" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

BÉRSZÁMFEJTŐ, TB ÜGYINTÉZŐ

Bérszámfejtési feladatok teljes körű ügyintézése. Munkabérek és bérjellegű kifizetések számfejtése, ellenőrzése. Konstruktív szakmai részvétel a bérszámfejtési folyamatok optimalizációjában. Bérszámfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatások, bevallások, jelentések, kimutatások, statisztikák készítése. Teljes körű TB ügyintézés - kifizetői feladatok ellátása.

FEJLESZTŐ / SENIOR FEJLESZTŐ

Effector platformon működő alkalmazások fejlesztése Effector low-coding platform alkalmazásával, illetve Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven; új alkalmazások, folyamatok kialakításában aktív fejlesztői szerepvállalás; alkalmazáskomponensek tervezése, fejlesztése; meglévő alkalmazások, modulok integrálása, továbbfejlesztése; fejlesztői tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása;

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (Pénzügyi vállalkozások és egyéb szolgáltatók)

A kijelölt pénzügyi vállalkozások tekintetében a pénzügyi vállalkozások által küldött adatszolgáltatások, a pénzügyi vállalkozásokkal kapcsolatos hírek, értesülések, jelzések és bejelentések figyelemmel kísérése, kockázati szempontból történő elemzése, értékelése, valamint szükség esetén intézkedési javaslatok megfogalmazása az aggályos működés megelőzése/megakadályozása érdekében; fogyasztóvédelmi és prudenciális vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, a beérkezett kérelmek kivizsgálása a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásokban; aktív közreműködés a felügyelési eszközök és folyamatok fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi és prudenciális elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi vállalkozások tevékenységének, termékeinek monitoringjában;

IT PROJEKTASSZISZTENS

Az IT projektmenedzserek adminisztratív támogatása. Nyilvántartások naprakész vezetése. Megbeszélések szervezése. Aktuális feladatok nyomon követése. Kapcsolattartás a társosztályokkal.

IT PROJEKTVEZETŐ

Informatikai fejlesztési projektek vezetése. Projektek előkészítése, igényfelmérése, többszintű tervezése, jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő dokumentumok készítése. A jóváhagyott projektek megvalósításának előrehaladásának nyomon Követése és rendszeres riportolása. A feladatok és a projektben résztvevők koordinálása és irányítása. Kapcsolattartás alvállalkozókkal.

RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. Az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítése és megszervezése. A nemzetközi protokoll és rendezvényszervezési trendek figyelemmel kísérése és azokkal kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítése. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

SAP RENDSZERMÉRNÖK

SAP rendszer működésének felügyelete, bázis adminisztrátori feladatok végrehajtása. Az SAP működési biztonságához szükséges tevékenységek tervezése és végrehajtása, megelőző karbantartások lebonyolítása, hibák elhárítása. Verzióváltások lebonyolítása. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása. Üzemeltetési dokumentumok kialakítása, naprakészen tartása.

statisztikai elemző / vezető statisztikai elemző (FSF)

Adatgyűjtések kialakítása, fejlesztése, az európai szinten egységesen előírt felügyeleti adatszolgáltatások hazai alkalmazása Részvétel európai szintű biztosítási munkacsoportokban Elemzési és felügyelési célú adatszolgáltatási rendszerek kidolgozásában való részvétel A beérkező adatokra épülő monitoring rendszer működtetése és a fejlesztésében való részvétel Felügyeleti jelentések adattartalmának értelmezése, adatszolgáltatói és felhasználói kérdések megválaszolása

VEZETŐ FELÜGYELŐ / FELÜGYELŐ / JUNIOR FELÜGYELŐ – HITELINTÉZETI FELÜGYELET

A felügyelt bankcsoport stratégiájának, pénzügyi terveinek, kockázati profiljának folyamatos nyomon követése, javaslattétel a feltárt kockázatok kezelésére; a felügyelt intézmény jogszabályoknak megfelelő és prudens működésének biztosítása, hozzájárulás a jó gyakorlatok terjedéséhez; részvétel a felügyelt intézmény helyszíni vizsgálataiban; részvétel a bankcsoportok felügyelési programjának kialakításában és végrehajtásában; részvétel a magyar bankrendszer működésére vonatkozó jogszabályok és MNB ajánlások kidolgozásában;

VEZETŐ FELÜGYELŐ - IT FELÜGYELET

Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az informatikai vizsgálatok megtervezésében és végrehajtásában. Szakértői értékelés nyújtása az MNB hatáskörébe tartozó engedélyezési tevékenységek informatikai vonatkozású feladataiban. Az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozásának és továbbfejlesztésének támogatása. Az információ-technológia, a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, valamint legjobb gyakorlatok nemzetközi fejlődésének nyomon követése.