" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ALKALMAZÁSGAZDA

Informatikai alkalmazások üzemszerű működésének biztosítása. Alkalmazásfelügyeleti feladatok ellátása. Kapcsolattartás a felhasználókkal. Felhasználói profilok, csoportok megtervezése, kialakítása, karbantartása, nyilvántartása, felhasználói jogosultsági igények kezelése. Az alkalmazásverzió támogatási ciklusok nyomon követése, verzióváltások kezdeményezése, valamint részvétel azok tesztkörnyezetbe való telepítésében.

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A bankközi elszámolásforgalom ellátása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A VIBER üzemeltetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadatkezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Külső szervezet és társosztály megkeresése esetén a szervezet felé intézett kérdés hatékony és szakszerű kezelése.

Befektetési adminisztrációs referens (PDP)

Az MNB portfoliójában lévő értékpapírokkal és derivatív ügyletekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Az értékpapírokkal kapcsolatos pénzforgalom ellenőrzése, elszámolása, rekonsziliálása. Adónyomtatványokkal kapcsolatos teendők ellátása, valamint az értékpapírok adózására vonatkozó szabályok követése. Pozícióvezető rendszer törzsadatainak karbantartása. Folyamatos szakmai kapcsolattartás a nemzetközi elszámoló házakkal, brókerekkel, ügynökökkel és jegybanki számlavezetőkkel Az elszámoló házak működésével kapcsolatos nemzetközi trendek követése.

BÉRSZÁMFEJTŐ, TB ÜGYINTÉZŐ

Bérszámfejtési feladatok teljes körű ügyintézése. Munkabérek és bérjellegű kifizetések számfejtése, ellenőrzése. Konstruktív szakmai részvétel a bérszámfejtési folyamatok optimalizációjában. Bérszámfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatások, bevallások, jelentések, kimutatások, statisztikák készítése. Teljes körű TB ügyintézés - kifizetői feladatok ellátása.

BIZTONSÁGSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Részt vesz az MNB objektumai őrzésvédelmi helyzetének elemzésében, és javaslatot tesz a szükséges változtatásokra. Közreműködik a biztonságtechnikai rendszerek telepítésében és próbaüzemének előkészítésében. Közreműködik a biztonságtechnikával kapcsolatos pályázatok elkészítésében, az objektumok védelmi koncepciójának és az alkalmazott biztonságtechnikai rendszerekre vonatkozó biztonságszakmai és műszaki követelmények kidolgozásában. Részt vesz a biztonságtechnikai beruházásokkal kapcsolatos tervek és az alkalmazandó rendszerek véleményezésében, szakmailag támogatja a beruházások folyamatát, figyelemmel kíséri a rendszerek üzembe helyezését, részt vesz a biztonságtechnikai rendszerek műszaki átadásán. Kivizsgálja és véleményezi a biztonságtechnikával összefüggő egyedi ügyeket.

ELEMZŐ (BPI)

A biztosítási és pénztári szektorból kiinduló prudenciális kockázatok feltárása és elemzése; a biztosítási és pénztári szektor makrogazdasági kitettségének elemzése, értékelése; a makrokörnyezeti változások biztosítási- és pénztári szektorra gyakorolt hatásának feltárása, illetve ezen ismeret felhasználása a szektorok várható fejlődésének elemzéséhez; az egyes biztosítók és pénztárak kockázatainak feltárása, értékelése és mérése, az azonosított problémák kezelésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása; a hazai biztosítási- és pénztári piac nemzetközi aspektusokon keresztül történő vizsgálata, értékelése;

ELEMZŐ-KOCKÁZAT- ÉS PROJEKT SZAKÉRTŐ

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben. Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának működtetéséhez kapcsolódóan döntés-előkészítő anya-gok készítése. A vállalati kötvények kockázatkezelési politikájának végrehajtása, egyedi vállalati elemzések készíté-se. Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal. Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése.

Elemző (KVE VKSE)

Célzott kutatások folytatása és elemzések készítése a gazdaság fenntartható felzárkózásáról, a versenyképesség erősítését szolgáló strukturális politikákról, A magyar gazdaság versenyképességét hosszabb távon befolyásoló fejlemények elemzése, különös tekintettel a fizikai, a pénzügyi, a humán és a természeti tőkét érintő folyamatokra és intézményi tényezőkre, A mértékadó intézmények, nemzetközi szervezetek versenyképességi és strukturális reformok szempontjából releváns elemzéseinek nyomon követése és értékelése, Közreműködés az MNB kiadványainak strukturális reformokat, költségvetési folyamatokat, a magyar gazdaság versenyképességét tárgyaló részeinek elkészítésében.

ELEMZŐ / VEZETŐ ELEMZŐ (fenntartható pénzügyek kutatás-elemzés)

Részvétel a Fenntartható pénzügyek főosztály munkájában, különösen az alábbiak szerint: fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos elemzési, modellezési feladatok végzése; fenntartható pénzügyi kutatásokban, tanulmányok készítésében való részvétel; rövid elemzések, szakmai cikkek készítése; részvétel fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos nemzetközi munkacsoportokban (EBA, NGFS);

ESB ALKALMAZÁSGAZDA

ESB(Enterprise Service Bus) komponensek (IBM APP Connect Enterprise – ACE, IBM Message Queue – MQ, IBM Managed File Transfer – MFT) üzemszerű működésének biztosítása. Szolgáltatás orientált architektúra (SOA) szemléletű fejlesztések megtervezése, részvétel a megvalósítási projektekben. Alkalmazásfelügyeleti feladatok végrehajtása, koordinálása, ellenőrzése. Kapcsolattartás a felhasználókkal. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása.

FEJLESZTŐ / SENIOR FEJLESZTŐ

Effector platformon működő alkalmazások fejlesztése Effector low-coding platform alkalmazásával, illetve Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven; új alkalmazások, folyamatok kialakításában aktív fejlesztői szerepvállalás; alkalmazáskomponensek tervezése, fejlesztése; meglévő alkalmazások, modulok integrálása; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása;

FELÜGYELŐ (BPI)

Részvétel a jogszabályi rendelkezések által előírt átfogó, valamint a kockázati alapon elrendelt cél-, utó- és témavizsgálatokban, kijelölés esetén a vizsgálatvezetői feladatok ellátása; a vizsgált intézményekben zajló folyamatok, célok, összefüggések megértése, kockázatok feltárása; a vizsgálatokban való hatékony részvétel, vizsgálatvezetés esetén magas fokú szervezés és irányítás a vizsgálati csapat vonatkozásában; a pénztárak prudens működésének folyamatos felügyelése, ellenőrzése; a pénztárak tevékenysége során keletkező egyedi és szektorális kockázatok kiszűrése, jelzése, kezelése, komplexebb feladatok (pl. szektorelemzések) elvégzése;

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

JOGÁSZ (PTE)

Tőkepiaci engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokban ügyintézőként történő közreműködés különösen a befektetési vállalkozásokra, a hitelintézetek befektetési szolgáltatási tevékenységére, befektetési alapkezelőkre, bizalmi vagyonkezelőkre, tőkepiaci közvetítőkre kiterjedően; állásfoglalások tervezetének előkészítése; tőkepiaci európai uniós és magyar jogszabályok változásának folyamatos nyomon követése; szabályozási, jogalkotási véleményezési feladatokban közreműködés.

jogász (SZAN)

Hitelintézetek, befektetési vállalkozások, biztosítók, központi szerződő felek válságkezelésére és szanálására vonatkozó jogi elemzések, döntés-előkészítő anyagok készítése. Jogi támogatás és közreműködés az MNB által hitelintézeteknél és befektetési vállalkozásoknál lefolytatott szanálhatósági vizsgálatokban. E körben az intézmények szerződéses kapcsolatainak értékelése a vonatkozó jogszabályok alapján. Az MNB szanálási feladatkörében lefolytatott közigazgatási eljárásokban szükséges döntések szövegezése, előkészítése. Javaslattétel jogszabálymódosítás kezdeményezésére és a jogszabálytervezetek közigazgatási egyeztetése során azok elemző véleményezése. A külföldi szanálási hatóságok tevékenységének nyomon követése és elemzése, a jó gyakorlatok azonosítása.

JUNIOR ELEMZŐ (BPI)

A biztosítási és pénztári szektorból kiinduló prudenciális kockázatok feltárása és elemzése; a biztosítási és pénztári szektor makrogazdasági kitettségének elemzése, értékelése; a makrokörnyezeti változások biztosítási- és pénztári szektorra gyakorolt hatásának feltárása, illetve ezen ismeret felhasználása a szektorok várható fejlődésének elemzéséhez; az egyes biztosítók és pénztárak kockázatainak feltárása, értékelése és mérése, az azonosított problémák kezelésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása; a hazai biztosítási- és pénztári piac nemzetközi aspektusokon keresztül történő vizsgálata, értékelése;

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (KGE)

Közreműködés az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterület(ek)re vonatkozóan. Az új munkatárs az Igazgatóság Közgazdasági modellezési főosztályának tevékenységébe kapcsolódik be, mely során részt vesz a makrogazdasági témájú önálló elemzési, kutatási projektekben. Részletesen: Részvétel az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeinek működtetésében és fejlesztésében Előrejelzések készítése az MNB monetáris politikai előrejelző modelljeivel Makrogazdasági és mikroökonómiai témájú önálló elemzési, kutatási projektekben való részvétel

JUNIOR ELEMZŐ / ELEMZŐ (KGE KEF)

Közreműködés részfeladatok, kisebb komplexitású feladatok ellátásában az MNB monetáris politikai döntéseinek megalapozásához szükséges közgazdasági elemzések elvégzésben, a jegybanki monetáris politikát irányító testület és a jegybank felsővezetése részére döntéselőkészítő anyagok, javaslatok kidolgozásában, a monetáris politika vitelét támogató jelzőszámok, előrejelzések kidolgozásában adott részterületekre vonatkozóan. A monetáris rendszer kialakítását és működtetését, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását befolyásoló makrogazdasági folyamatok elemzéséhez és előrejelzéséhez kapcsolódó elemzői, szakmai tevékenység ellátása. A felettesek folyamatos tájékoztatása a részterületen bekövetkező, a monetáris politika szempontjából releváns változásokról. A felsővezetés, a Monetáris Tanács és a Monetáris Tervező Műhely részére kiemelt döntéselőkészítő-, az MNB álláspontjának kialakítására vonatkozó szakmai anyagok készítésében való közreműködés, rendszeresen ismétlődő anyagok, részanyagok készítése. Részvétel az MNB monetáris politikáját kommunikáló jegybanki jelentések elkészítésében, közreműködés az MNB szakmai hírnevét, elismertségét erősítő szakmai anyagok, publikációk készítésében.

junior elemző / elemző (MPP MSTF)

A Monetáris Tanács üléseinek szervezése, előkészítése, lebonyolítása, és az azzal kapcsolatos további feladatok ellátása; Közreműködés a Monetáris Tanács számára a stratégia-alkotást és a monetáris politika vitelét támogató és megalapozó háttéranyagok készítésében; A monetáris politikai döntések hivatalos kommunikációjának összeállítása; A szakterület munkájának szakmai támogatása, háttéranyagok koordinálása és előkészítése; A jegybanki vezetők rendszeres tájékoztatása, kapcsolattartás a bank különböző szakterületeivel.

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (SFI)

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben; Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának keretrendszeréhez kapcsolódó döntés-előkészítő anyagok készítése; Az NKP kötvény-portfóliójának elemzése, fejlesztési lehetőségeinek kidolgozása; Fenntarthatósági és makrogazdasági elemzések készítése; Kapcsolattartás a piaci szereplőkkel, kibocsátókkal;