" Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. "

Álláshirdetések

Adatszolgáltatási és incidens menedzser - Felügyelő

A szakterület jogszabályokból, SZMSZ-ből, a Magyar Nemzeti Bank szabályzataiból, felsővezetői utasításaiból, rendelkezéseiből eredő feladatainak ellátása. Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az intézmények informatikai incidenseinek kezelésében, adminisztrálásában. Szakértői értékelések készítése az MNB hatáskörébe tartozó riporting tevékenységek informatikai vonatkozású feladataival kapcsolatban. Részvétel az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai adatszolgáltatási és incidensmenedzselési módszereinek kidolgozásában és továbbfejlesztésében. Az információ-technológiával kapcsolatos, valamint a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, illetve a szakmában alkalmazott legjobb gyakorlatok, azok nemzetközi fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése és a módszertanokba történő beépítése.

Adatszolgáltatási és incidens menedzser - Junior felügyelő

A szakterület jogszabályokból, SZMSZ-ből, a Magyar Nemzeti Bank szabályzataiból, felsővezetői utasításaiból, rendelkezéseiből eredő feladatainak ellátása. Részvétel az MNB prudenciális felügyelési tevékenysége során az intézmények informatikai incidenseinek kezelésében, adminisztrálásában. Szakértői értékelések készítése az MNB hatáskörébe tartozó riporting tevékenységek informatikai vonatkozású feladataival kapcsolatban. Részvétel az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai adatszolgáltatási és incidensmenedzselési módszereinek kidolgozásában és továbbfejlesztésében. Az információ-technológiával kapcsolatos, valamint a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, illetve a szakmában alkalmazott legjobb gyakorlatok, azok nemzetközi fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése és a módszertanokba történő beépítése.

Adatszolgáltatási és TLPT koordinátor - Felügyelő

A szakterület jogszabályokból, SZMSZ-ből, a Magyar Nemzeti Bank szabályzataiból, felsővezetői utasításaiból, rendelkezéseiből eredő feladatainak ellátása. Részvétel az MNB TLPT hatósági feladatainak ellátásában (intézményi kijelölés, ütemtervek validálása, TPLT teszt menedzseri feladatok ellátása, más tagállamok hatóságaival való együttműködés). Szakértői értékelések készítése az MNB hatáskörébe tartozó riporting tevékenységek informatikai vonatkozású feladataival kapcsolatban. Részvétel az MNB hatáskörébe tartozó szervezetek informatikai adatszolgáltatási és TPLT módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában és továbbfejlesztésében. Az információ-technológiával kapcsolatos, valamint a biztonsági és ellenőrzési módszertanok, illetve a szakmában alkalmazott legjobb gyakorlatok, azok nemzetközi fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése és a módszertanokba történő beépítése.

BANKMŰVELETI REFERENS (BFO)

A VIBER működtetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A bankközi elszámolásforgalom biztosítása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Együttműködés külső szervezetekkel és az MNB szakterületeivel.

BANKMŰVELETI SZAKÉRTŐ (BFO)

A VIBER működtetéséhez kapcsolódó bankszakmai feladatok ellátása. A bankközi elszámolásforgalom biztosítása az MNB számlavezetési körébe tartozó intézmények között. A Bank ügyfelei részére vezetett számlák és nyilvántartások törzsadat-kezelése, a forint ügyfélszámla-vezetéssel kapcsolatos analitikus számlavezetési feladatok ellátása. Együttműködés külső szervezetekkel és az MNB szakterületeivel.

FEJLESZTŐ / SENIOR FEJLESZTŐ

Effector platformon működő alkalmazások fejlesztése Effector low-coding platform alkalmazásával, illetve Microsoft platformon (.NET), C# programnyelven; új alkalmazások, folyamatok kialakításában aktív fejlesztői szerepvállalás; alkalmazáskomponensek tervezése, fejlesztése; meglévő alkalmazások, modulok integrálása, továbbfejlesztése; fejlesztői tesztek definiálása, megvalósítása, dokumentálása;

FELÜGYELETI KOORDINÁCIÓS SZAKÉRTŐ

A felügyeleti szervezeti egységek munkafolyamatainak támogatása, ideértve a felügyelési folyamatok eszközeinek és követelményrendszerének fejlesztését; új üzleti és fejlesztési igények felmérése, elemzése és rendszerezése; rendszerszintű követelmények meghatározása, dokumentálása; specifikációk, rendszertervek véleményezése; tesztesetek megalkotása, elvárt teszteredmények definiálása;

FELÜGYELŐ/VEZETŐ FELÜGYELŐ (Pénzügyi vállalkozások és egyéb szolgáltatók)

A kijelölt pénzügyi vállalkozások tekintetében a pénzügyi vállalkozások által küldött adatszolgáltatások, a pénzügyi vállalkozásokkal kapcsolatos hírek, értesülések, jelzések és bejelentések figyelemmel kísérése, kockázati szempontból történő elemzése, értékelése, valamint szükség esetén intézkedési javaslatok megfogalmazása az aggályos működés megelőzése/megakadályozása érdekében; fogyasztóvédelmi és prudenciális vizsgálat lefolytatása, vizsgálati program és jelentés készítése, a beérkezett kérelmek kivizsgálása a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásokban; aktív közreműködés a felügyelési eszközök és folyamatok fejlesztésében; részvétel fogyasztóvédelmi és prudenciális elemzések, statisztikák, felmérések készítésében; részvétel a pénzügyi vállalkozások tevékenységének, termékeinek monitoringjában;

JOGÁSZ

A humánerőforrás-menedzsment szakterületet érintő jogi kérdésekben a döntéshozók munkáját támogató komplett szakmai anyagok készítése. Részvétel a szakterületet érintő közbeszerzési eljárások lebonyolításában. Munkajogi dokumentumok elkészítése. Belső szabályzatok kidolgozása, véleményezése, jogi felülvizsgálata. A szakterületet érintő jogszabályváltozások figyelemmel kísérése.

JUNIOR ELEMZŐ/ELEMZŐ (DFF)

Részvétel a Digitális felügyelésért felelős főosztály munkájában különösen az alábbiak szerint: támogatott felügyeleti területek üzleti igényeinek felmérése; szoros együttműködés a támogatott felügyeleti területekkel; felügyeleti területek igényei alapján a támogatást célzó monitoring riportok fejlesztése, tesztelése; riportok vizualizációjának elkészítése;

JUNIOR ELEMZŐ/KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (SFI)

Aktív közreműködés a hazai tőkepiaci kérdéseket érintő projektekben. Az MNB Növekedési Kötvényprogramjának keretrendszeréhez kapcsolódó döntés-előkészítő anyagok készítése. A vállalati kötvények kockázatkezelési politikájának végrehajtása, egyedi vállalati elemzések készítése. Kapcsolattartás és tárgyalás a piaci szereplőkkel, hitelintézetekkel, kibocsátókkal, legnagyobb hazai vállalatokkal. Felsővezetők számára tájékoztatók, prezentációk és riportok készítése.

KÉSZPÉNZPOLITIKAI SZAKÉRTŐ / VEZETŐ KÉSZPÉNZPOLITIKAI SZAKÉRTŐ (KPL)

A Magyar Nemzeti Bank készpénzes stratégiájából adódó, a bankjegyek és érmék kibocsátására, illetve gyártatására és forgalmazására vonatkozó, valamint készpénzlogisztikával, fizetési szokásokkal összefüggő stratégiai ügyekkel kapcsolatos elemzések, kutatások, döntés-előkészítő anyagok készítése. Így különösen: a készpénzlogisztikai működéshez, stratégiai döntésekhez kapcsolódó szakértői elemzések, vezetői döntés-előkészítő anyagok kidolgozása; a Készpénzlogisztikai igazgatóság hatáskörét érintő feladatok tekintetében statisztikai, ökonometriai elemzések és prognózisok készítése; szakmai tanulmányok készítése, részvétel kvalitatív és kvantitatív lakossági kutatásokban; üzleti elemzések készítése a bankjegy- és érmegyártó leányvállalatok működésének támogatása céljából;

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ (EK)

Közgazdasági elemzői szakmai tevékenységek ellátása az elnöki főtanácsadó munkájához kapcsolódóan. Oktatói-kutatói szakmai tevékenység támogatása. Önálló kutatások és elemzések készítése. A magyar és külföldi makrogazdasági és pénzpiaci adatok összegyűjtése és grafikus ábrázolása. A hazai és a külföldi szakirodalom folyamatos nyomon követése. Hazai és külföldi, magyar és angol nyelvű konferencia prezentációk előkészítése, illetve interjúkhoz, beszédekhez és előadásokhoz kapcsolódóan szakmai előkészítő anyagok összeállítása, elkészített anyagok véleményezése.

LIKVIDITÁSI SZAKÉRTŐ - VEZETŐ MODELLEZŐ

Hitelintézetek likviditási helyzetének folyamatos (napi, havi, negyedéves szintű) monitoringja; aktív részvétel a likviditási felülvizsgálatokban (ILAAP), vizsgálatokban, vizsgálati interjúk lefolytatása; részvétel a felügyeleti módszertanok (pl. likviditási stresszteszt, monitoring mutatók) fejlesztésében; kockázatértékelések, elemzések készítése, vezetői prezentációk összeállítása; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása;

NEMZETKÖZI SZAKÉRTŐ (NKI)

Az ázsiai jegybankokkal, felügyeleti hatóságokkal, pénzügyi intézményekkel, think tankekkel és felsőoktatási intézményekkel való kétoldalú kapcsolattartás, koordináció, információcsere elősegítése, új együttműködési területek feltárása, közös projektek koordinálása, egyedi megkeresések kezelése. Az MNB számára releváns intézmények működésének figyelemmel kísérése, működésükről a felsővezetés és a szakértők számára tájékoztatás nyújtása. Részvétel a partner intézményekről és a felelősségi körébe tartozó relációkról készülő pénzügyi, gazdasági, külpolitikai és geopolitikai elemzések elkészítésében. Közreműködés az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítésében, szervezésében. Rendszeres nemzetközi sajtófigyelés, közreműködés az ezzel kapcsolatos összefoglaló anyagok elkészítésében.

PÉNZÜGYI MODELLEZŐ/VEZETŐ MODELLEZŐ

Részvétel a banki tőkeszükségletet meghatározó ICAAP felülvizsgálatokban, elősorban a hitelezési és működési kockázatok tekintetében; közreműködés a hitelintézetek hitelezési és működési kockázati tőkeszámítási modelljeinek rekonstruálásában és challenge-elésében, javíttatásában. Továbbfejlesztési javaslatok és előírások megfogalmazása; nagy adatbázisok elemzése statisztikai és ökonometriai módszerekkel, bankok összehasonlítása, elemzése; részvétel hazai és nemzetközi bankcsoportok modellvalidációjában; részvétel felügyeleti benchmark modellek és módszertanok fejlesztésében;

PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZAKÉRTŐ

Nemzetközi és belföldi konferenciák, rendezvények, szakmai konzultációk előkészítése, szervezése, lebonyolítása, jelentkezések fogadása, regisztrálása, visszaigazolása. Az MNB nemzetközi konferenciáinak szakmai előkészítése és megszervezése. A nemzetközi protokoll és rendezvényszervezési trendek figyelemmel kísérése és azokkal kapcsolatos összefoglaló anyag elkészítése. A rendezvényekhez kapcsolódó dokumentációk előkészítése (feljegyzések, megrendelések és azok teljesítés igazolási dokumentációjának összeállítása). Külföldi vendégek szállás- és utazási igényeinek teljesítése, szervezése, utazásukkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

RENDSZERSZERVEZŐ

Informatikai projektben rendszerszervezői feladatok ellátása. A feladatok előkészítése során egyeztetés az Informatikai igazgatóság szervezeti egységeivel és a szakterületi megrendelőkkel, a fejlesztés célszerű megvalósítási módjáról, lehetőségeiről. Jelentések készítése a fejlesztési igényekről. A fejlesztési igények felülvizsgálata a meglévő alkalmazás architektúra és már működő megoldások figyelembevételével. Részvétel a specifikációk előkészítésében.

SAP ALKALMAZÁSGAZDA

SAP modulok és ahhoz kapcsolódó alkalmazások üzemszerű működésének biztosítása, ezek közül kiemelten a HR modullal kapcsolatos feladatok ellátása. Alkalmazásfelügyeleti feladatok végrehajtása, koordinálása, ellenőrzése. Kapcsolattartás a felhasználókkal. Felhasználói profilok megtervezése, kialakítása, karbantartása, jogosultsági igények kezelése. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása.

SAP RENDSZERMÉRNÖK

SAP rendszer működésének felügyelete, bázis adminisztrátori feladatok végrehajtása. Az SAP működési biztonságához szükséges tevékenységek tervezése és végrehajtása, megelőző karbantartások lebonyolítása, hibák elhárítása. Verzióváltások lebonyolítása. A kapcsolódó alkalmazások közti együttműködés biztosítása, az interfészekben előforduló problémák feltárása, megoldása. Üzemeltetési dokumentumok kialakítása, naprakészen tartása.