" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

ANGOL NYELVTANÁR

Munkavállalók angol nyelvtudásának fejlesztése. Csoportos és egyéni nyelvi képzések tartása. Angol nyelvoktatás teljeskörű szervezése. Szakmai anyagok, levelezések angol nyelvre történő fordítása. Tolmácsolás, vezetők támogatása.

C#.NET FEJLESZTŐ / SENIOR FEJLESZTŐ

A Magyar Nemzeti Bank Alkalmazásfejlesztési osztályán informatikai alkalmazások programozási feladatainak ellátása, elsősorban Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven; fejlesztési feladatok önálló végrehajtása a vezető fejlesztő irányításával; fejlesztői (unit) tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása; felhasználói, telepítési és üzemeltetői leírások készítése.

DevOps rendszermérnök

IT infrastruktúra fejlesztése, kialakítása, üzemeltetése; Alkalmazás telepítési feladatok elvégzése; Integrációs, valamint alkalmazáshibák elemzése és megoldása; Üzemeltetési tesztek (backup-restore, failover, stb.) elvégzése; Különböző rendszerszintű folyamatok automatizálása.

elemző (KVE KVEF)

A költségvetési folyamatok elemzése és előrejelzése. Az államháztartás finanszírozási folyamatainak elemzése és előrejelzése. Részvétel az MNB Költségvetési jelentésének és Inflációs jelentésének készítésében. Elemzések, prezentációk készítése a felsővezetők tájékoztatása és a döntéselőkészítés érdekében. Közreműködés a Költségvetési Tanács munkáját segítő elemzésekben.

Elemző (KVE KVK)

Közreműködés nemzetközi szervezetekkel közös költségvetési vonatkozású munkákban, A nemzetközi fiskális folyamatok elemzése, A hazai államháztartási folyamatok elemzése és előrejelzése, Hazai költségvetési hatásvizsgálatok mikromodellek segítségével, Költségvetési témájú kutatási projektekben való részvétel.

ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ (AMO)

A folyamatos felügyelési tevékenység adatelemzéssel, riportokkal történő támogatásában való részvétel. A terület felelőségi körébe tartozó riporting rendszerek fejlesztése és üzemeltetése. Folyamatos kapcsolattartás a riport igényt támasztó szakterülettel, a lefejlesztendő riport közös specifikálása.

ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ (Fintech)

Új, innovatív elsősorban pénzügyi szektor folyamataihoz, termékeihez kapcsolódó technológiák feltérképezése. Pénzügyi innovációk nyomon követése, valamint az új termékek és technológiák piaci bevezetésének felügyeleti oldalról történő támogatása, mesterséges intelligencia módszerek implementálása, programozási feladatok. A pénzügyi instrumentumok szabályozási környezetének vizsgálata és változtatására javaslattétel a hazai pénzügyi rendszer innovatív megújítása érdekében. A szakterületet kompetenciájába tartozó termékek és folyamatok felügyeleti szempontok szerinti elemzése és felsővezetők részére történő prezentációja. Aktív kommunikáció startupokkal, fintech cégekkel.

ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ (Forensic)

Részvétel a piacfelügyeleti eljárásokban, az ellenőrzési eljárásokban és a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban az azokat folytató szervezeti egységek igénye esetén. A piacfelügyeleti eljárások, az ellenőrzési eljárások és a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárások keretében, az azokat folytató szervezeti egységek igénye esetén, az adatok helyszíni mentése, feldolgozása és tárolása. Részvétel a piacfelügyeleti eljárások, az ellenőrzési eljárások és a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárások keretében használt, az adatmentéshez szükséges eszközök és a feldolgozáshoz szükséges zárt hálózat üzemeltetésében. A piacfelügyeleti eljárásokban, az ellenőrzési eljárásokban és a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban szerzett tapasztalatait felhasználva a felügyeleti tevékenység digitalizációjának és hatékonyságának fejlesztése. Részvétel a döntéshozatalt támogató digitális rendszerek fejlesztésében.

ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ (PIO)

Részvétel az IFRS9 és kapcsolódó kockázati paraméterek (PD, LGD stb.) modellezésében. Részvétel az IFRS9 csoportos értékvesztés módszertan vizsgálatában az egyes hitelintézeteknél. Részvétel a felügyelés adatelemzéssel, riportokkal, jelentésekkel történő támogatásában. A terület felelősségi körébe tartozó riporting rendszerek fejlesztése és üzemeltetése. Folyamatos kapcsolattartás az igényt támasztó szakterülettel.

ELEMZŐ/VEZETŐ ELEMZŐ (SDO)

Részvétel minden, a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök irányítása alá tartozó szervezeti egység feladatkörében felmerült adatbányászati, statisztikai, adatelemzési kompetenciákat igénylő feladatban. A felelős szakterületek igénye esetén a pénzügyi, illetve a felügyelt intézmények által alkalmazott technikai innovációk fogyasztóvédelmi és prudenciális szempontból történő elemzésének elvégzése, és az elemzés eredményeinek továbbítása a felelős szakterületek részére. A felügyeleti területek igényei alapján a támogatásukat célzó monitoring riportok kialakítása, tesztelése, és folyamatos fejlesztése. Az intézmények adatszolgáltatási tevékenységének folyamatos elemzése, a társterületekkel együttműködve javaslattétel az adatszolgáltatások fejlesztésére, átalakítására. A piacfelügyeleti eljárásokban, az ellenőrzési eljárásokban és a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban szerzett tapasztalatait felhasználva a felügyeleti tevékenység digitalizációjának és hatékonyságának fejlesztése.

FELÜGYELETI KOORDINÁCIÓS SZAKÉRTŐ

Projektekben történő részvétel, projektek koordinálása, adminisztrálása, valamint nyomon követése; folyamatok feltérképezése, racionalizálása, karbantartása, azokhoz kapcsolódó eljárásrendek önálló munkavégzés keretében történő véleményezése, elkészítése; a terület felelőségi körébe tartozó belső riporting rendszerek üzemeltetése, fejlesztése; egyéb szervezési feladatok.

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ

Tőkepiaci intézmények prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyelése tekintetében: a felügyelt intézmények folyamatos értékelése, valamint a tőkepiaci szektor trendjeinek figyelemmel kísérése; folyamatos szakmai kapcsolattartás a felügyelt intézményekkel; átfogó-, cél-, utó- és témavizsgálatokban való részvétel; részvétel a felügyelési módszertanok folyamatos fejlesztésében;

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ - LIKVIDITÁSI SZAKÉRTŐ

Pénzpiaci intézmények és intézménycsoportok prudenciális felügyelése tekintetében: Folyamatosan értékeli és figyelemmel követi a felügyelt intézmények likviditási kockázatkezelési rendszerét, szükség esetén javaslatokat tesz azok fejlesztésére. Kapcsolatot tart az intézmények likviditási kockázati adatszolgáltatásainak felelőseivel rendszeres, valamint rendkívüli adatszolgáltatások kapcsán (negyedéves, éves adatszolgáltatások, negyedéves, féléves, éves beszámolók). Szükség esetén intézménnyel kapcsolatban likviditási kockázati intézkedési tervet javasol és közreműködik azok végrehajtásában. A feladatkörébe tartozó azon intézmények körében, melyek egy külföldi tulajdonos intézmény összevont alapú felügyelete alá tartozó leányintézményei, fióktelepei, vagy pénzügyi konglomerátum tagjai, ellátja a külföldi székhelyű pénzügyi csoportokkal kapcsolatos felügyeleti státuszból adódó nemzetközi szakmai feladatokat a likviditási kockázatok témakörében.

Gyakornok

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása! A konkrét feladatok szervezeti egységenként és szakterületenként változóak, de jellemzően az alábbi feladatcsoportok lehetnek: az egyes szakterület alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő közgazdasági és jogi jellegű szakmai feladatok; szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel; jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése;

IT PROJEKTVEZETŐ

Informatikai fejlesztési projektek vezetése az MNB Projektirányítási módszertanában foglaltaknak megfelelően; projektek előkészítése, igényfelmérése, többszintű tervezése, jóváhagyásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő dokumentumok készítése; a jóváhagyott projektek megvalósításának előrehaladásának nyomon követése és rendszeres riportolása; a feladatok és a projektben résztvevők koordinálása és irányítása a célkitűzésekkel egyező teljesítés érdekében (elvárt tartalomban és minőségben, határidőre és költséghatékony módon); kapcsolattartás alvállalkozókkal;

JOGÁSZ

Döntés-előkészítés illetve ügykezelés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magánnyugdíj-pénztári, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói tevékenységgel összefüggő jogérvényesítési feladatok, valamint az engedélyezési, bejelentési, nyilvántartási kérelmek tekintetében, szükség szerint előbbi feladatok ellátása a biztosítási szektor tekintetében is; az MNB felügyelete alá tartozó intézményeket érintő engedélyezési kérdéseket felvető jogi állásfoglalások kialakítása; kijelölés alapján önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknál és magánnyugdíjpénztáraknál – szükség szerint a biztosítóknál, biztosításközvetítőknél – folytatott jogérvényesítési eljárásokban való jogi konzulensi feladatok ellátása, továbbá jogérvényesítési kérdéseket felvető jogi állásfoglalások kialakítása; az Európai Unió szakbizottságaiban, szakértői munkacsoportjaiban kijelölés esetén az MNB képviseletének ellátása; jogi tartalmú beadványok, hatósági megkeresések megválaszolása;

JOGÁSZ (PJF)

Döntés-előkészítés illetve ügykezelés a pénzpiaci intézményekkel összefüggő jogérvényesítési feladatok kapcsán; az MNB felügyelete alá tartozó pénzpiaci intézmények működését érintő jogi állásfoglalások kialakítása; kijelölés alapján pénzpiaci intézményeknél folytatott ellenőrzési eljárásokban való jogi konzulensi feladatok ellátása; kijelölés alapján tagság az MNB belső munkacsoportjaiban; jogi tartalmú beadványok, hatósági megkeresések megválaszolása;

JOGI REFERENS (PVE)

Pénzügyi vállalkozásokkal és pénzpiaci közvetítőkkel kapcsolatos engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokban ügyintézőként történő közreműködés; állásfoglalások tervezetének előkészítése; a pénzpiacot és a pénzpiaci közvetítőket érintő európai uniós és magyar jogszabályok változásának folyamatos nyomon követése; szabályozási, jogalkotási véleményezési feladatokban közreműködés.

JOGI REFERENS (TPE)

Tőkepiaci engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokban ügyintézőként történő közreműködés különösen a befektetési vállalkozásokra, a hitelintézetek befektetési szolgáltatási tevékenységére, befektetési alapkezelőkre, bizalmi vagyonkezelőkre, tőkepiaci közvetítőkre kiterjedően; állásfoglalások tervezetének előkészítése; tőkepiaci európai uniós és magyar jogszabályok változásának folyamatos nyomon követése; szabályozási, jogalkotási véleményezési feladatokban közreműködés.

JOGTANÁCSOS

Üzletszabályzatok, ÁSZF-ek, blanketták tisztességtelenségi szempontú vizsgálata. Kamarai jogtanácsosként jogi képviselet ellátása: hatósági döntésekkel kapcsolatos közigazgatási peres és peren kívüli bírósági eljárásokban, a Pénzügyi Békéltető Testület határozatával, ajánlásával kapcsolatos polgári peres eljárásokban, közérdekű peres eljárásban.