javíttatásában. Továbbfejlesztési javaslatok és előírások megfogalmazása; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, elemzése; részvétel hazai és nemzetközi bankcsoportok modellvalidációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek és módszertanok fejlesztésében;

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. Az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítése és megszervezése. A nemzetközi protokoll és rendezvényszervezési trendek figyelemmel kísérése és azokkal kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítése. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

SAP RENDSZERMÉRNÖK

SAP rendszer működésének felügyelete, bázis adminisztrátori feladatok végrehajtása. Az SAP működési biztonságához szükséges tevékenységek tervezése és végrehajtása, megelőző karbantartások lebonyolítása, hibák elhárítása. Verzióváltások lebonyolítása. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása. Üzemeltetési dokumentumok kialakítása, naprakészen tartása.

(SENIOR) BANKMŰVELETI REFERENS (DLO)

Az MNB külföldi bankoknál különböző devizákban vezetett nostro számláival kapcsolatos számlavezetési feladatok ellátása. Deviza pozíciók összeállítása, egyeztetése társosztályokkal, devizalikviditás biztosítása, ellenőrzése. Ügyfélnyilvántartási, -számlavezetési és a törzsadat-kezelési, könyvelési feladatok ellátása, ügylet-nyilvántartások vezetése, analitikus adatok szolgáltatása a céltartalékképzéshez és értékvesztés elszámoláshoz. Nostro számlavezetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen: devizalikviditás biztosítása és ellenőrzése, pénzeszközök átcsoportosítása, költségek elszámolása; a számlavezetési kondíciók változásának folyamatos figyelése, a számlavezetői kapcsolatok módosítására, számlák lezárására, újak nyitására javaslattétel.