" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Informatikai alkalmazások üzemszerű működésének biztosítása. Alkalmazásfelügyeleti feladatok ellátása. Kapcsolattartás a felhasználókkal. Felhasználói profilok, csoportok megtervezése, kialakítása, karbantartása, nyilvántartása, felhasználói jogosultsági igények kezelése. Az alkalmazásverzió támogatási ciklusok nyomon követése, verzióváltások kezdeményezése, valamint részvétel azok tesztkörnyezetbe való telepítésében.

ELEMZŐ-FENNTARTHATÓSÁGI/ESG SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben. Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának fenntarthatósági ágához kapcsolódó döntés-előkészítő anyagok készítése. Az NKP zöldkötvény-portfóliójának elemzése, fejlesztési lehetőségeinek kidolgozása. Fenntarthatósági elemzések készítése. Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal.

ESB ALKALMAZÁSGAZDA

ESB(Enterprise Service Bus) komponensek (IBM APP Connect Enterprise – ACE, IBM Message Queue – MQ, IBM Managed File Transfer – MFT) üzemszerű működésének biztosítása. Szolgáltatás orientált architektúra (SOA) szemléletű fejlesztések megtervezése, részvétel a megvalósítási projektekben. Alkalmazásfelügyeleti feladatok végrehajtása, koordinálása, ellenőrzése. Kapcsolattartás a felhasználókkal. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása.

FELÜGYELŐ / VEZETŐ FELÜGYELŐ (HFF)

A felügyelt bankcsoport stratégiájának, pénzügyi terveinek, kockázati profiljának folyamatos nyomon követése, javaslattétel a feltárt kockázatok kezelésére. A felügyelt intézmény jogszabályoknak megfelelő és prudens működésének biztosítása, hozzájárulás a jó gyakorlatok terjedéséhez. Részvétel a felügyelt intézmény helyszíni vizsgálataiban. Részvétel a bankcsoportok felügyelési programjának kialakításában és végrehajtásában. Részvétel a magyar bankrendszer működésére vonatkozó jogszabályok és MNB ajánlások kidolgozásában.

FELVIGYÁZÓ / VEZETŐ FELVIGYÁZÓ SZAKÉRTŐ (PIF)

Részvétel fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek működésének elemzésében, a rendszerek kockázatainak (főként a működési és likviditási kockázatok) feltárásában. Az elektronikus pénzforgalomhoz kapcsolódó jegybanki statisztikák kialakítása, feldolgozása és elemzése. A hazai és nemzetközi innovatív fizetési megoldások megismerése, működésének és kockázatainak feltárása és azok nyomon követése. Pénzforgalmi elemzések publikálása az MNB saját kiadványaiban, tudományos folyóiratokban, illetve ezek bemutatása hazai és nemzetközi konferenciákon. Jegybanki felsővezetők számára döntéselőkészítő anyagok összeállítása és bemutatása.

FELVIGYÁZÓ / VEZETŐ FELVIGYÁZÓ SZAKÉRTŐ (PIF)

A pénz-, tőke- és energiapiacok működésének, hatékonyságának és kockázatainak folyamatos figyelemmel kísérése. Részvétel a KELER csoport kockázatkezelési gyakorlatának véleményezésében, kockázatkezelési módszertanának EMIR és CSDR rendeletek szerinti validálásában és a kapcsolódó kockázatelem-zések (és piaci hatáselemzések) elkészítésében. Aktív kapcsolattartás a pénz-, tőke- és energiapiaci szereplőkkel (pl. BÉT, CEEGEX, HUDEX), a pia-ci helyzetek és a felépülő kockázatok közös elemzése. Részvétel az Európai Központi Bank (EKB), az Európai Bankhatóság (EBA) és az Európai Értékpa-pír-piaci Hatóság (ESMA) nemzetközi munkacsoportjaiban.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT HELPDESK MUNKATÁRS

Irodai felhasználói- és egyedi fejlesztésű rendszerek üzemeltetése, támogatása, változáskezelése. Felhasználók szakértői támogatása. Hibabejelentések fogadása, kivizsgálása és kezelése, a felmerülő hibák elhárítása. Üzemeltetési folyamatok tervezése, dokumentálása. Vállalt SLA szintek biztosítása.

JOGÁSZ (PFJ)

Közreműködés a pénzmosás vizsgálati szakterület feladatkörébe tartozó eljárásokkal összefüggő hatósági döntések tervezetének előkészítésében; a hatósági eljárások jogszerű lebonyolításának támogatása, személyes részvétel a helyszíni ellenőrzésekben; a felügyeleti tevékenység támogatása keretében jogi álláspont kialakítása a felmerülő szakmai kérdésekben; közreműködés a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos felügyeleti vélemény, illetve javaslat kialakításában; a piaci szereplők állásfoglalás iránti kéréseinek megválaszolásához szükséges állásfoglalás-tervezetek előkészítése;

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ - KOCKÁZAT- ÉS PROJEKT SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben. Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anyagok készítése. A vállalati kötvények kockázatkezelési politikájának végrehajtása, egyedi vállalati elemzések ké-szítése. Kapcsolattartás és tárgyalás a piaci szereplőkkel, hitelintézetekkel, kibocsátókkal, legnagyobb hazai vállalatokkal. Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése.

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ / KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (PIF)

A hazai pénzügyi infrastruktúrák (elsősorban a KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. által működtetett infrastruktúrák) stratégiai kérdéseivel kapcsolatos elemzések és javaslatok készítése. A hazai pénzügyi infrastruktúrákat érintő fejlesztések kidolgozása és részvétel azok megvalósításában. A magyar értékpapírpiac T2S-tagságából adódó jegybanki elemzési és koordinációs feladatok ellátása, részvétel a kapcsolódó hazai és nemzetközi munkacsoportok munkájában. A magyar forint CLS-tagságából adódó elemzési és fejlesztési feladatok ellátása, kapcsolattartás az érintett piaci szereplőkkel és a CLS Bankkal. A pénzügyi infrastruktúrákat üzemeltető, MNB tulajdonában álló cégekkel (elsősorban KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt.) kapcsolatos tulajdonosi döntések szakmai előkészítése (stratégiaalkotás, gazdálkodási folyamatok nyomon követése, projektek értékelése stb.).

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ /KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (PIF)

A meghirdetett munkakör betöltőjének elsődleges feladata, hogy a pénzforgalom és a pénzügyi infrastruktúrák szabályozását érintő elemzések, értelmezések és állásfoglalások készítésével, illetve pénzforgalmi jogszabályok alkotásában és módosításában történő részvétellel támogassa az elektronikus pénzforgalom fejlődését célzó gazdaságpolitikai döntések meghozatalát, a fizetési módokat és elszámolási rendszereket érintő fejlesztések kidolgozását és megvalósítását, valamint a fizetési módokkal és elszámolási rendszerekkel kapcsolatban felmerülő egyéb kérdések elemzését. Részvétel a hazai pénzügyi infrastruktúrák, a pénzforgalom és a fizetési módok szabályozási és fejlesztési kérdéseivel kapcsolatos döntéselőkészítő munkában, ennek keretében: pénzforgalmi kérdésekben hivatalos jogértelmezések, állásfoglalások, szakmai vélemények kialakítása; az MNB jogalkotási hatáskörébe tartozó pénzforgalmi jogszabályok megalkotásának szakmai előkészítése és közgazdasági megalapozása; közreműködés a pénzforgalomhoz és a pénzügyi infrastruktúrák működéséhez kapcsolódó egyéb hazai és nemzetközi pénzügyi tárgyú jogszabályalkotások szakmai előkészítésében;

JUNIOR KÉSZPÉNZPOLITIKAI SZAKÉRTŐ / KÉSZPÉNZPOLITIKAI SZAKÉRTŐ (KPL)

A Magyar Nemzeti Bank készpénzes stratégiájából adódó, a bankjegyek és érmék kibocsátására, illetve gyártatására és forgalmazására vonatkozó, valamint készpénzlogisztikával, fizetési szokásokkal összefüggő stratégiai ügyekkel kapcsolatos elemzések, kutatások, döntés-előkészítő anyagok készítése. Így különösen: A készpénzlogisztikai működéshez, stratégiai döntésekhez kapcsolódó szakértői elemzések, vezetői döntés-előkészítő anyagok kidolgozása. A Készpénzlogisztikai igazgatóság hatáskörét érintő készpénzpolitikai feladatok tekintetében elemzések és prognózisok készítése. Szakmai tanulmányok készítése, kutatások végzése készpénzstratégiai kérdésekben.

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (SFI)

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben; Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának keretrendszeréhez kapcsolódó döntés-előkészítő anyagok készítése; Az NKP kötvény-portfóliójának elemzése, fejlesztési lehetőségeinek kidolgozása; Fenntarthatósági és makrogazdasági elemzések készítése; Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal;

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ (MIO)

Részvétel a banki tőkeszükségletet meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban, elsősorban a hitelezési és működési kockázatok tekintetében. Közreműködés a hitelintézetek hitelezési és működési kockázati tőkeszámítási modelljeinek rekonstruálásában és validációjában. Részvétel felügyeleti benchmark modellek és módszertanok fejlesztésében. A vizsgálati és validációs eredmények írásba foglalása, vezetői bemutatása. A hitelintézeti szektorhoz kapcsolódó elemzések, módszertani útmutatók készítése és esetenként publikálása.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ / VEZETŐ MODELLEZŐ (ÜMO)

Részvétel a felügyelt hitelintézetek stratégiájának és üzleti modelljének vizsgálatában, a jövedelmezőségük fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatok feltérképezésében, valamint az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó felügyeleti ajánlások kialakításában. Bankok saját stressztesztjeinek értékelése, elemzése. Részvétel a hitelintézetek működését leíró benchmark modellek és stressztesztek kialakításában és továbbfejlesztésében. Nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása. Elemzések készítése bankrendszert érintő (pl. szabályozói) intézkedésekről, vezetői prezentációk összeállítása.

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. Az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítése és megszervezése. A nemzetközi protokoll és rendezvényszervezési trendek figyelemmel kísérése és azokkal kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítése. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

SAP RENDSZERMÉRNÖK

SAP rendszer működésének felügyelete, bázis adminisztrátori feladatok végrehajtása. Az SAP működési biztonságához szükséges tevékenységek tervezése és végrehajtása, megelőző karbantartások lebonyolítása, hibák elhárítása. Verzióváltások lebonyolítása. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása. Üzemeltetési dokumentumok kialakítása, naprakészen tartása.

statisztikai elemző/ vezető statisztikai elemző

Aktív részvétel a pénzügyi szektor (hitelintézetek, biztosítók, befektetési alapok, stb.)adataira épülő hazai és nemzetközi publikációk, sajtóközlemények összeállításában, illetve az ehhez szükséges ada-tok és idősorok ellenőrző elemzésében, előkészítésében, publikálásában; Aktív részvétel a beérkezett adatok adatminőségének javítását célzó újabb ellenőrzési szempontok és eljárások kidolgozásában; Részvétel az adatok feldolgozását végző informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó követelményspecifikációk elkészítésében, az elkészült fejlesztések tesztelésében, működtetésében; Kapcsolattartás az MNB-n belüli szakterületekkel és a partnerintézményekkel, valamint együttműködés a hazai és nemzetközi elemzőkkel; Az adatszolgáltatási igények képviselete az adatszolgáltatók felé;

TESZTELÉSI SZAKÉRTŐ

Informatikai projektben tesztelési szakértői feladatok ellátása, tesztelésben részt vevő felhasználók koordinálása. Együttműködés az üzleti területekkel a tesztelési feladatok kapcsán. A tesztelési feladatok előkészítése során együttműködés a társ-szervezeti egységekkel. A tesztelési stratégiának és teszttervnek megfelelően feladatok delegálása a projekttagok részére és a feladatok végrehajtásának nyomon követése. Rendszeres vagy eseti riportok készítése az egyes projektek tesztelési fázisának aktuális státuszáról.